21-10-2011, Amsterdam

PERSBERICHT OCCUPY AMSTERDAM

Sinds zaterdag 15 oktober wordt het Beursplein 5 in Amsterdam bezet door betogers die zich aansluiten bij de wereldwijde protestbeweging Occupy. Inmiddels begint Occupy Amsterdam op een klein dorp te lijken. Meer en meer tentjes worden opgezet, er is een keuken met gratis catering, media- afdeling, EHBO en een grote tent waar documentaires en films worden vertoond. Graag willen wij de media van binnen uit informeren over de gang van zaken.

Wie zijn wij?

De groep die het Beursplein bezet is zeer divers. De mensen die in het tentenkamp slapen, komen uit alle lagen van de bevolking en hebben niet één specifieke politieke of religieuze kleur. Dat houden we graag zo, omdat we willen dat iedereen zich bij ons kan aansluiten. Behalve dat we het plein bezetten uit sympathie voor de bezetting op Wall Street in New York en onze steun aan de bezetters aldaar willen betuigen, voelen we allemaal intuïtief aan dat het tijd is voor veranderingen. Niet alle bezetters overnachten op het plein, hoewel ze zich wel aangesloten hebben bij één van de inmiddels gecreëerde teams. Deze bezetters werken overdag en komen 's avonds naar de vergaderingen op het plein. De organisatie ligt in handen van iedereen en wordt gesteund door anonieme donateurs en sympathisanten.

Wat doen we?

We houden tweemaal daags vergaderingen in navolging van The General Assembly's in New York. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk en werken volgens een democratisch systeem, wat inhoudt dat beslissingen pas genomen worden wanneer iedereen het met die beslissingen eens is. Dat werkt, hoewel het soms lang duurt, en meerdere vergaderingen nodig heeft om tot een consensus te komen. Het grote voordeel daarvan is dat er naar iedereen geluisterd wordt en dat iedereen de ruimte heeft om zijn zegje te doen, ongeacht leeftijd, afkomst, rijkdom, politieke of religieuze kleur. Daarbij zijn we momenteel contact aan het leggen met de andere Occupy's wereldwijd. We willen een Netwerk maken waarbinnen de demonstranten van alle Occupy's met elkaar kunnen debatteren, van elkaar kunnen leren, en de stand van zaken bij de andere bezettingen kunnen volgen. Ons doel is het samen formuleren van een boodschap waar de hele wereld achter kan staan. Daarom hebben we van iedereen een bijdrage nodig. Zaterdag 22 oktober verzamelen wij ons om 12 uur op het Beursplein voor een mars richting de Nederlandse Bank. We nodigen iedereen uit hieraan deel te nemen.

Iedereen is welkom!

Elke dag is anders en elke dag is er iets te doen op het Beursplein. Occupy Amsterdam nodigt de media, sprekers en entertainers uit langs te komen in deze interessante, initiatief-rijke omgeving om een bijdrage te leveren aan verschillende workshops, werkgroepen en discussiegroepen. Iedereen die iets wil organiseren is welkom. We moeten ons realiseren dat de geschiedenis hier niet stopt, dat niet alle mogelijke manieren van samenleven al zijn uitgevonden. Door middel van dialoog, proberen we het huidige financiële systeem beter aan te laten sluiten bij de benodigdheden van het wereldvolk

N.B Wij zijn solidair met de de schoonmakers die staken tegen de bezuinigingen en alle anderen die zich verzetten tegen iedere vorm van financiële onderdrukking. Een samenvatting van dit persbericht is besproken en goedgekeurd in de General Assembly op het Beursplein op donderdag 20 oktober.

Tijdstip: 18.30 General Assembly, overige activiteiten, de gehele dag

Aanspreekpunt: Iedereen, of iemand van de mediagroep, gesitueerd in de grote tent, aan de rechterkant.

Media kan zich melden bij: press@occupyamsterdam.nl

Sprekers en entertainers kunnen zich melden bij: entertainment@occupyamsterdam.nl

Locatie: Beursplein Amsterdam