Sunday, March 6, 2011

Actiekraak Utrecht

In samenwerking met de buurt is vanmiddag Stieltjesstraat 73 in Utrecht gekraakt. Dit om sloop van dit en 2 andere monumenten tegen te houden.

Pandje
Pandje

Pandje
Pandje

De gemeente Utrecht wil 3 karakteristieke panden slopen om vervolgens het terrein braak te laten liggen.
Om dit te voorkomen is het leegstaande pand gekraakt.

Voor meer info: www.vogelenburcht.nl

- E-Mail: behoud.cultureel.erfgoed.tuinwijk@gmail.com Website: http://www.vogelenburcht.nl

buurtbrief  Kraakgroep Wittevrouwen - 06.03.2011 17:17

Beste buurtbewoner,

Onlangs heeft u het wijkbericht van februari in de brievenbus gekregen. In dit wijkbericht geeft de gemeente aan de sloopwerkzaamheden aan de Stieltjesstraat 73 te hervatten. Echter, in het wijkbericht valt ook te lezen "Bo-Ex en de gemeente onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor de geplande herontwikkeling". Daarbij, deze herontwikkeling staat niet vermeld als een 'project in voorbereiding' op de site van Bo-Ex. Met andere woorden, zowel Bo-Ex als de gemeente hebben nog geen vast omlijnde plannen voor het gebied Stieltjesstraat, Vogelenburcht, en het Dopplerhof. Er gaat dus gesloopt worden voor braakliggend terrein. De gemeente als Bo-Ex negeren hierbij:
dat deze panden een historische waarde hebben voor het Utrechts straatbeeld;
dat braakliggend terrein diverse vormen van overlast veroorzaakt en hierdoor de leefbaarheid van de wijk achteruit zal gaan;
dat in één van de panden al 14 jaar een gezin woont.

Wij vinden dat het gehele herontwikkelingsproject dient te worden herzien. Wij zetten ons in voor behoud en renovatie van de panden aan de Stieltjesstraat en de Vogelenburcht. Daarmee richten wij ons op behoud van Utrechts cultureel erfgoed.

Omdat wij weten dat veel buurtbewoners niet willen dat deze panden gesloopt worden, hebben wij zojuist het dichtgetimmerde pand aan de Stieltjesstraat 73 gekraakt.

Het behoud is onmogelijk zonder de steun en hulp van u als buurtbewoner. U kunt uw stem laten horen door:
vandaag om 14.00uur naar de informatiebijeenkomst te komen in de Stieltjesstraat 75;
aldaar onze petitie te ondertekenen;
een e-mail/ brief te schrijven waarin u uw bezwaar tegen de sloop en herontwikkeling uit, gericht aan onze wijk wethouder de heer Jeroen Kreijkamp ( j.kreijkamp@utrecht.nl).

Met vriendelijke groet,

Comité Behoud Cultureel Erfgoed Tuinwijk

No comments: