Saturday, November 6, 2010

Krakers timmeren 95 stellingen vóór kraken op kerk

Krakers timmeren 95 stellingen vóór kraken op Protestantse kerken.

In een begeleidende brief roepen de krakers kerkgangers op in verzet te komen tegen de geplande ontruiming van een kraakpand op landgoed Hydepark in Doorn, eigendom van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).


Begeleidende brief -

95 stellingen voor kraken -

Immanuelkerk
Immanuelkerk

Het Hoge Licht
Het Hoge Licht

Grote kerk Driebergen
Grote kerk Driebergen

De 95 stellingen waarmee zij de kerkgangers trachten te overtuigen verwijzen naar Maarten Luther, die in 1517 aanzet gaf tot de Reformatie door 95 stellingen tegen het handelen van de Katholieke kerk op de deur van de kerk van Wittenberg te timmeren. De krakers verwijten de PKN in een begeleidende brief slecht rentmeesterschap. Er is in de ogen van de krakers sprake van een woningmarkt die volledig uit balans is, waarbij sprake is van ernstige woningnood en enorme leegstand. In zo'n situatie zou de PKN niet moeten ontruimen voor leegstand.

In de bijgevoegde brief stellen de krakers dat langdurige leegstand een vorm van '"bal tashchit" is, van "verwaarlozing van wat (her-) bruikbaar is", en daarmee een uitdrukking van slecht beheer.' 'Een Bijbelse levenshouding,' zo stellen zij, 'drukt zich immers uit in betrokkenheid en in het doen van de mens voor diens naaste.' De krakers voelen zich dan ook verongelijkt dat het uitgerekend een kerkelijke organisatie is die als een van de eersten gebruik maakt van de nieuwe wet 'kraken en leegstand', en niet bereid zijn tot dialoog.

De krakers zeggen niet te vertrekken totdat er zwart op wit staat dat de woning zal worden gebruikt. In hun brief roepen ze gelovigen op om mensen met woonproblemen contact op te laten nemen met de PKN, of zich hard te maken voor (tijdelijke) bewoning door mensen die zij eventueel zelf kunnen aandragen. Wanneer de PKN zwart op wit kan aantonen plannen te hebben met het pand zullen de krakers vrijwillig vertrekken.

No comments: