Saturday, June 19, 2010

Lappersfort nog steeds deels zonevreemd

Alles over deze lijst op: https://lists.riseup.net/www/info/lappersfortnieuws
Lappersfort deels zonevreemd , Brugsch Handelsblad 11 juni 2010
BRUGGE - De actiegroep Groene Gordel Front heeft een bezwaar ingediend tegen de afbakening van het stedelijk gebied Brugge. "Het Lappersfortbos is niet opgenomen in die afbakening", zegt Luc Vanneste van het GGF.

"Dat betekent dat het deel van het bos dat oorspronkelijk kmo-zone was en door de Vlaamse overheid werd gekocht, niet herbestemd wordt tot bosgebied. Zo blijft het stuk bos dat gered werd van de kap, zonevreemd."

"Waar het GGF ook zwaar aan tilt is dat iedereen het eens is dat de aangekochte kmo-zone op papier groenzone moet worden, maar we er in het document van de regionaalstedelijke afbakening niets van terugvinden. Willen de samenwerkende overheden er dringend werk van maken, zodat het aangekochte kmo-deel Lappersfortbos niet langer zonevreemd is op papier ?"

"Velen onder ons geloven in de woorden van politici en wanneer blijkt dat de daad bij het woord dient gevoegd te worden zijn ze er niet. Het geredde Lappersfortbos blijft dus deels zonevreemd. We vragen aan de bosministers Schauvliege en Muyters om hier persoonlijk corrigerend tussen te komen", besluit Luc Vanneste.

No comments: