Wednesday, October 5, 2011

[Doorbraak Info] Vrouwen in de revolutie en ander nieuws

16 oktober: Discussiedag "Voor een hete herfst, bundel het protest!"

Met de bezuinigingsmachine op volle toeren wordt het duidelijk dat de huidige
protesten onvoldoende effectief zijn. Protesten van afzonderlijke groepen
tegen individuele maatregelen zijn te klein om echt een verschil te kunnen
maken. Het Plein der Beschaving, Rekening Retour, The Walk of Shame, Terug
naar de Bossen en het Platform tegen Racisme en Uitsluiting organiseren daarom
een discussiebijeenkomst. De centrale vragen op de bijeenkomst zijn: "Wat is
ons alternatief en wat is er voor nodig dat te realiseren? Hoe kunnen we het
protest bundelen en wat betekent dit concreet voor het actietraject van het
najaar?" Discussiedag in de Melkweg. Zondag 16 oktober, 13:00 uur.
Lijnbaansgracht 234a, Amsterdam. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7313


-------------------------
14 oktober: debatavond "Vrouwen in de revolutie"

"Dictatoriale regimes zijn door gewone mannen en vrouwen afgezet, Noord-Afrika
en het Midden-Oosten staat in vuur en vlam. Van Marokko tot aan Syriė. Maar
wat ging hieraan vooraf? Welke rol spelen vrouwen in de protesten? En wat
hebben wij, vrouwen in Nederland, hiermee te maken?" Dat schrijft de
Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN) in haar uitnodiging voor een
debatavond over de Arabische Lente. Vrijdag 14 oktober 2011. Van 18:30 – 21:00
uur. Plantagedoklaan 8-12, Amsterdam. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=7309


--------------------
Oud-Indiėstrijders weigeren Nederlandse oorlogsmisdaden toe te geven

Door de rechtszaak tegen de Nederlandse staat wegens de massamoord in het
Indonesische dorp Rawagedeh moeten de uiterst rechtse oorlogsveteranen van het
OSL zich in bochten wringen om de koloniale oorlog tegen Indonesiė goed te
kunnen blijven praten. Hoewel de rechter de staat aansprakelijk heeft gesteld
voor dat bloedbad, blijft OSL-voorzitter Prosper Ego partij kiezen voor "onze
Hollandse jongens". Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7300


-----------------------
Protest tegen huurbeleid van Bruin I groeit

Het protest tegen de bezuiniging op de huurtoeslag verbreedt zich. Tientallen
maatschappelijke organisaties en meer dan tweehonderd huurdersorganisaties
hebben zich er inmiddels bij aangesloten. Met een kort geding tegen de
overheid proberen de Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam bovendien een
verbod af te dwingen op de dreigende invoering van een enorme verhoging van de
huurprijzen in woningnoodgebieden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=7295


-------------------------
Praatjesmaker: Er is gevaar

Er is gevaar.
Joke Kaviaar strijdt
het liefst voor een ieder,
omsingeld door vier muren,
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7288


--------------------------
Egypte: revolutie wint aan kracht

Het lijkt soms al haast een gebeurtenis uit een ver verleden: de Egyptische
revolutie die dictator Mubarak ten val bracht met aanhoudende demonstraties,
straatgevechten en stakingen. Intussen zijn er parlementsverkiezingen in de
maak, als vormgeving van democratisering. Tegelijk is er een – onlangs zelfs
aangescherpte – noodtoestand van kracht. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof
de revolutie voorbij is, deels ingekapseld, deels teruggedrongen met
repressie. Een nieuwe normaliteit, met de essentie van de oude orde intact,
lijkt te overheersen. Maar schijn bedriegt: op allerlei terreinen woedt er
hevige strijd, tegen die normaliteit en voor verdergaande veranderingen. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7282


-------------------------------
Strijdbare protestactie van honderden vluchtelingen zonder papieren

Afgelopen dinsdag protesteerden in Den Haag zo'n vijfhonderd mensen tegen het
op straat zetten van vluchtelingen. Uit Emmen, Vught, Crailo, Utrecht,
Winterswijk, Nijmegen, Amsterdam en Heerlen waren honderden vluchtelingen
bijeengekomen om een vuist te maken tegen de sluiting van de lokale
nachtopvang voor dakloze mensen zonder papieren. Een kleurrijke manifestatie
met veel spandoeken en protestborden, waarbij de afwezigheid van witten
behoorlijk opviel. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7261


---------------------
6 november: discussiedag over werklozenstrijd

Op 6 november organiseert de Amsterdamse Bijstandsbond een manifestatie over
zelfredzaamheid, verweer en zelforganisatie. Een dag met ontmoetingen en
discussies over de bezuinigingen op nationaal en lokaal niveau, en over
mogelijkheden voor strijd daartegen door uitkeringsgerechtigden en andere
laagbetaalden. Manifestatie. Zondag 6 november, 12:30 uur. Mansveltschool,
Karel Doormanstraat 125, Amsterdam. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=7251


------------------
Postbodes in actie tegen zelfverrijking van TNT-bazen

Afgelopen maandag hebben TNT-postbodes actie gevoerd bij het hoofdkantoor van
hun bazen in Den Haag, uit protest tegen de absurd riante vertrekbonus van 2,6
miljoen euro die de voormalige topman Peter Bakker in ontvangst mocht nemen.
Terwijl deze TNT-bestuurder zijn eigen zakken vult, heeft hij het personeel
aan de onderkant van zijn bedrijf afgeknepen en er duizenden de laan
uitgestuurd. Bij bazen als Bakker zit het geld, en daar moet het dan ook
worden gehaald. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7245


-------------------
Bestuur openbare school Ede wil ook discrimineren

Op de Zuiderpoortschool in Ede is grote onrust ontstaan over een plan van het
schoolbestuur om slechts twintig procent van de schoolkinderen van
"allochtone" afkomst te laten zijn. De ouders, leraren en kinderen zijn
onthutst. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7236


-------------------
Joke Kaviaar over haar gijzeling door Justitie

De dichteres en activiste Joke Kaviaar is twee weken geleden voor drie dagen
verdwenen. Justitie had haar op 13 september thuis op laten halen, en liet ook
haar huis doorzoeken. Doorbraak heeft zich solidair verklaard en roept anderen
op dat eveneens te doen. Justitie wil dat Kaviaar een viertal teksten van haar
site verwijderd, waaronder een over RARA. Die heeft Doorbraak inmiddels ook op
deze site geplaatst. Nu laten we Kaviaar zelf aan het woord over haar
belevenissen. Dit schreef ze afgelopen vrijdag: Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=7231


-------------------
Prikkelend debat tijdens presentatie van Poncke Princen-filmscenario

et debat tijdens de presentatie op 23 september van het filmscenario "De witte
guerrilla" over de soldaat en mensenrechten-activist Poncke Princen was pittig
en betrokken. De koloniale oorlog van Nederland tegen de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijders in de jaren 40 van de vorige eeuw wekt nog steeds
veel beroering op. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7226


---------------
Leers trekt de strop om de nek van migranten en vluchtelingen strakker

In zijn speurtocht naar zoveel mogelijk manieren om migranten en vluchtelingen
het leven zuur te maken heeft minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel
nieuw repressief beleid ontwikkeld. Er komen nog meer drempels voor
gezinsmigratie, illegaal verblijf wordt strafbaar als overtreding, illegalen
moeten hun eigen deportatie gaan betalen, en meer mensen verliezen hun
verblijfsrecht. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7222


----------------
Nederlandse staat aangeklaagd wegens apartheid in het onderwijs

De twintigjarige Kelvin heeft op 16 september de overheid gedagvaard, omdat
hij zonder verblijfsrecht geen stage mag lopen en daardoor zijn opleiding niet
kan afronden. Zijn advocaat Jelle Klaas stelt dat de overheid daarmee het
recht op onderwijs schendt. De zaak van de Surinamer wordt ondersteund door de
VARA-Ombudsman, de Utrechtse steungroep STIL en de kinderrechtenorganisatie
Defence for Children. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7214


---------------
Joke Kaviaar: "Rara, wiens rechtsorde is het?"

In november vorig jaar plaatste de activiste en dichteres Joke Kaviaar het
artikel "Rara, wiens rechtsorde is het?" op haar website. Nu eist Justitie dat
ze het stuk samen met nog drie andere artikelen verwijderd, en heeft haar
daartoe zelfs drie dagen laten verdwijnen. Uit solidariteit met Kaviaar, en
uit verdediging van de vrijheid van meningsuiting, hebben meerdere mensen de
teksten inmiddels op hun website gezet. Ook Doorbraak heeft zich solidair
verklaard en plaatst daarom vandaag haar RARA-tekst op deze website. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7210


-------------------
Politie probeert demonstranten te intimideren na afloop van vakbondsprotest

Afgelopen maandag demonstreerden duizenden mensen in Den Haag tegen de
bezuinigingen. Er werd gedemonstreerd in het centrum van de stad en daarna
vond op het Malieveld een grote manifestatie plaats, georganiseerd door onder
meer de vakbonden. Er was zoals tegenwoordig gebruikelijk weer overdreven veel
politie op de been, en hoewel het allemaal zeer 'brave' activiteiten betrof,
achtte de politie het toch nodig om na afloop een aantal van de demonstranten
te intimideren. De ervaringen van twee Doorbraak-steunleden, Mark en Antoine.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7202


-------------------
Leers knalt deur dicht voor jonge vluchteling Mauro

Onlangs bleek weer eens hoe ijskoud en spijkerhard minister Gerd Leers van
Immigratie en Asiel zich opstelt. De CDA-er heeft besloten dat de Angolese
vluchteling Mauro Manuel, die op zijn tiende in zijn eentje naar Nederland
kwam en hier al 8 jaar bij een pleeggezin woont, toch naar zijn land van
herkomst moet worden teruggestuurd. Zelfs een grote Kamermeerderheid –
inclusief CDA en VVD – die ervoor had gepleit om Mauro verblijfsrecht te
geven, blijkt Leers niet te kunnen stoppen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=7197


--------------------
Strijdbare vakbondsmensen aan het woord in nieuwe Grenzeloos-brochure

"Een bond is in essentie een organisatie van mensen die samen sterker willen
staan", zegt Ger Geldhof, bestuurslid van Abvakabo FNV, in een interview met
Grenzeloos. Onlangs heeft Grenzeloos de brochure "Vakbondswerk aan de basis"
uitgebracht, waarin ze bestuursleden, kaderleden en een organizer van de
vakbond interviewen. De strijdbare geluiden binnen de vakbond komen in deze
brochure goed naar voren. Waar alle geļnterviewden het over eens zijn: we
willen een democratische en strijdbare vakbond. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=7190


-------------------------
Beatrix steunt in alternatieve Troonrede gesubsidieerde arbeiders

Afgelopen dinsdag las koningin Beatrix bij theater De Badkuyp in Amsterdam een
inhoudelijk verrassende Troonrede voor. De integrale tekst ervan, die
onderdeel uitmaakt van de Amsterdamse strijd voor het behoud van
gesubsidieerde arbeid. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=7185


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor de [Doorbraak info]-nieuwsbrief:
http://www.doorbraak.eu/blog/?page_id=381
Ook voor afmelden.


No comments: