Monday, April 18, 2011

Een Dak-Een Recht! Speculatieloods Zeeburg gekraakt!


Vanmiddag heeft kraakgroep oost een leegstand industrieloods aan het zeeburgerpad 13-14 weer in gebruik genomen. Het loods is eigendom van Woensberg BV die al jaren bezig is met opkopen van grond en gebouwen in het gebied, allemaal in afwachting van een bestemmingsplanwijziging die tot een enorme waardestijging van hun portefeuille gaat leiden. De kraakgroep is van mening dat de tussentijdse leegstand beter ingevuld kan worden, en gaat de aandacht die deze actie trekt, gebruiken om deze en soortgelijke speculanten roet in het (dure) eten te gooien.De actie zelf verliep vreedzaam, dankzij de grote opkomst en vastberaden houding, die de met zeker 10 agenten aanwezige politie rustig en vernuftig deed blijven. Met name werd weliswaar contact gelegd met een vertegenwoordiger van de eigenaar (die zelf vakantie aan het vieren is) en een partij die beweerd 'sinds vrijdag' het loods te hebben afgehuurd, maar naar zeggen van de politiecommandant geen samenhangen en overtuigend verhaal kon ophangen.

De personen achter Woensberg BV zijn erven van Volendamse bouwvakkers en hebben de bijhorende reputatie van potentiel geweldadigheid. Het pand is is dan uitgebreid gebarricadeerd en bezet. Desondanks kraakgroep vraagt om alert te blijven voor een mogelijk alarm

hieronder de buurtbrief

Beste Buren,

Vandaag hebben wij, Kraakgroep Zeeburg, het bedrijfsgebouw aan het Zeeburgerpad 13-14 na lange leegstand weer in gebruik genomen. De reden voor deze bezettingsactie is zoals gezegd de lange leegstand (reeds meerdere jaren) en toenemende verval van het gebouw, maar vooral de speculatieve intenties van de eigenaren, die op termijn tot grote winsten voor deze eigenaren zullen leiden, allemaal ten kosten van alle inwoners van Amsterdam.

Het industriegebied rond het Zeeburgerpad staat al geruime tijd op nominatie voor een ingrijpende wijziging van het bijhorende bestemmingsplan. Met name gaat de bestemming vrijwel zeker wijzigen van puur industriegebied tot ten minste gedeeltelijke woon en kantoorfunctie. Er staat dus een enorme stijging van de waarde van de grond te verwachten. Evengoed kan ervan uitgegaan worden dat met deze opwaardering grote kosten gepaard gaan, met name wat de sanering van de vervuilde grond en de aanleg van nieuwe riool en wegen betreft. Kosten die door de gemeente Amsterdam en al haar inwoners moeten worden gedragen. Diegenen die nu al grond en gebouwen weten te verwerven zitten dus op een goudmijn, waarbij het goud zelf eigenlijk de belastingskas van onze stad is.

De eigenaren van het bezette gebouw op nr 13-14 hebben zich verenigd onder de naam Woensbergen Vastgoed BV (zo benoemd naar een luxe recreatieheuvel in het fraaie Laaren). De personen achter deze klinkende naam zijn de heren Gert Jan van Keulen, Jack Jong en Johan Kes, allemaal erven van een reeks Volendamse bouwmateriaalbedrijven. Van Keulen is al sinds de tachtiger jaren bezig vastgoed op het Zeeburgerpad te verwerven en had daar ook een bedrijfslocatie gevestigd. Het bedrijf zelf is echter al in 2010 verhuisd naar Amsterdam Noord. Nr 14 en zeker 10 soortgelijke gebouwen waren nooit in gebruik door Van Keulen zelf maar vormen typisch een 'vastgoedgoedportefeuille' dat pas na een bestemmingswijziging vruchten zou dragen. Met de overname van al dit vastgoed door de gemeenschappelijk Woensbergen BV en de instroom van grote sommas door de andere partners zonder uitzicht op gebruik van de bewuste gebouwen als bedrijfslokalen is echter duidelijk waarover de hele handel echt gaat: goedkope locaties nu verwerven en zo straks veel duurder herverkopen.

Wie de uiteindelijk uitbaters gaan zijn is inmiddels zichtbaar in de omliggende voormalige volkswijken zoals de Dapperbuurt of de Czaar Peter Buurt waar, na soortgelijke tussenhandel met allerlei speculanten, voormalig sociale woningbouwcorporaties voormalig sociale huurwoningen voor tonnen aan 'betergestelde' verkopen en de oorspronkelijk bewoners nagenoeg de wijk hebben uitgedreven. De toekomstvisie van deze geldwolven is duidelijk, ook wat het gebied rond het Zeeburgerpad betreft: kantoren, chique horeca, dure koopwoningen en de bijhorende parkeerplaatsen maar zonder rafelranden zoals krakers knutselaars of woonboten.

Wij hebben deze plek in gebruik genomen omdat we denken deze plek een betere invulling te kunnen geven dan speculatieve leegstand, namelijk woonruimte en vrijplaats waar we stedelijkheid voorbij winstbejag en vertrutting vorm kunnen geven. Evengoed hopen wij met deze actie het afromen van winsten door speculanten zoals Woensbergen BV voor te kunnen zijn.

De stad is namelijk van ons allemaal!

1 comment:

Dik Vermeulen said...

De "heren en dames" krakers dienen zich beter te informeren.
Wat daar omschreven staat; klopt voor GEEN meter.
Niet alleen zijn de namen fout maar de inhoud is ook feitelijk onjuist.
Ik ga ze niet wijzer maken maar doe je huiswerk zou ik zeggen.
Een kleine hint: De ontwikkeling was al bezig lang voor het vertrek van huurder die pas eind februari naar A'dam Noord is vertrokken.