Monday, March 7, 2011

Freedom Flotilla 2.Press Conference. Video part 1 + info


Freedom Flotilla 2 roept regeringen op om haar burgers te beschermen

Amsterdam – De samenwerkende organisaties van Freedom Flotilla 2 roepen hun regeringen op om concrete actie te ondernemen waardoor de veiligheid van haar burgers wordt gegarandeerd om een herhaling van vorig jaar te voorkomen. Op 31 mei 2010 werd het hulpkonvooi, dat onderweg was naar de Gazastrook om humanitaire hulp te leveren aan de bevolking, aangevallen door de Israëlische marine. Daarbij werden negen deelnemers gedood. In mei van dit jaar zal een nieuwe flotilla uitvaren om de blokkade van de Gazastrook te doorbreken en te beëindigen. De deelnemende coalities vergaderden afgelopen weekend in Amsterdam.


De Israëlische aanval op de Freedom Flotilla, die voer in internationale wateren, werd doorregeringen in de hele wereld veroordeeld. Onderzoekers van de VN Mensenrechtenraad noemden de manier waarop de opvarenden werden behandeld, bruut en buitenproportioneel. Het rapport van de VN Waarheidscommissie van de Mensenrechtenraad stelt vast: "Er is overtuigend bewijs om vervolging op grond van artikel 147 van de vierde Conventie van Genève te ondersteunen met betrekking tot de volgende misdaden: moord, marteling en inhumane behandeling; opzettelijk toebrengen van ernstig lijden en zwaar letsel aan het lichaam of gezondheid."

Het Internationale Comité van het Rode Kruis beschouwt de Israëlische blokkade van de Gazastrook als illegaal omdat het een collectieve bestraffinginhoudt van de Palestijnse burgers in Gaza. Het rapport van de VN Waarheidscommissiebevestigt, dat "de blokkade onrechtmatig is en op geen enkele juridische grond gerechtvaardigd kan worden." Overheden zijn wettelijk verplicht om op te treden tegen schendingen van het international recht en schendingen van mensenrechten. Dit betreft niet alleen de blokkade van de Gazastrook en het aanhoudende geweld tegen de burgerbevolking daar, maar ook de kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever, de annexatie van oost-Jeruzalem en het bouwen van de muur,die illegaal verklaard is doorhet Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004. Echter, de internationale gemeenschap zwijgt waardoor zij de Israëlische misdaden impliciet goedkeurt in plaats van er tegen op te treden.


"De humanitaire missie van de Freedom Flotilla 2 is een geweldloos antwoord op de oorverdovende stilte van onze overheden", zegt Benji de Levie, woordvoerder van de Nederlandse delegatie. "Elke poging -diplomatiek of militair- om de aankomst van de Freedom Flotilla in de haven van Gaza tegen te werken of te stoppenis in strijd met het internationaal recht en zal als zondanig dienen te worden behandeld door onze overheden." De Levie: "In het licht van de huidige vreedzame protesten in het Midden-Oosten, verwachten we van onze overheden om consistent te zijn in hun buitenland politiek: het veroordelen van alle vormen van mensenrechtenschendingen tegen geweldloze burgerinitiatieven, ongeacht wie de dader is."


De voorbereidingen in alle betrokken regio's (Europa, Noord-Amerika,
Noord-Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Australië) verlopen volgens plan. Naar verwachting vertrekken 15 schepen met vracht en meer dan 1000 vrijheidsvaarders in mei naar de Gazastrook. Onder hen zijn journalisten, politici, hulpverleners, kunstenaars en mensenrechtenactivisten. De grassrootscampagnes in de landen breiden zich uit. Een voorbeeld hiervan is het geplande solidariteitsconcert van de Franse/ Spaanse zanger Manu Chao in Barcelona.

No comments: