Friday, March 16, 2012

[Doorbraak Info] 31 mrt/1 apr: Franse werklozen vertellen over hun strijd

31 maart, Leiden, 1 april, Amsterdam: Franse werklozen-activisten vertellen
over hun strijd

In het weekeinde van 31 maart/1 april komen twee activisten van Résistance au
Travail Obligatoire (RTO) uit Parijs vertellen over hun strijd. RTO is een
actiegroep/solidariteitsnetwerk dat van onderop actie voert tegen
werkloosheid, precariteit en dwangarbeid. De bijeenkomsten vinden plaats op:
Zaterdag 31 maart, van 20:00 tot 22:00 uur. (Deur open om 19:30 uur).
Middelstegracht 38, Leiden. En: Zondag 1 april, van 13:00 tot 15:00 uur. Da
Costakade 162, Amsterdam. Beide bijeenkomsten worden georganiseerd in
samenwerking met de Amsterdamse Bijstandsbond. Er zal vertaling zijn naar het
Engels.

RTO ("Verzet tegen Verplichte Arbeid") komt op voor de eigen leden en andere
werklozen die dwars gezeten worden door bijvoorbeeld uitkeringsinstanties of
bedrijven waar ze dwangarbeid moeten verrichten. Vaak gaat de groep daar
onaangekondigd op bezoek met enkele tientallen activisten met flyers. Ze
stichten onrust, proberen de verantwoordelijken aan te spreken en weigeren te
vertrekken tot de kwestie is opgelost. Op deze manier hebben ze al veel mensen
bijgestaan, en redelijk wat successen geboekt. Vaak komen de resultaten niet
alleen de betreffende werkloze ten goede, maar alle werklozen in de regio.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9263


----------------------------------------
31 maart, Utrecht: Europese dag van actie tegen kapitalisme

Linkse organisaties en basisvakbonden uit Griekenland, Spanje, Polen,
Oostenrijk en Duitsland zijn een gemeenschappelijk initiatief gestart tegen de
kapitalistische hervormingen onder de huidige crisis. Hervormingen die worden
opgelegd door de troika EU, ECB en IMF. In eerste instantie aan de
Zuid-Europese landen, maar uiteindelijk aan heel Europa. De initiatiefnemers
willen protesteren tegen nationalistische propaganda gericht tegen
loonarbeiders in de zuidelijke Europese landen en tegen het spierballenvertoon
van de EU aan zijn buitengrenzen. Ze roepen op tot transnationale solidariteit
en zelforganisatie van allen die getroffen worden door de bezuinigingen,
privatisering en uitbuiting. Ook in Nederland is het initiatief opgepakt.
Doorbraak roept iedereen op om er heen te gaan en anderen mee te vragen.
Lokaal organiseren en internationale – of beter: anti-nationale – solidariteit
horen steeds onverbrekelijk met elkaar verbonden te zijn. Laten we onze strijd
concreet verbinden aan die in andere landen, in Europa en daarbuiten.
Demonstratie 31M, 31 maart om 14:00 uur, Station Overvecht, Utrecht. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9188


----------------------
T/m 23 maart, diverse steden: Studenten in actie!

Tot en met 23 maart zullen studenten wederom actievoeren tegen het
afbraakbeleid van Bruin I. Onder andere het Interstedelijk Studenten Overleg
(ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) zullen de handen ineen slaan
om Zijlstra te waarschuwen voor de gevolgen van zijn beleid. Dankzij hem en
het kabinet (op)Rutte krijgen studenten te maken met de langstudeerboete, het
instellingscollegegeld voor een tweede studie, het afschaffen van de
studiefinanciering in de masterfase en het beperken van het OV-reisrecht.
Hierdoor moeten de zogenaamde langstudeerders een boete van 3.063 euro betalen
per jaar dat zij langer over hun studie doen en wordt hen daarnaast ook het
OV-reisrecht afgenomen. Ook wordt het volgen van een master en/of een tweede
studie alleen nog mogelijk voor de rijken of voor diegenen die bereid zijn
zich diep in de schulden te steken. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9254


---------------------------
Gezellig polderen met de "vrijwillige terugkeer"-industrie

Immigratieminister Gerd Leers heeft in 2011 de subsidie aan stichting Duurzame
Terugkeer beëindigd. Inmiddels heeft hij de touwtjes van de "vrijwillige
terugkeer"-projecten strakker in handen genomen. Onder regie van de Dienst
Terugkeer en Vertrek (DTV) worden vluchtelingensteungroepen ertoe aangezet om
te fungeren als verlengstuk van de deportatiemachine. In plaats van te
strijden voor verblijfsrecht laten die zich vaak maar al te graag inzetten
voor migratiebeheersing. Lees verder:http://www.doorbraak.eu/?p=9343


-------------------------------------
Marathonstaking zet "schoonmaaksjeiks" maximaal onder druk

De schoonmakers zijn een historische grens gepasseerd. Hun vastberaden staking
duurt inmiddels al tien weken, de langste sinds 1933 en dus ook langer dan hun
eerdere staking in 2010. Ze eisen doodnormale dingen als doorbetaling bij
ziekte, minder werkdruk, loonsverhoging, en respect. Hoewel grote
opdrachtgevers als de NS, Schiphol en KPN de schoonmaakbedrijven oproepen om
opnieuw te gaan onderhandelen, volharden de bazen van Hago, Facilicom, Asito
en CSU in hun starre houding. "Het zijn schoonmaaksjeiks. Ze persen geen olie
uit de grond, maar miljoenen uit ons", aldus Khadija Tahiri,
ziekenhuisschoonmaker en president van de Vakbond van Schoonmakers. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9311


--------------------------------
Gemeente Hoorn blijft "de slachter van Banda" vereren

Op 13 maart heeft de Hoornse gemeenteraad, met uitzondering van de SP, het
tekstvoorstel goedgekeurd dat op de sokkel van het standbeeld van de beruchte
Jan Pieterszoon Coen wordt aangebracht. Hoewel de gemeenteraad in 2011 besloot
om "een kritische noot" op het beeld te plaatsen, ontbreekt in de nieuwe tekst
dat Coen zich schuldig heeft gemaakt aan "genocide", tot grote teleurstelling
van het burgerinitiatief dat daarvoor had gepleit. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9294


------------------------------
Levensgevaarlijke loketten

In een gezamenlijk rapport van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman
wordt de vloer aangeveegd met het schandalige optreden van de IND en de
vreemdelingenpolitie tegen een Turkse moeder en haar tienjarige dochter. De
publicatie van het rapport viel toevallig samen met de bekendmaking van het
plan van de ministers Leers en Opstelten en van hoofdcommissaris Kuijs om in
2012 tien procent meer illegalen te vangen. Wees dus gewaarschuwd, mensen
zonder verblijfsrecht, want de jachtquota zijn opgeschroefd. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9248


----------------------
Marokko: volksopstand ontmoet staatsterreur

Ook in Marokko zijn sinds de late winter van 2011 protesten gaande tegen
armoede, corruptie en een onderdrukkend bewind. Onder de noemer van de 20
Februari-beweging vinden sinds die datum minstens wekelijks demonstraties
plaats. Keer op keer stuiten die op grof geweld van veiligheidstroepen van het
koninklijke regime, die met soms dodelijk geweld optreden. Dat blijft voor een
zeer groot deel buiten Nederlandse media, die aan het geweld in Syrië voorrang
geven. Geen wonder: Syrië staat, als bondgenoot van Iran en verbale
tegenstander van Israël, in zekere mate tegenover westerse belangen. Een
volksopstand tegen dat bewind komt het westen niet zo heel slecht uit en is
bruikbaar. Marokko is een zeer loyaal westers bondgenoot, en opstand tegen het
Marokkaanse bewind komt dus niet gelegen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9224


-------------------------------
Bruin I: bijstandsfraudeurs keihard aanpakken en schaamteloze zelfverrijkers
aan de top vorstelijk belonen

Namens het kabinet Bruin I verklaart staatssecretaris Paul de Krom van Sociale
Zaken de oorlog aan bijstandsfraudeurs. Hij wil "misbruik" opsporen door
gemeenten toegang te geven tot alle bankrekeningen van iedereen in de
bijstand, en hen bovendien toe te staan om meer gegevens aan elkaar te
koppelen. Bruin I knijpt de bijstandsgerechtigden af, maar laat de banken en
managers in de maatschappelijke bovenlaag volop graaien. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9216


-------------------------------
Politiek getouwtrek rond kinderen van vluchtelingen

Koehandel met kinderlevens. Zo kan een onlangs ingediend wetsvoorstel van de
PvdA en de ChristenUnie het best worden betiteld. Men wil illegaal gemaakte
kinderen, die minstens acht jaar geleden asiel hebben aangevraagd, alsnog
verblijfsrecht geven. De kinderrechtenorganisatie Defence for Children maakt
terecht bezwaar tegen de strenge regels van het voorstel, maar gaat zelf ook
uit van een politiek van selectie. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9207


-------------------------------
Dwangarbeid in Europa

Sinds enkele jaren treffen de regeringen van de Europese landen maatregelen
om, zo wordt gezegd, werklozen te helpen weer een baan te vinden. Zo moeten
werklozen onbetaalde of sterk onderbetaalde arbeid verrichten, om in "het
werkritme" te blijven, de discipline niet te verleren, en werk te doen dat
maatschappelijk nuttig is en anders niet wordt gedaan. Soms moeten werklozen
vele jaren in deze situatie leven. Ze vinden nog steeds geen regulier werk en
blijven leven in armoede. Werklozengroepen in Europa spreken in zo'n situatie
van "dwangarbeid", omdat werklozen worden gedwongen om dit werk te verrichten.
Als ze dat niet doen, dan ontvangen ze geen bijstandsuitkering. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=9183


-------------------------------
Schule der Arbeitslosen

In de roman "Schule der Arbeitslosen" schetst auteur Joachim Zelter een
toekomstscenario van een sollicitatiekamp voor werklozen die elke seconde van
hun leven moeten opgeven om die ene baan te vinden die toch niet bestaat. Een
toekomstscenario, maar uiteraard geïnspireerd door de huidige, alledaagse
realiteit. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=9173


-----------------------------
Ka over Occupy, zie: http://www.doorbraak.eu/?p=9203

--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX DeventerNo comments: