Tuesday, October 4, 2011

7e editie 2.Dh5-festival in Amsterdam

Dit jaar zal alweer de 7e editie van het 2.Dh5-festival plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we Amsterdam. Het programma zal in OT301 (Overtoom 301, te Amsterdam) plaatsvinden van vrijdag 18 november tot en met zondag 20 november. Het festival zal dit jaar draaien rond het centrale thema: "het kapitalisme crasht!"
Economie en politiek lijken steeds vaker en heviger te wankelen onder de voortdurende crises. Het kapitalisme lijkt zelfs zijn langste tijd gehad te hebben. Internationaal gezien probeert het westen zijn positie te behouden door voortgaande economische en ecologische uitbuiting, door de muren aan de grenzen te versterken en door oorlogen en bezettingen. Op binnenlands niveau worden sociale bescherming en collectieve voorzieningen afgebroken. Op het vlak van controle en disciplinering neemt de staat juist een steeds voortvarender rol in: elke stap die je zet wordt geregistreerd, demonstraties worden in elkaar gemept, straffen worden hoger en bevoegdheden van politie en justitie worden in schrikbarend tempo uitgebreid.

Het kapitalisme in zijn huidige vorm crasht. Dit biedt mogelijkheden, maar brengt ook risico's met zich mee. Als we niets doen zullen staat en kapitaal op steeds brutere wijze hun belangen beschermen. Aan de ene kant wordt de verzorgingsstaat afgebroken terwijl aan de andere kant de controlestaat steeds verder wordt uitgebouwd.

Tijdens het 2dh5-festival zullen activisten en wereldversleutelaars door middel van discussies, lezingen en praktische workshops onderzoeken hoe we het naderende einde van het kapitalisme kunnen aangrijpen als opstap naar een vrijere, humanere en socialere wereld.

Dit alles gebeurt in de bekende stijl van het festival: laagdrempelig, gericht op oplossingen en op een ontsnappingsroute uit de polder. Ook cultuur en communicatie komen aan bod en er mag natuurlijk ook gelachen worden.

Het 2dh5-festival wordt sinds zeven jaar jaarlijks georganiseerd om mensen en actiegroepen de gelegenheid te geven om informatie te delen over middelen en methodes om de wereld te veranderen. Dit jaar voltrekt het festival zich in Amsterdam in OT301 en De Binnenpret/OCCII. De voorbereidingen zijn in volle gang. Hou indymedia en onze website in de gate voor verdere updates en extra informatie.

Als mensen mee willen helpen met de organisatie van dit festival, of een voorstel hebben voor een programmaonderdeel, dan kan men contact opnemen via het emailadres:  info@2dh5.nl.

- E-Mail: info@2dh5.nl Website: http://2dh5.nl

No comments: