Tuesday, June 1, 2010

Persbericht n.a.v. aannemen kraakverbod door Eerste Kamer

1 Juni 2010
Vanmiddag om 13:52 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel kraken en leegstand. Dit betekend dat vanaf een nader te bepalen datum (bij koninklijk besluit) het kraken van panden in Nederland strafbaar is.


Vandaag vinden er op meerdere plekken in het land acties plaats tegen deze wet. Door de bewuste keuze om niet in Den Haag een centrale manifestatie te houden wil de kraakbeweging aangeven dat de politiek kraken wel bij wet kan verbieden, maar dat kraken nooit zal verdwijnen.

Een kraker verteld: "Kraken zal door gaan, niet alleen omdat kraken een noodzaak is door de nog altijd aanwezige woningnood, maar ook omdat er altijd mensen zullen blijven die niet langer zullen wachten tot de staat hen in woon-, werk-, en leefruimte voorziet, maar zelf actie ondernemen en de ruimte nemen die zij nodig hebben. Met deze wet creëert de staat dat wat juist datgene wat zij wilden tegengaan, verharding. Door deze wet zien wij geen andere keus hen met harde hand te laten voelen wat zij nu veroorzaken, door ons hebben en houden, ons dak, ons huis, ons woonrecht te verdedigen tot de laatste steen.
Niet langer zullen wij de politie bellen om te controleren of een gekraakt pand wel werkelijk (lang genoeg) leeg is. Niet langer zullen wij in gesprek gaan met de eigenaar of autoriteiten over de toekomst van gekraakte panden. Niet langer zullen wij een open en vriendelijk gezicht kunnen tonen naar de maatschappij. In plaats daar van zal men de kraker herkennen aan een bivakmuts, aan stenen en aan geweld. Want wij laten ons niet verbieden, wij laten ons niet onderdrukken. Wij zullen met geheven hoofd strijden: voor woonruimte, voor leefruimte, tegen de staat en kapitaal! "

Op het Koekamp in Den Haag staat nog een handje vol krakers na te praten over de stemming. Daarnaast vinden er op dit moment op meerdere plaatsen in het land kraakacties plaats als reactie op het aannemen van deze wet. Zo is er bijvoorbeeld in Breda door een grote groep mensen een aanzienlijk pand gekraakt. Ook in Tilburg en Den Haag zijn al panden gekraakt, mogelijk volgen er vandaag en in de rest van de week nog meer kraakacties.

- E-Mail: kraakactie (APENSTAARTJE) gmail.com

No comments: