Sunday, November 14, 2010

Hakken in de Wijk at "Ruimte Voor Iedereen" demo(4)


http://www.hakkenindewijk.nl
Wijkcentra Sluiten?
Als het aan het stadsdeelbestuur Zuid ligt kan Wijkcentrum Ceintuur per 2012 haar deuren sluiten. Dat voornemen is vastgelegd in een conceptnota 'beleidskader Sociaal Domein'. Eind november neemt het stadsdeel een besluit. U kunt op deze site uw reactie geven en steun betuigen aan het wijkcentrum. Op deze site leest u ook de laatste ontwikkelingen.
Inmiddels is daar ook de Nota van Beantwoording Sociaal Domein n.a.v. de ingediende zienswijzen, die men 2 november in de Commissie Samenleven gaat behandelen. Veel mensen die zelf een zienswijze hebben ingediend, hebben de nota nog niet gehad. Maar de nota staat ook op internet, de nota en bijlages kun je hier vinden.

Kom ook naar de stadsdeelraad!
Wilt u steun betuigen bij één van de raadsvergaderingen? Dat kan op 2 november (Commissie Samenleven) en 24 november (Raadsvergadering). Beide vergaderingen vinden plaats op de President Kennedylaan 923 en starten om 20.00.

Voor de vergadering van 3 november (commissie Wonen) wordt door de huurdersverenigingen opgeroepen in te spreken voor behoud van de Wijksteunpunten Wonen. Als u wilt inspreken kunt u zich voor deze vergadering aanmelden via de griffie: 020-2521342.

Waarom het wijkcentrum behouden?
In dit hele grote stadsdeel Zuid staat het bestuur meer op afstand. Juist daarom is het van groot belang is dat er sterke buurtstructuren zijn. Ruimte waar bewoners zich kunnen organiseren en waar ze onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen is hierbij noodzakelijk. Wijkcentrum Ceintuur doet dat. Zij kan en wil deze plek zijn in de Pijp.

We vragen u te reageren naar het stadsdeel. Vertel wat u van de plannen denkt en waarom u het wijkcentrum belangrijk vindt. We vragen u deze oproep ook door te sturen naar uw vrienden en bekenden.

Hartelijk dank voor uw hulp!

No comments: