Friday, November 19, 2010

Transition Town Deventer.Ulebelt video deel 2 + info


info van http://transitiontowndeventer.nl

Werkgroepen


Transition Town Deventer en Omstreken is een lokaal netwerk van actieve mensen, die vooral op eigen kracht kleine, duurzame, gezonde en sociale projecten ontwikkelen. Transition Towns heeft een aantal eigen werkgroepen, werkt samen in verwante projecten in de stad en organiseert activiteiten die per keer openstaan voor hulp van buitenaf. Bij alles willen wij de kracht van lokale gemeenschap en samenwerking laten zien en naar buiten brengen.

Met Hoofd, Handen en Hart

Transition Towns zoeken de verbinding van Hoofd met Handen en Hart. De huidige maatschappij wordt gedomineerd door het Hoofd en onderschat Hand en Hart. Dit vinden wij een ongezonde situatie en de diepste reden van veel wantoestanden. Wij willen ieder mens als gelijkwaardig zien en behandelen. Handwerk maakt ons minder afhankelijk en geeft grote voldoening terug. Wij kunnen veel leren van oude ambachten en boeren. De mens dient zijn of haar natuurlijke plaats in de kringloop van het leven te kennen en respecteren.

Ons leerproces is het ook om elkaars talenten te herkennen, te waarderen en ieder een gelijkwaardige en zinvolle plek te geven in de gemeenschap. Daarbij komt de rol van het Hart in het beeld. Mededogen en Liefde zijn de levenskrachten die we nodig hebben om Hoofd en Handen samen te brengen. Vanuit het besef  dat de weg van het hart, de enige manier is waarop we als lokale gemeenschap in tijden van voorspoed èn van tegenslag, vreedzaam en vrij samen kunnen blijven leven en werken.

Een toepasselijke video over de start van een beweging

Zeven principes bij onze TT-activiteiten

maandprognov2009 Er valt dus heel veel te doen onder de TT-activiteiten. Voor een eerste indruk kun je eens door wat pagina's en berichten op deze site bladeren. Aan plannen hebben we vele malen meer verzameld, dan we nu kunnen uitvoeren. Wat hiervan uitgevoerd gaat worden hangt vooral af van de animo van de deelnemers en de mogelijkheden op een bepaald moment.

Niet àlle daden of acties passen onder onze TT-paraplu. Bijvoorbeeld het volbouwen van de woestijn met zonnepanelen, valt niet onder TT. Om beter zicht te krijgen op wat wèl en wat niet, hebben we de 7 principes bedacht. Tegelijk bieden ze ook inspiratie !  Activiteiten hoeven niet precies aan alle 7 principes te voldoen, maar er dient wel sprake te zijn van een goede match. Is die aanwezig, dan zullen we vanuit TT Deventer & Omstreken ons best doen om, indien nodig en gevraagd, je zo goed mogelijk te ondersteunen.

Werkgroepen

Transition Town Deventer is georganiseerd in werkgroepen waarin mensen samenkomen, die bezig zijn met een zelfde thema. Met de focus op lokaal, kleinschalig en uitvoerbaar. We gaan er vanuit dat iedere deelnemer gelijkwaardig is en dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag. Samen zoeken we steeds naar de beste manieren om onze talenten, tijd en kennis te combineren. De één doet wat meer van dit, de ander weer wat meer van dat en soms doet iemand even niks. En ook dat verschilt weer door de tijd heen. Waar het om gaat is wederzijdse steun en betrokkenheid  bij de activiteiten als groep en bij ieders rol daarin.  Met de nodige humor en fantasie, zodat het leuk en doenbaar blijft.

Kerngroep

Elke werkgroep heeft (in principe) èèn groepslid in de kerngroep zitten. Deze kerngroep is de opvolger van de initiatiefgroep die begin 2009 Transition Town startte. In de kerngroep vind uitwisseling plaats van kennis en ervaringen, afstemming van activiteiten en onderlinge steun. De algemene PR  en de informatie naar buiten wordt hier besproken.

In 2010 zijn onderstaande werkgroepen actief:

Bewustwording en Ontmoeting verzorgt Film en Praat-avonden gedurende het gehele jaar door. En elke 1e maandag van de maand het Transition Café. Ook lezingen, trainingen en stands bij manifestaties vallen onder hun hoede.

Website & Transformail is een groep met werkzaamheden die haast voor zichzelf spreken. Zij zijn door de aard van dit werk ook veel betrokken bij journalistieke en PR-achtige activiteiten.

Werkgroepen in rust of in oprichting hebben tijdelijk geen mensen maar wel goede ideeën of zijn als bamboeplant ondergronds groeiende tot het moment daar is om naar buiten te schieten…  Als je die werkgroepen interessant vind, nodige we je hierbij van harte uit om contact met ons op te nemen. Dan vertellen wij er meer over en brengen je in contact, als je dat wilt. Een hele goede stap is ook om bij het Transition Café langs te komen, elke 1e maandag avond van 8-11 in de Dikke van Dalen.

Projecten die wij/ons steunen

zonnehovenworpfeest_webTT vind het de hoogste tijd voor alle duurzame bedrijven en projecten om elkaar op te zoeken, te steunen en de onderlinge samenwerking te versterken. In vormen van coöperaties, meenten, gilden of wat er nog meer bedacht kan worden. Daarin wil TT een samenbrengende rol vervullen, vanuit het besef van de noodzaak tot herstel van de natuurlijke banden in een streek tussen bewoners, natuur, boeren en duurzame bedrijven.

Naast de tt-werkgroepen bestaan projecten en organisaties die niet uit TT voorkomen, maar zich wel nauw verwant voelen met ons en wederzijds. Wij zien hun als onze natuurlijke partners en je vindt ze onder Wij Steunen Elkaar.

In 2010 steunen wij/ons de volgende projecten:

En een lijst van organisaties die wij/ons steunen vind je hier

Verschil met de traditionele milieu- en actiegroepen

Voor zover je dat misschien nog niet duidelijk is, zet deze tabel de belangrijkste verschillen nog even op een rij. Het is trouwens niet zo dat wij nu tègen de traditionele milieubewegingen zouden zijn. Volgens ons is het Transition Towns concept de noodzakelijke aanvulling èn organisatorisch vernieuwing van deze bewegingen.  Waar mogelijk werken we samen mits dat betekend : lokaal, van onderop, met concrete aanpak, gericht op alle mensen van goede wil.

tradit_transit_aanpak

No comments: