Friday, November 12, 2010

[Doorbraak Info] De bende van Wilders en veel ander nieuws

Reageren? Mail doorbraak@doorbraak.eu
Met maar liefst 27 berichten dit keer.
----------------------------------------


De bende van Wilders (update)

PVV-leider Geert Wilders doet zijn stinkende best om LPF-taferelen tegen te
gaan. Maar daarin slaagt hij niet helemaal, getuige ook weer de laatste
affaire rond PVV-Kamerlid Eric Lucassen. Door de jaren heen heeft Wilders al
de nodige malloten, ruziemakers, fascisten, leugenaars, dronkenlappen,
fundamentalisten en geweldplegers om zich heen weten te verzamelen. We zetten
de meest opmerkelijke nog even op een rijtje, opdat we niet vergeten.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3679


------------------------------
(Zonder papieren) Leven als misdaad

Vorige week ontmoette ik de vluchteling N.N. weer eens. Ik had hem al een tijd
niet gezien. Ik kan zijn lange Afrikaanse naam moeilijk uitspreken en
onthouden. Daarom noem ik hem voor mezelf N.N. Dat zijn niet alleen de
beginletters van zijn naam, maar het betekent ook "nomen nescio", "naam en
identiteit onbekend".

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3676


-----------------------------------
Prikkeldraad weggehaald aan de buitengrenzen van de EU

De afgelopen maanden is een 360 kilometer lang hek tussen Roemenië en Moldavië
verwijderd. Vormt dat een eerste stap richting de afbraak van Fort Europa? Of
schuift de EU simpelweg zijn buitengrenzen verder op richting het oosten?

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3672


------------------------------------
Kritisch rapport Amnesty tornt niet aan de fundamenten van het systeem van
illegalenbajessen

Lange tijd heeft Amnesty International zich niet willen bemoeien met het
Nederlandse illegalenbeleid. Maar in 2008 kwam de ngo met een kritisch rapport
over het opsluiten van illegalen. Drie pagina's aan aanbevelingen moesten de
Nederlandse overheid overtuigen dat het zo echt niet langer door kon gaan met
de mensenrechtenschendingen in illegalengevangenissen. Op 5 november
presenteerde Amnesty een nieuw rapport over hetzelfde onderwerp.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3652


-----------------------------------
20 en 21 november: Doorbraak actief op het 2.Dh5-festival

Doorbraak levert op zaterdag 20 en zondag 21 november een bijdrage aan het
programma van de zesde editie van het 2.Dh5-festival, dit keer in Tilburg. Op
dat jaarlijkse discussieweekeinde "scholen activisten en wereldversleutelaars
samen om kennis en ervaring met elkaar te delen en met elkaar in discussie
gaan over strategische en tactische keuzes", aldus de website van het festival
waarop ook het complete programma te vinden is.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3637


--------------------------------------
Veel Nederlanders vinden uitbuiting van Polen normaal

Er verblijven ruim 100 duizend Polen in Nederland. Er wordt veel over hen
gezegd en geschreven, en meestal niet erg positief. Uit recente onderzoeken
blijkt dat Nederlanders nauwelijks last hebben van de Polen, maar des te meer
van hun uitbuiting. Uitbuiting die door veel Nederlanders wordt gebillijkt.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3634


-----------------------------------
21 november: Doorbraak-spreker bij debat in Den Haag over rechts-populisme

Op zondag 21 november houdt de redactie van "Kritiek, jaarboek voor
socialistische discussie en analyse" een debat over de opkomst van
rechts-populisme in Nederland en de rest van Europa. Aanvang: 20:00 uur,
plaats: woonwerkpand De Grote Pyr, restaurant Hagedis, Waldeck Pyrmontkade
116, Den Haag. Aan het debat nemen het Haagse SP-raadslid Bart van Kent en
Doorbraak-medewerker Harry Westerink deel.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3629


-------------------------------
"De eeuwige terugkeer van het fascisme": een strijdschrift voor iedereen en
voor niemand

Met veel ophef presenteerde theoloog en essayist Rob Riemen vorige week zijn
boekje "De eeuwige terugkeer van het fascisme". Riemen legde eerder in het
publieke debat expliciet een parallel tussen de opkomst van het fascisme in de
vorige eeuw en de groeiende politieke steun voor de PVV en haar racistische
ideeën. Met dit boekje wil hij het publiek de ogen openen voor wat zich
momenteel in onze samenleving voltrekt. "Er moeten meer mensen wakker worden",
zo lichtte hij op tv toe. Maar wie dan precies?

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3625


---------------------------------
"De staking zou twee dagen duren"

De schoonmaakstaking van het voorjaar van 2010 ging niet alleen om het
binnenhalen van een looneis. Het was misschien nog wel meer een reactie op de
almaar oplopende werkdruk. De wekenlange staking werd een succes en de
werkgevers spraken openlijk hun vrees uit voor de nieuwe organizing-aanpak van
de FNV. Mohamed Quesseksou is schoonmaakvoorman op het UWV-kantoor in
Amsterdam Sloterdijk. Hij werd gekozen in het parlement van schoonmakers. Een
interview.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3622


--------------------------------
Discussie over links en de crisis (deel 3)

Bedankt, Peter, voor je opbouwende kritiek op ons stuk "Doorbraak en de
crisis". Zoals je al aangaf, heeft Doorbraak zich tot nu toe nog niet zo vaak
inhoudelijk uitgelaten over het kapitalisme en de crisis. Dat komt deels
doordat onze interne politieke discussies soms langzaam verlopen, eenvoudigweg
omdat we als relatief nieuwe club nog zoveel te bespreken en te organiseren
hebben.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3617


--------------------------------
18 november: studiemiddag over anti-racisme en samenwerking

Op donderdag 18 november houdt de stichting Vrienden van Kerwin een
bijeenkomst die is bedoeld om tot een betere samenwerking te komen in
anti-racistische kringen. Tijd: 13:00 tot 17:00 uur, plaats: NINSEE-gebouw,
Linnaeusstraat 35-f, Amsterdam. Aanmelden via een mail naar info@kerwin.nl.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3613


-----------------------------------
Rechtszaak tegen Paspoortwet

De Nederlandse overheid weigert de 26-jarige Haagse Louise van Luijk een nieuw
paspoort te verstrekken omdat zij geen digitale vingerafdrukken wenst af te
staan. Op 27 juli 2010 tekende Louise tegen deze beslissing beroep aan bij de
bestuursrechter. Daarmee is de juridische strijd tegen de repressieve
Paspoortwet begonnen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3610


-----------------------------------
14 november: bijeenkomst over Hindoestaanse contractarbeid

Op zondag 14 november wordt een nieuw baanbrekend onderzoek over de
Hindoestaanse contractarbeid gepresenteerd. "De nieuwe awatar van slavernij.
Hindoestaanse migranten onder het indentured labour systeem naar Suriname,
1873-1916", zo luidt de titel van het boek.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3603


-----------------------------------
Het nieuwe tijdschrift Hydra is een aanwinst voor de radicaal-linkse beweging

Kortgeleden verscheen het eerste nummer van Hydra, een nieuw tijdschrift
boordevol diepgravende radicaal-linkse artikelen. De ideologische achtergrond
van het internetblad is wellicht het best te karakteriseren als autonoom
marxistisch.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3594


----------------------------------
De integratie is niet mislukt

Immigratie en integratie zijn hot items in Europa en in Nederland. Integratie
ontwikkelt zich elke dag, elk moment. Wij moeten daarom niet denken dat
integratie een eindproduct is. Het is juist een proces dat nooit af is: het
zal nooit 'lukken' of 'mislukken'.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3589


-------------------------------------
Potentie en grote bereidheid voor gezamenlijke sociale strijd in Nijmegen

Op donderdag 28 oktober vond er in Nijmegen een grote demonstratie plaats
tegen het voornemen van de gemeente om ruim 850 gesubsidieerde banen te
schrappen. Daardoor zullen veel sociale initiatieven en wijkvoorzieningen
verdwijnen. Gisteren werd over die bezuinigingen gesproken in de
gemeenteraadsvergadering.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3581


----------------------------------
De piraten van de Arbeidsinspectie

Als een soort kapers in dienst van de staat enteren arbeidsinspecteurs met
rubberboten de binnenvaartschepen op de Zeeuwse wateren, op zoek naar illegale
arbeiders. Sinds kort toont de Arbeidsinspectie vol trots op de eigen website
een beeldverslag van die "controles". Een genant promotiefilmpje over
mensenjacht.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3569


----------------------------------
Lawaai mee op 14 november bij de illegalenbajes in Rotterdam

Kom ook naar de solidariteitsdemonstratie bij detentiecentrum Rotterdam
Airport op zondag 14 november. De Werkgroep Stop Deportaties (WSD) organiseert
dan een lawaaidemonstratie om "de vastzittende migranten een hart onder de
riem te steken én een duidelijk geluid tegen het beleid van 'uitsluiten,
opsluiten en uitzetten' te laten horen". Verzamelen om 14:00 uur bij
Randstadrailstation Melachtonweg, waar ook tram 25 stopt.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3566


----------------------------------
Europese rechter houdt Leers' deportatie van Irakezen voorlopig tegen

Steeds vaker blijken uiteindelijk alleen nog maar Europese rechters het
keiharde uitzetbeleid van de Nederlandse overheid enigszins te kunnen intomen.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3559


------------------------------------
Inspirerend pamflet van de actiegroep Wilders Sluit Ook Jou Uit

Tijdens de manifestatie van afgelopen zaterdag tegen Wilders en de EDL deelde
de actiegroep Wilders Sluit Ook Jou Uit, waarin ook Doorbraak participeert,
het onderstaande inspirerende pamflet uit. De titel luidt: "Tegen racisme,
uitsluiting en ongelijkheid".

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3549


-------------------------------
Interessante discussie in Amsterdams vakbondscafé over de strijd tegen de
bezuinigingen

Op vrijdag 29 oktober bezochten zo'n 45 mensen het Amsterdamse vakbondscafé
over "de onderkant van de arbeidsmarkt". Veel aanwezigen hekelden met name de
bezuinigingen op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Het SP-Kamerlid Sadet
Karabulut presenteerde een nieuwe campagne tegen die bezuinigingen. De bond
waarbij de WSW-ers zijn ingedeeld, de ABVAKABO, heeft al aangegeven daaraan
mee te gaan doen. Op 27 november vindt de eerste grote actiedag plaats.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3545


-----------------------------------
Minister Leers wil op 3 november Irakezen deporteren

Op 19 oktober kwam de speciale VN-gezant voor Irak Ad Melkert met de schrik
vrij bij een bomaanslag op een VN-konvooi. Zelfs dit soort hotemetoten loopt
gevaar in het uiterst gewelddadige en onveilige Irak. Toch zegt de kersverse
minister van Immigratie en Asiel Gerd Leers geen aanleiding te zien om de
deportaties van afgewezen Iraakse vluchtelingen op te schorten. Volgens de
CDA-minister is er "geen sprake van een dusdanig extreme situatie van algemeen
geweld dat elke uitzetting in strijd zou zijn met het Europese Verdrag voor de
Rechten van de Mens".

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3530


----------------------------------
Nazi-demonstratie in Den Haag met 'linkse' spandoeken

Afgelopen zaterdag hebben zo'n 40 nazi's door Den Haag gedemonstreerd tegen de
verhoging van de AOW-leeftijd en andere bezuinigingen. De tocht was
georganiseerd door de NVU. De nazi's liepen van het Korte Voorhout naar de
Koninginnegracht. Veel aandacht van de media of van omstanders kregen ze niet.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3511


--------------------------------------
Discussie over links en de crisis (deel 2)

Tot nu toe heeft Doorbraak zich nog maar weinig systematisch uitgelaten over
economische vraagstukken. Voor revolutionairen is dat echter wel nodig, als
context, om je plek in het krachtenveld te bepalen. Plaatsing van het artikel
op de website deed mij daarom plezier. Het is kennelijk een poging om tot een
soort plaatsbepaling te komen. Hier volgen wat opmerkingen en kanttekeningen
bij deze tekst.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3503


------------------------------------------
Grote opkomst bij Dokwerker-manifestatie tegen racisme

De manifestatie van vandaag tegen de English Defence League (EDL) bij het
Dokwerker-beeld op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam is druk bezocht.
Ongeveer duizend mensen protesteerden daar niet alleen tegen de Engelse
fascisten, maar vooral tegen de extreem-rechtse PVV van Geert Wilders. De
actie was georganiseerd door het Platform tegen Vreemdelingenhaat, waar ook
Doorbraak aan deelneemt.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3483


-----------------------------------------------
Praatjesmaker: waxinelichthouder versus de gouden koets

Het is weer de derde dinsdag van september geweest. Veel zijn we niet
opgeschoten, maar dat was al bekend. We gaan zelfs achteruit, maar ook dat was
al bekend. Prinsjesdag was geen verrassing, het was niet nieuwswaardig. Wel
gebeurde er iets dat eigenlijk alle aandacht had moeten trekken, maar
uiteindelijk ergens in een klein hoekje van de gratis krant Spits was beland.
Nu overdrijf ik wel een beetje, maar naar mijn mening had het veel meer
aandacht moeten krijgen dan dat het nu kreeg. Wat was er nou aan de hand?

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3480


--------------------------------------------------
Hira roept op tot brede anti-koloniale beweging

Gisteravond hield de anti-koloniale historicus en econoom Sandew Hira in
Amsterdam een boeiende lezing over wetenschappelijk kolonialisme en het door
hem opgezette project "Decolonizing the mind". "De zon gaat nooit onder in het
Britse rijk, zeiden de koloniale machthebbers vroeger. Maar de tijd dat de
Europeanen overal ter wereld de baas waren, is voorbij. De dekolonisatie is
politiek, economisch en militair al lang aan de gang. Nu moet men geestelijk
nog dekoloniseren", aldus de strijdbare wetenschapper.

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=3474


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer


No comments: