Tuesday, March 1, 2011

Kraakverbod brokkelt verder af: Schijnheilig wint procedure

Het ontruimingsbeleid van kraakpanden is niet in de haak, dat oordeelt het Hof Amsterdam in diens arrest in de zaak Schijnheilig tegen de Staat der Nederlanden. De uitspraak is een overwinning voor de kraakwereld en houdt de facto in: geen ontruimingen voor leegstand. Collectief Schijnheilig: "We zijn blij dat het Hof de Staat terugfluit in haar vogelvrijverklaring van krakers."

Schijnheilig altijd veilig
Schijnheilig altijd veilig

Het ontruimingsbeleid van kraakpanden is niet in de haak, dat oordeelt het Hof Amsterdam in diens arrest in de zaak Schijnheilig tegen de Staat der Nederlanden. De uitspraak is een overwinning voor de kraakwereld en houdt de facto in: geen ontruimingen voor leegstand. Collectief Schijnheilig: "We zijn blij dat het Hof de Staat terugfluit in haar vogelvrijverklaring van krakers."

Bij de ontruiming van kraakpanden moet een inhoudelijke toetsing plaatsvinden of de ontruiming wel gerechtvaardigd is. Inhoudelijke toetsing betekent dat er gekeken wordt naar de belangen van de eigenaar versus het woonrecht van de krakers. Het arrest impliceert dat als een eigenaar geen aantoonbare plannen heeft, de bewoners van kraakpanden het recht hebben om te wonen. Daarnaast dienen ontruimingen tijdiger te worden aangekondigd, zodat bewoners weten dat ze hun huis zullen verliezen en moeten er regels komen omtrent de omgang met de huisraad en eventuele huisdieren. Het oordeel vloeit voort uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die stelt dat het huisrecht een basisrecht is waar de Staat niet zomaar inbreuk op mag maken.

De bewoners van de Passeerdersgracht 23 en collectief Schijnheilig zijn trots op hun advocaat Rahul Uppal en het baanbrekende arrest: "Het Hof bestendigt het beleid 'Niet te ontruimen voor leegstand', dat de gemeente Amsterdam belangrijk vindt, maar nooit werkelijk liet toetsen. Voortaan moet de inhoudelijke toetsing verlopen via de civiele rechter."

Hiermee komt de aangekondigde ontruimingsronde in Amsterdam op losse schroeven te staan, aangezien wettelijke bevoegdheid ontbreekt. De uitspraak betekent ook opnieuw een slag voor het kraakverbod. Nadat de uitvoerders van de wet nu al twee keer teruggefloten zijn door de rechter, wordt het tijd om tot bezinning te komen en deze wet naar de prullenbak te verwijzen. Volgens collectief Schijnheilig is het "waanzinnig dat kraken wordt verboden terwijl de woningnood gigantisch is en er zoveel leegstand is."

Samenvatting van het arrest:
 
1. Er moet in elke individuele zaak, in concreto, door de rechter getoetst worden of een ontruiming wel gerechtvaardigd is (proportioneel is). De belangen van de eigenaar en de kraker moeten (voorafgaand) tegen elkaar afgewogen worden. R.o. 3.3.3.

2. Aankondigingen moeten tijdig kenbaar worden gemaakt ivm eventuele afwezigheid van krakers in de door hun gekraakte panden en de bescherming van hun eigendommen.

3. Ontruiming Schijnheilig is verboden totdat er deugdelijk, conform het arrest wordt aangekondigd.
 
Volgens het Hof Amsterdam moet in elke ontruimingszaak waarbij het Openbaar Ministerie strafrechtelijk wil ontruimen, een belangenafweging worden gemaakt, waarbij de plannen van de eigenaar, openbare orde aspecten en het huisrecht van de kraker tegen elkaar worden afgewogen. De Staat was tot op heden van oordeel dat er enkel hoefde te worden getoetst of de kraker wel of niet rechtmatig in het pand verblijft. Dat is volgens het Hof een onjuist oordeel. Hof heeft verder bepaald dat er in het beleid rekening moet worden gehouden met de tijdelijk afwezige kraker en de bescherming van zijn of haar eigendommen.

- E-Mail: info@schijnheilig.org Website: http://schijnheilig.org

No comments: