Friday, March 18, 2011

Zaterdag 19 maart: Demonstratie Stop Racisme en Uitsluiting

Zaterdag 19 maart vindt een demonstratie plaats om 14.00 uur op de Dam in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme. De demonstratie richt zich tegen het huidige politieke en sociale klimaat in Nederland. Op dit moment heerst een zondebokpolitiek en wordt de vrijheid van meningsuiting misbruikt om te discrimineren.
Zaterdag 19 maart vindt een demonstratie plaats om 14.00 uur op de Dam in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme. De demonstratie richt zich tegen het huidige politieke en sociale klimaat in Nederland. Op dit moment heerst een zondebokpolitiek en wordt de vrijheid van meningsuiting misbruikt om te discrimineren.

Sprekers zijn onder meer Agnes Jongerius (FNV), Tineke Lodders (CDA, Eén Land Eén Samenleving), Tanja Jadnanansing (PvdA), Jan van der Kolk (Raad van Kerken), Mohammed Rabbae, Ikram Chiddi (Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland), Elvira Sweet (Surinaamse gemeenschap), Maureen van der Pligt (SP).

De demonstratie zal door de binnenstad voeren en terugkeren op de Dam. De demonstratie wordt georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting (voorheen Platform tegen Vreemdelingenhaat) is vorig jaar ontstaan vanuit organisaties en individuen die zich zorgen maken over de snel afnemende tolerantie in Nederland. Het organiseerde op 30 oktober 2010 een succesvolle manifestatie bij de Dokwerker in Amsterdam, waar 1200 tot 1500 mensen op afkwamen. Het Platform bestaat uit verschillende landelijke en lokale organisaties.

- E-Mail: info@platformtegenvreemdelingenhaat.nl Website: http://www.stopracisme.nu

No comments: