Sunday, June 13, 2010

SASH actievergadering ter voorbereiding van de demonstratie


Stop Afbraak Sociale Huisvesting

Woensdag 16 juni om 19:30 uur organiseert SASH (Stop Afbraak Sociale
Huisvesting) een actievergadering. Deze vergadering gaat over de
voorbereiding van de demonstratie 'Stop de sloop, Voor betaalbaar wonen!'
op zaterdag 16 oktober op de Dam in Amsterdam.

De afbraak van de sociale huisvesting is in volle gang. Tienduizenden
goede en betaalbare woningen worden verkocht en gesloopt, terwijl
anderzijds de woningnood en de leegstand van woningen en kantoren
schrikbarend toeneemt.

Daarnaast liggen ook de huren en de huurtoeslag door de bezuinigingen
zwaar onder vuur. De corporaties, de banken, de grote monopoliebedrijven
en alle politieke partijen in het parlement proberen de lasten van de
crisis, die ze zelf veroorzaakt hebben, af te wentelen op de bevolking.

De (te bespreken) eisen van de demonstratie zijn:

* Stop de sloop van goede en betaalbare woningen!
* Stop de uitverkoop van goede en betaalbare woningen!
* Stop de huurverhogingen!
* Stop de bezuinigingen op de huurtoeslag!
* Onmiddellijk uitvoeren van achterstallig onderhoud!
* Voor uitbreiding van de sociale woningbouw!

Maakt u zich zorgen om door de sloop, verkoop en afbraak van de sociale
huisvesting? Voelt u zich aangesproken door deze problematiek? Wilt u een
bijdrage leveren aan de demonstratie? Dan bent u van harte welkom op de
vergadering.

Datum: woensdag 16 juni 2010
Plaats: Hembrugstraat 148, Amsterdam
Tijd: 19:30 - 21:30

Zie de website van SASH ( http://www.sash.nl) en het persbericht
( http://www.sash.nl/persberichten_quotes.html#2010-06-07) voor meer
informatie.

Met strijdbare groet,
SASH (Stop Afbraak Sociale Huisvesting)

- E-Mail: sash@sash.nl Website: http://www.sash.nl

No comments: