Thursday, March 8, 2012

Statement Internationale Vrouwendag [ASB]

Dit is een vertaling, met kleine aanpassingen, van een statement door de Workers Solidarity Alliance


Op 8 maart 1908 verlieten duizenden vrouwen hun werk in de sweatshops van New York's Lower East Side en gingen de straat op om hun rechten als vrouwen en als arbeiders op te eisen. In 1917 volgden hun zusters in Rusland het voorbeeld en hielpen bij het instigeren van een revolutie die de Tsaristische autocratie omverwierp. En in 1936 hielpen in Spanje de anarchistische vrouwen van Mujeres Libres hun zusters te bevrijden van eeuwen van onderdrukking.

In recentere tijden speelden vrouwen een sleutelrol in de burgerrechten- en anti-oorlogsbewegingen van de jaren '60 en vroege jaren '70. In de jaren '90 en in de 21e eeuw staan vrouwelijke arbeiders nog steeds op de voorgrond van de voortdurende strijd tegen sweatshop-omstandigheden in vele industrieën en diensten. Deze levendige beweging heeft al belangrijke overwinningen behaald, zowel tegen de instituties die de macht in onze samenleving in handen hebben als tegen de meer subtiele systemen van onderdrukking die de persoonlijke relaties van vrouwen doordringen.

Wij anarcho-syndicalisten eren deze vrouwen, alsmede de ontelbare anderen in elke hoek van de wereld, die, generatie na generatie, in opstand komen tegen ongelijkheid, onderdrukking en overheersing.

Wij verwelkomen en eren hun strijd en de opofferingen die zij maken.

De realiteit is echter nog ver verwijderd van de droom van vrijheid, gelijkheid en vrede voor alle mensen. Elke dag blijven vrouwen geconfronteerd met seksisme in hun persoonlijke relaties en seksuele intimidatie en geweld op hun werk, op straat en thuis. Miljoenen vrouwelijke arbeiders worden nog altijd meedogenloos uitgebuit. De rechtse en religieuze fanatici bedreigen de meeste basale rechten van vrouwen op de controle over hun eigen lichamen.

De wortels van seksisme en alle onderdrukkende relaties zijn diep met elkaar verweven binnen de systemen van hiërarchie, autoriteit en militarisme die onze samenleving domineren. Deze principes zijn de basis voor elke moderne staat en gevestigd centrum van sociaaleconomische macht. We weten dat dit niet simpelweg "is zoals het nou eenmaal is." Er zijn andere, betere mogelijkheden voor een leefbaardere wereld. Geconfronteerd met overweldigende netwerken van onderdrukking en onderwerping moeten we terugvechten en de controle over onze eigen levens terugnemen. We kunnen hiermee beginnen door ons samen met onze zusters en broeders te organiseren in onze gemeenschappen, onze scholen en onze werkplekken.

We streven naar een samenleving waarin er niet één persoon of een groep van personen anderen domineert of uitbuit. In een dergelijke samenleving zou er geen basis zijn voor seksuele onderdrukking, overheersing of klassenuitbuiting. We moeten werken aan het vervangen van de instituties van macht, de natiestaat en het kapitalisme door een wereldwijd systeem van empowerment van onderop en zelf-management van alle facetten van het sociale en economische leven. Zie de dromen van deze vrouwelijke arbeiders verwezenlijkt worden; voeg je bij ons in een beweging met een buitengewone geschiedenis en een inspirerende toekomst.

Help ons deze nieuwe wereld van vrijheid en zelfbestuur te bouwen.

Ook gepubliceerd op de website van de ASB: http://anarcho-syndicalisme.nl/wp/?p=1439

No comments: