Friday, April 8, 2011

Wake voor Iraniër Kambiz Roustayi: Zondag 15.00 Dam

Wake voor Iraniër Kambiz Roustayi: voor een humaner asielbeleid

Zondag 10 april a.s. wordt op de Dam om 15.00 uur een wake gehouden voor de Iraniër Kambiz Roustayi die zichzelf woensdag op deze plek in brand stak en een dag later overleed aan zijn verwondingen. Zijn herhaalde asielaanvraag was onlangs afgewezen. Deze wanhoopsdaad legt het onmenselijke asielbeleid van Nederland bloot. Ter nagedachtenis van Roustayi wordt een krans op de plek neergelegd waar hij zichzelf in brand stak.Roustayi verbleef al tien jaar in Nederland. Hij vluchtte uit Iran omdat hij anti-regeringsgezinde publicaties op zijn naam had staan. Terugkeer was geen optie, omdat hij er vanuit ging dat hij zou worden opgepakt, gemarteld en opgesloten.

Roustayi staat niet op zichzelf. Te vaak verkeren vluchtelingen in eindeloze procedures, waardoor zij nergens een normaal leven kunnen beginnen: niet in hun land van herkomst waar zij hun leven niet zeker zijn, en niet in Nederland, waar zij van de wereld zijn afgesloten in asielzoekerscentra.

Een land als Nederland kan niet zomaar tien jaar, of zelfs een heel leven, van mensen ontnemen door een inhumaan, inefficiënt asielbeleid. Een land als Nederland kan niet mensen uitzetten naar een land waarvan ieder mens met een gezond verstand weet dat het daar onveilig is.

De wake, die ongeveer een half uur zal duren, wordt georganiseerd door Vrouwen tegen Uitzetting en Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Advocaat Jelle Klaas zal spreken.

 http://www.facebook.com/event.php?eid=153173638078724&notif_t=event_invite#!/event.php?eid=153173638078724&notif_t=event_invite

 http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl/nieuws/wake-voor-iranier-kambiz-roustayi-voor-een-humaner-asielbeleid/

Website: http://www.facebook.com/event.php?eid=153173638078724&notif_t=event_invite#!/event.php?eid=153173638078724&notif_t=event_invite

1 comment:

Anonymous said...

ZELFVERBRANDING KAMBIZ ROUSTAYI/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD

Zie ook:


http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekerned_overheid_medeverantwoordelijk_voor_zijn_dood


Geachte Redactie en lezers,

Minister Leers [Asiel en Immigratie] kan dan wel verklaren, dat de zelfverbranding van de Iraanse asielzoeker ''zeer tragisch'' is, daarmee verbloemt hij het feit, dat de Nederlandse Overheid medeverantwoordelijk is voor zijn dood
Deze tragische dood had namelijk voorkomen kunnen worden, wanneer Roustayi tijdig een verblijfsvergunning had gekregen

Roustayi vroeg in 2001 asiel aan en was Iran ontvlucht vanwege kritische publicaties tegen de Iraanse regering


Ondanks het feit, dat Nederland weet heeft van de deplorabele mensenrechtensituatie in Iran, waarbij vooral critici van de regering zoals journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten onder vuur liggen, werd zijn verzoek om een verblijfsvergunning keer op keer afgewezen


Dit bracht Roustayi steeds dichter bij de dreigende deportatie en de waarschijnlijkheid van arrestatie, inhumane detentieomstandigheden, foltering en een oneerlijk proces
Tenslotte heeft hij daarom gekozen voor deze verschrikkelijke uitweg, voor het Nationaal Monument, dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt en de vrijheid viert.

Deze zelfde vrijheid gunt Nederland echter niet aan een opgejaagde Iraanse vluchteling

Niet alleen is uitzetting naar een land waar foltering dreigt, onbeschaafd en inhumaan, maar ook in strijd met de door Nederland ondertekende Internationale Verdragen
Volgens artikel 3, Antifolterverdrag, artikel 33, Vluchtelingenverdrag en artikel 3, EVRM mag namelijk niet worden uitgezet naar landen, waar vervolging of foltering dreigt

Roustayi is niet meer en daarmee het zoveelste slachtoffer van een inhumaan asielbeleid

Moge hij rusten in vrede
Hij is nu in een betere wereld

Maar hij zal een symbool blijven van de onmenselijkheid van een Overheid, die zichzelf ''beschaafd'' noemt


Vriendelijke groeten
Astrid Essed