Tuesday, April 12, 2011

[Doorbraak Info] 1 mei activiteiten en veel ander nieuws

1 Mei: Dag van de Arbeid in Utrecht en Amsterdam

Op zondag 1 mei wordt overal in de wereld de Dag van de Arbeid gevierd. In
Nederland dit jaar onder andere in Utrecht en Amsterdam.

In Utrecht wordt onder het motto "1 Mei: dag van solidariteit en verzet tegen
het kapitalisme" een demonstratie georganiseerd door enkele anarchistische
groepen en Doorbraak. Het startpunt zal station Utrecht Zuilen zijn en de
demonstratie start om 14:00 uur. Voor meer info en achtergronden kun je op 19
april de informatieavond van de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) bezoeken.
Daarnaast heeft de coördinatiegroep een eigen website waarop meer informatie
te vinden is.

In Amsterdam vindt onder het motto "Tegen bezuinigingen… voor een sociaal
beleid" een manifestatie plaats op het Beursplein van 14:00 tot 16:00 uur. De
organisatie is hier in handen van het Steuncomité Sociale Strijd (SSS), waarin
ook Doorbraak vertegenwoordigd is. Er zullen hier sprekers en muziek te
beluisteren zijn en de betrokken organisaties zullen aanwezig zijn met
informatiestands. We roepen iedereen op om naar een van deze 1-mei vieringen
te gaan, om zo te protesteren tegen de bezuinigingen en voor een solidaire,
vrije en niet-kapitalistische samenleving. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5507


-------------------
Vanaf 6 april: Ideecafé en meldpunt in Nijmegen

Zoals bekend heeft de gemeente Nijmegen in november 2010 besloten om de
gesubsidieerde arbeid voor het grootste gedeelte af te bouwen. De O.R.
Uitzicht, de O.R. Wijkwerk, het comité Beter ID en de Nijmeegse Aanpak hebben
zich verenigd in het Platform Gesubsidieerde Arbeid Nijmegen. Samen met
Doorbraak (een organisatie die mensen van onderop wil organiseren tegen onder
andere de bezuinigingen) willen we de belangen van mensen in de gesubsidieerde
arbeid behartigen. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5386


-------------------
15 april: bijeenkomst over de strijd van huurders

Het Leidse crisisplatform houdt op vrijdag 15 april een informatie- en
discussiebijeenkomst over de bezuinigingen op het gebied van sociale
huurwoningen en over andere schandalige beleidsmaatregelen van het kabinet
Bruin I tegen huurders. Crisisplatform Leiden. Bijeenkomst huurdersstrijd. 15
april, 20:00 uur. Middelstegracht 38, Leiden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5536


--------------------
Twee inspirerende presentaties over de arbeidersstrijd in China

Op 1 en 2 april organiseerde Doorbraak samen met de Anarchistische Groep
Amsterdam (AGA) twee bijeenkomsten over de stakingsgolf in China midden vorig
jaar. Die trokken in Nijmegen 25 en in Amsterdam 30 mensen. Hier geen
uitgebreid verslag, maar wel een aantal gedachten over de betekenis van de
strijd in China voor linkse activisten hier. Daaronder kun je lezen hoe Peter
Storm de bijeenkomst in Nijmegen heeft beleefd. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5516


-----------------------
Noisejob: Het schone Nederland

Heb je het al gehoord? Vast wel. De buitenlanders zijn slecht. Tenminste, dat
zeggen veel Nederlanders. Ze zouden als sloebers en paupers uit de armste
delen van de wereld hierheen komen en daardoor zouden ze niet goed weten hoe
ze zouden moeten omgaan met de moderne en hoogindustriële Nederlandse
maatschappij. Ze zouden zich afzonderen, ze zouden niet deelnemen aan het
culturele leven en ze zouden zich vastklampen aan hun eigen cultuur en vooral
aan hun eigen religie, alsof ze nog in hun eigen land zouden leven. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5525


------------------------
Zelfmoord van Iraanse vluchteling kan Leers geen moer schelen

De Iraanse vluchteling Kambiz Roustayi die zichzelf op 6 april op de Dam in
Amsterdam in brand stak, is het zoveelste slachtoffer van een
vluchtelingenbeleid dat al jaren over lijken gaat. Nauwelijks een paar uur
later na de wanhoopsdaad van de Iraniër deporteerde de Dienst Terugkeer en
Vertrek van het ministerie van Justitie 38 afgewezen Iraakse vluchtelingen,
onder wie 17 kinderen. "Fuck you allemaal, fuck Nederland!", riepen ze
woedend. En geef ze eens ongelijk! Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5480


-------------------------
Wat wil de PvdA nou eigenlijk met die studenten?

Waarschijnlijk weten ze het zelf ook niet. Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid
voor de partij, roept op voor de studentendemonstratie van komende week
dinsdag. Want "met bezuinigingen verbeter je het onderwijs niet, daarvoor moet
je investeren!" Een waarheid als een koe natuurlijk. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5473


-----------------------
Wie niet werkt…

"Thuiszitten is geen optie meer", "werkplicht", "geen werk, geen inkomen".
Onder aanvoering van de VVD probeert het kabinet Bruin I in versneld tempo de
genadeslag toe te brengen aan iedereen die economisch gezien niet productief
genoeg zou zijn. Dat leidt op grote schaal tot dwangarbeid, verpaupering en
een intensivering van de kapitalistische vechtmaatschappij van allen tegen
allen. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5467


-------------------------
Gemeente Amsterdam zet dwangarbeiders in bij stadsarchieven

Saai, onbetaald en verplicht werk doen "richting een baan". Dat is de essentie
van een nieuw reïntegratieproject van de gemeente Amsterdam waarbij werklozen
onbetaald en zonder arbeidscontract de stadsarchieven moeten digitaliseren.
Onder regie van GroenLinks-wethouder Andrée van Es wordt het wettelijk
minimumloon ontdoken en worden arbeidsrechten verkwanseld. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5463


-----------------------
Koerdistan: voor het eerst openlijk homo's bij Newroz-demonstratie

Tijdens Newroz in Koerdistan hebben dit jaar voor het eerst ook homo's
deelgenomen aan de demonstraties. Koerden hebben dit jaar weer een grote
Newroz gevierd in de stad Diyarbakir. Newroz heeft heel veel betekenissen: het
begin van de lente, een nieuwe dag. Newroz wordt in alle Mesopotamische
gebieden gevierd, maar voor Koerden is Newroz vooral een dag van de strijd
tegen onderdrukking. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5453


----------------------
'Eigen lopers eerst' bij de marathon van Utrecht

Aan de marathon van Utrecht mogen dit jaar bij de mannen alleen maar
Nederlanders deelnemen. De reden? Kenianen winnen altijd en Nederlanders
winnen nooit. Dit zou demotiverend zijn voor de Nederlanders waardoor hun
prestatie omlaag gaat. Sowieso begrijp ik die redenering niet: als iemand
anders de marathon wint, dan ga je toch beter trainen? Maar ja. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5441


---------------------------
Banken in tegenaanval na kritiek op bonuscultuur

De laatste tijd hebben veel mensen hun afschuw geuit over de torenhoge
bonussen van topbestuurders van banken die eerder al miljarden euro's aan
staatssteun mochten ontvangen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ziet
de bui al hangen. NVB-voorzitter Boele Staal gaat nu in de tegenaanval door er
alvast voor te waarschuwen dat zijn kring van rijke patsers er niet over
peinst om al uitgekeerde bonussen terug te betalen via een belastingheffing
van 100 procent, zoals de Tweede Kamer wil. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5433


-------------------------
Actie tegen asociaal huurbeleid op komst

De woningmarkt zit op slot. Er komen weinig nieuwe betaalbare woningen bij en
veel huurders blijven noodgedwongen lang in hun woning zitten. Het wordt
steeds moeilijker om op de woningmarkt te starten of door te stromen. De huren
dreigen de pan uit te rijzen. Huurdersorganisaties roepen op om te protesteren
tegen dit soort ontwikkelingen, die door de bezuinigingen van het kabinet in
een stroomversnelling zijn geraakt. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5420


------------------------
"Doorbraak is heel zichtbaar op internet, maar wat dóen jullie nu eigenlijk….?"

"Doorbraak is heel zichtbaar op internet, maar wat dóen jullie nu eigenlijk…?"
Die vraag wordt ons wel eens gesteld door mensen die Doorbraak nog niet zo
goed kennen. Doorbraak is inderdaad goed zichtbaar op internet via deze
website en via Facebook en Twitter. Daarnaast publiceren we een
tweemaandelijkse krant en brengen we incidenteel brochures uit. Maar we doen
veel meer. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5416


--------------------------
Inkomen van topbestuurders met 16 procent gestegen

Laat de rijken de crisis betalen. De sterkste schouders moeten de zwaarste
lasten betalen. Haal het geld waar het zit. Dat zijn de eisen van steeds meer
mensen in de strijd tegen de bezuinigingen. Maar de rijken blijken volgens een
onderzoek van De Volkskrant in 2010 helemaal geen lasten te hebben gedragen.
Sterker nog, de beloning van topbestuurders in Nederland is vorig jaar zelfs
met 16 procent gestegen, naar gemiddeld 3,1 miljoen euro. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5377


---------------------------
Het studentenprotest leeft

Terwijl de studentendemonstratie van 21 januari en de daarmee onlosmakelijk
verbonden dreunen van DJ Jordy bij sommige studenten nog nagalmen, zijn andere
studenten alweer druk bezig met het organiseren van nieuwe demonstraties. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5368


------------------------
Universiteiten zien hun studenten steeds meer als melkkoeien

Stel: je bent student en het leek je een aantal jaar terug een goed idee om
twee masterstudies te gaan doen. Dan kreeg je afgelopen jaar een flinke deur
in je gezicht. Je had 1.713 euro per jaar voor collegegeld ingecalculeerd,
maar ondertussen moeten studenten maar liefst tot 14.000 euro collegegeld
betalen voor een tweede master rechten! Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5357


-------------------------
Enkele gedachten over de opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Hieronder volgen enkele beschouwingen over de opstanden in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten, op basis van een inleiding die ik afgelopen zaterdag gaf op een
informatiebijeenkomst van de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA). Het is geen
letterlijke tekstweergave, en het is ook flink ingekort. De vier 'case
studies', Egypte, Tunesië, Bahrein en Libië, heb ik in onderstaand verhaal
bijvoorbeeld niet zo uitgewerkt als ik dat in de inleiding wel deed. Een tot
artikel omgewerkte, en stevig ingekorte, versie van mijn inleiding is wat hier
volgt. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5334


------------------------
"Kraken is voor neo-liberalen" en andere wijsheden van een jonge 'socialist'

Volgens de voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA, Jelle Menges, is
kraken typisch iets voor neo-liberalen. Zo laat hij zich althans uit op de
opiniepagina van nrc.next van vandaag. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=5347


------------------------
Werkloos? Dan mag je geen Nederlander worden

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken is van plan om scherpere
eisen te stellen aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.
Buitenlanders die Nederlander willen worden, moeten volgens een nog in te
dienen wetsvoorstel minstens het minimumloon verdienen. Ook moeten ze aantonen
dat ze voldoende Nederlands spreken en een tweejarige beroepsopleiding of twee
jaar werkervaring hebben. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5343


------------------------
Geen keurmerk voor werklozen!

Eric Datema van BuroDat. wil een keurmerk voor werklozen instellen. Nee, dit
is niet de zoveelste rechtse klootzak die werkkampen wil inrichten en mensen
onder het minimumloon wil laten werken. Het is een goedbedoeld voorstel! Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5337


---------------------------
Studentendemonstratie met potentie

Afgelopen vrijdag demonstreerden zo'n 200 studenten in Den Haag. De stoet ging
met een podiumwagen van het Spuiplein, via het Plein, naar de Koekamp bij het
Malieveld. Er werden leuzen geroepen als: "Hé hé, ho ho, onderwijs verneuk je
zo!", "Hé regering, krijg de tering!" en "Rutte asociaal, pluk je rijke
vriendjes kaal". Die laatste was door Doorbraak op A3-formaat geprint en
uitgedeeld aan demonstranten. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5301


-----------------------------
Nu ook razzia's van vreemdelingenpolitie in privé-woningen

"Au pairpolitie opent jacht op uitbuiters", aldus de schreeuwerige kop van De
Telegraaf. De krant van rechts Nederland meldt dat de vreemdelingenpolitie
momenteel door het land trekt om "bezoekjes te brengen aan ouders die hun
kinderen toevertrouwen aan de zorg van een au pair". Onder het mom van de
bestrijding van uitbuiting valt de vreemdelingenpolitie nu ook stelselmatig
woningen binnen om arbeiders zonder verblijfsrecht op te pakken. Daarmee
lijken de razzia's op de werkvloer te worden uitgebreid naar de privé-sfeer.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=5296

No comments: