Monday, March 26, 2012

[Doorbraak Info] Studenten, wsw-ers en werklozen in actie!

Frankrijk: zal radicaal-links iets leren van de antisemitische moorden in
Toulouse?

Eind vorige week bracht de Franse politie in Toulouse na een lange omsingeling
Mohammed Merah om het leven. Die had eerder drie Franse soldaten van
Noord-Afrikaanse en Caribische herkomst en vier Fransen van Joodse herkomst
vermoord. De reacties van links op de gebeurtenissen stemmen bepaald niet
vrolijk, met name niet de ontkenning van Merahs antisemitisme. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9441


-----------------------------------------
Studentenmanifestatie hopelijk begin van strijdbare lente

Afgelopen vrijdag 23 maart vond er een studentenmanifestatie plaats op de Dam
in Amsterdam. Het was de afsluiting van een actieweek tegen de bezuinigingen
in het hoger onderwijs. Meer dan duizend studenten maakten van de gelegenheid
gebruik om hun stem te laten horen in de strijd tegen de bezuinigingen. Bruin
I wil fors bezuinigen op studenten, en maakt het studeren alleen toegankelijk
voor de rijken en de studenten die bereid zijn een torenhoge lening aan te
gaan. Zo krijgen studenten die meer dan een jaar uitloop hebben een boete van
3.063 euro per jaar, en wordt mogelijk ook hun OV-recht afgepakt. Het volgen
van een tweede studie wordt onbetaalbaar en studenten krijgen geen
studiefinanciering meer in hun masterfase. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9426


--------------------------------------------
"Door gebrek aan fatsoen krijgen liberalen alle poen, en de rest noodrantsoen"

"Door gebrek aan fatsoen krijgen liberalen alle poen, en de rest
noodrantsoen", zo stond er afgelopen donderdag 22 maart te lezen op een
actiebord. We demonstreerden met 15 duizend mensen op het zonovergoten
Malieveld. De vakbonden organiseerden dit protest tegen de Wet Werken Naar
Vermogen (WWNV) met name vanwege de 70 duizend plaatsen in de sociale
werkvoorziening (sw) die dreigen te verdwijnen. Het was een prachtig gezicht
om zovelen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt werken, te zien opkomen
voor hun recht. Jammer was wel dat de rampzalige gevolgen voor mensen die
onder die nieuwe wet in de bijstand zitten, nauwelijks aan bod kwamen. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9414


------------------------------------------
Wat schrijft rechts?

In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en
christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse
migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een
aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën
zijn aan de orde van de dag. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9409


-----------------------------------------
Frankrijk: druk op werklozen werd al voor de crisis enorm opgevoerd

Over iets meer dan een week komen leden van de Franse werklozen-actiegroep
Résistance au Travail Obligatoire (RTO) in Nederland vertellen over hun
strijd. Yves Coleman van het tijdschrift Ni patrie, ni frontières uit Parijs
interviewde hen alvast speciaal voor Doorbraak. Het eerste deel van het
vraaggesprek ging over de activiteiten van RTO. Hieronder het tweede en
laatste deel, over de manieren waarop de Franse regering mensen zonder baan en
inkomen dwars zit. Op Europees niveau worden door onderzoeksbureaus als
McKinsey "best practices" uitgewisseld tussen bedrijven en overheden. Het is
dan ook zeker geen toeval dat het repressieve Franse beleid sterk lijkt op de
pesterijen die we hier kennen. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9388


-----------------------------------------
Anti-koloniale verwerking van slavernijverleden pas net begonnen

Wie vanuit een anti-koloniaal perspectief meer te weten wil komen over de
geschiedenis van de Nederlandse slavernij, het verzet ertegen en de
afschaffing ervan, doet er goed aan om "The Dutch Atlantic" te lezen. Dat
boeiende overzichtswerk is geschreven door de wetenschappers Glenn Willemsen
en Kwame Nimako, die het boek heeft afgerond nadat Willemsen, directeur van
het slavernij-instituut NINSEE, in 2008 overleed. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9378


-----------------------------------------
Bedriegers van de Hoge Raad stemmen in met onrechtmatige aanpak
anti-kernwapenactivisten

De klacht die een aantal veroordeelde anti-kernwapenactivisten, waaronder een
lid van Doorbraak, bij de procureur-generaal van de Hoge Raad hebben
inge­diend tegen een advocaat-generaal van zijn parket, loopt nog. Maar op 13
maart heeft de raad al wel een uitspraak gedaan in de zaak tegen de
activisten. Zonder enige inhoudelijke reactie heeft men hun cassatieberoep
deels niet-ontvankelijk verklaard, deels verworpen. De raad heeft zo opnieuw
gekozen voor klinkklaar bedrog. De activisten wacht tot zestig uur taakstraf
of dertig dagen zitten. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9372


--------------------------------------------
"Laten zien dat de collectieve oplossing beter is dan de individuele houding"

Komend weekeinde komen leden van de Franse werklozen-actiegroep Résistance au
Travail Obligatoire (RTO) in Nederland vertellen over hun strijd. Yves Coleman
van het tijdschrift Ni patrie, ni frontières uit Parijs interviewde hen alvast
speciaal voor Doorbraak. Hier het eerste deel van het vraaggesprek: hoe RTO
zich verzet via onder meer directe actie tegen de repressieve wetgeving jegens
werklozen. Het tweede deel gaat over de manieren waarop de Franse regering
mensen zonder baan en inkomen dwars zit. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9355


---------------------------------------
Jacob Visser-cartoon: Mark en de minima, zie: http://www.doorbraak.eu/?p=9383


-------------------------------------
EN NOG EEN KEER BIJ WIJZE VAN GEHEUGENSTEUNTJE:

Franse werklozengroep komt naar Leiden en Amsterdam

Hoe moeten we ons bestaan verdedigen, nu duizenden tot de bedelstaf worden
veroordeeld?

In het weekeinde van 31 maart/1 april komen twee activisten van Résistance au
Travail Obligatoire (RTO) uit Parijs vertellen over hun strijd. RTO is een
actiegroep/solidariteitsnetwerk dat van onderop actie voert tegen
werkloosheid, precariteit en dwangarbeid. Doorbraak organiseert beide
bijeenkomsten in samenwerking met de Amsterdamse Bijstandsbond. Er zal
vertaling zijn naar het Engels. Daarnaast zal er een uitleg in het Nederlands
zijn.

In de nabije toekomst zullen duizenden hun uitkering verliezen. Alleen al in
Amsterdam gaat het om zesduizend bijstandsgerechtigden die per 1 juli hun
uitkering verliezen door invoering van de toets op het huishoudinkomen.
Duizenden WSW-ers komen op straat te staan door bezuinigingen op de sociale
werkvoorziening. Bij invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen zullen
duizenden Wajongers hun uitkering verliezen en aangewezen zijn op bijstand.
Mensen in de bijstand moeten verplicht en onbetaald werken, in Leiden
bijvoorbeeld in het Participatiecentrum en via participatieplaatsen. Ook in
Amsterdam bestaan deze participatieplaatsen. Vrijwilligerswerk als dwangarbeid
(er is geen perspectief op een reguliere baan) is per 1 januari als algemene
verplichting in de bijstandswet opgenomen.

Bij deze frontale aanvallen op ons bestaan doet zich de vraag voor wat we
concreet kunnen doen om ons bestaan te verdedigen, en welke acties en
activiteiten we samen kunnen opzetten om te zorgen dat we straks nog te eten
hebben. Het is van het grootste belang dat we onze onderlinge contacten
intensiveren en acties opzetten om dat vorm te geven. Daarom hebben we de
Fransen uitgenodigd die actie-ervaring hebben opgedaan in dit soort situaties.

RTO komt op voor de werklozen die dwarsgezeten worden door bijvoorbeeld
uitkeringsinstanties of bedrijven waar ze dwangarbeid moeten verrichten. Vaak
gaat de groep daar onaangekondigd op bezoek met enkele tientallen activisten
met flyers. Ze stichten onrust, proberen de verantwoordelijken aan te spreken
en weigeren te vertrekken totdat de kwestie is opgelost. Op deze manier hebben
ze al veel mensen bijgestaan, en redelijk wat successen geboekt.

De discussie zal gaan over de vraag wat we van de Fransen kunnen leren en hoe
we internationaal ervaringen kunnen uitwisselen over allerlei actievormen.
Daarbij kan het ook gaan om in meerdere Europese landen tegelijk actie te
voeren tegen de Europese afbraakpolitiek, want ons dagelijks leven wordt
steeds meer op Europees niveau bepaald.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Zaterdag 31 maart, van 20:00 tot 22:00 uur.
(deur open om 19:30 uur).
Middelstegracht 38, Leiden

Zondag 1 april, van 13:00 tot 15:00 uur.
Da Costakade 162, Amsterdam.


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor de [Doorbraak info]-nieuwsbrief:
http://www.doorbraak.eu/blog/?page_id=381
Ook voor afmelden.


No comments: