Monday, June 21, 2010

Stichting Vrijwillige Internationale Aktie - interview at the Amsterdam Roots Festival with Voluntary organisation.

Amsterdam Roots Reggae that's one of the best, positive manifestation for tolerance and against racism. Beside of the music from all around the world there is also market with all kind off things mainly from Africa. We found also few organisations for social change and human and animal rights, so we interviewed them and one by one we will present their message at Spirit Of Squatters Collective channel. Together we are stronger so support them by spreading this info and video !
Here is the plan of the Following movies:
1. Varkens In Nood - animal rights organisation
2. One Men (can make a difference) - human rights supporters
3. Jongeren Milieu Actief - young part of dutch equivalent of ecologic organization Friends Of the Earth.
4. Vrijwillige Internationale Aktie - volunteering organisations coordinating short and long term volunteering projects.
5.Varkens In Nood by Jonge Activisten - a child is teaching about animal rights

Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action(like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters

Slogotichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) Wil je werken aan de wereld, dan kan dat met ons door het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland. Samen met andere internationale vrijwilligers kun je iets nuttigs doen en ook nog eens veel plezier maken! Er zijn meer dan 1000 projecten voor jong en oud, voor mensen met en zonder ervaring, ver weg of dichtbij, voor langere of kortere tijd, met fysieke inspanning of met je creativiteit. Altijd in direct contact met de plaatselijke bevolking. Voor velen een goede besteding van de vakantie en een mogelijkheid om een paar prachtige en intensieve weken door te brengen. De meeste van onze vrijwilligersprojecten duren 2 tot 3 weken maar we hebben ook lange termijn projecten van 3 tot 6 maaden.meetings.jpg

   Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) organiseert internationale werkprojecten in Nederland. Daarnaast zenden we Nederlandse vrijwilligers uit naar werkprojecten in het buitenland. Projecten: Tijdens een werkproject leef en werk je gedurende een aantal weken samen met een internationale groep vrijwilligers. Het doel van projecten is om op een praktische manier een bijdrage te leveren aan maatschappelijke verandering. Naast het nut van het werk dat in de projecten verzet wordt, denken we ook dat het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten bijdraagt aan wederzijds begrip. Hulp : We proberen via deze projecten concrete hulp te bieden aan organisaties die bijdragen aan maatschappelijke verandering en hierbij steun kunnen gebruiken. Het werk dat vrijwilligers tijdens een werkkamp doen komt dus rechtstreeks ten goede aan de organisatie waarvoor ze werken, of ze nu meehelpen in een natuurgebied, tweedehands spullen inzamelen en opknappen, werken met gehandicapten of activiteiten organiseren in een asielzoekerscentrum. SCI :  VIA is de Nederlandse tak van Service Civil International (SCI), een internationale vredesorganisatie. SCI werd vlak na de eerste wereldoorlog opgericht; een groep internationale vrijwilligers werkte in Frankrijk samen aan de wederopbouw van verwoeste dorpen. In de loop der jaren is SCI uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk, met takken in Europa, Azië en de VS en met partners in andere delen van de wereld. Die takken en partners organiseren allemaal hun eigen werkprojecten, waaraan buitenlandse vrijwilligers deelnemen. Het motto van SCI is 'geen woorden maar daden'. Belangrijk voor elk project is dat het op enige wijze voldoet aan de missie van SCI: het bevorderen van vrede! Lange Termijn Vrijwilliger :Naast het deelnemen aan werkprojecten van twee of drie weken biedt VIA ook beperkte mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in het buitenland voor langere tijd. Aktief binnen VIA : VIA bestaat geheel uit vrijwilligers: we hebben geen betaalde krachten in dienst, dus alle werkzaamheden worden gedaan door vrijiwlligers. Dit gebeurt in verschillende groepen: de werkkampgroep, de kantoorgroep, de pr-groep, Midden-Oosten en Noord-Afrika groep; beslissingen worden genomen in de zogenaamde kerngroep. Het kantoor van VIA is in Amsterdam; elke woensdagavond is er kantooravond. VIA is altijd op zoek naar nieuwe mensen om mee te helpen bij de organisatie van kampen en het uitzenden van vrijwilligers.

No comments: