Tuesday, March 8, 2011

In de nacht van 8 maart

In de nacht van 8 maart besloten een aantal geïnspireerde individuen de straten te versieren. Dit als voorbereiding voor de viering van de internationale vrouwendag. Het is hoogstwaarschijnlijk de eerste actie van deze mooie dag, aangezien het rond middernacht is gebeurd.De internationale vrouwendag is gecreëerd na de eerste internationale vrouwenconferentie die gehouden werd in Kopenhagen om de vrije vrouw te vieren. De rechten van de vrouw waren destijds nog zeer beperkt, de stereotiepen beheersten hun levens en veel basisrechten waren verboden door de staat.

Alhoewel we tegenwoordig in een meer geëmancipeerde samenleving leven, zijn we nog ver weg van gelijkheid tussen man en vrouw. Een samenleving waar mensen niet getypeerd worden door wat er zich tussen de benen bevind lijkt nog niet binnen handbereik. Met deze actie willen we iedereen eraan herinneren over de bestaande ongelijkheid en mensen inspireren feministische acties te organiseren.

No comments: