Monday, November 8, 2010

Ontruiming Schijnheilig uitgesteld,dreiging blijft:demo gaat door

Ontruiming Schijnheilig uitgesteld, dreiging blijft: demo ga
schijnheilig.org

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag Van der Laan verboden om Schijnheilig te ontruimen. Dit is uitstel, maar geen afstel, we roepen iedereen daarom op om vanavond naar de demonstratie te komen! Wij eisen dat alle panden waar geen concrete plannen voor zijn, morgen niet ontruimd worden. Geen ontruiming voor leegstand! Stop de vereberharding van de samenleving! Komt allen!

Verzamelen bij Schijnheilig om 18u.

Persbericht:

Hof Amsterdam kraakt ontruimingsbeleid van van der Laan

Morgen dreigen er in Amsterdam panden illegaal ontruimd te worden door de Amsterdamse Driehoek. Het Amsterdamse gerechtshof heeft vandaag de leegstands-burgemeester verboden Schijnheilig aan de Passeerdersgracht te ontruimen. Dit omdat de kraakwet wellicht in strijd is met het huisrecht, (zoals vastgelegd in artikel 8 EVRM). Er is een grote kans dat de kraakwet als geheel juridisch niet deugt.

Deze uitspraak betekent dat er een grote kans bestaat dat de gehele
ontruimingsgolf illegaal is. Schijnheilig dringt er dan ook op aan om alle ontruimingen op te schorten.

Over drie weken dient een hoger beroep van collectief Schijnheilig. Daarin voeren de bewoners aan dat het huisrecht van de bewoners zwaarder weegt dan de wens van de eigenaar om het pand ontruimd te hebben (voor leeegstand). Leegstand is schadelijk voor de stad Amsterdam en specifiek voor allen die geen huis kunnen vinden. Schijnheilig is hier op tegen aangezien er enorme woningnood is in Amsterdam. De wet die ontruiming mogelijk maakt schendt voorts de grondrechten van de bewoners op ontoelaatbare wijze.

Schijnheilig is het fundamenteel oneens met de kraakwet en het law & order beleid van burgemeester van der Laan. Wij gaan door om zowel op juridisch als politiek terrein, leegstand aan te vechten.
Demo gaat door! Komt allen!

No comments: