Saturday, April 16, 2011

Stop Kernenergie.Manifestatie op de Dam


more part would come soon :)

tekst van http://www.greenpeace.nl/actie/manifestatie-tegen-kernenergie/

Manifestatie tegen kernenergie massaal bezocht

Nederland heeft schoon genoeg van kernenergie, zo bleek vandaag. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet een vergunning wil afgeven voor nieuwe kerncentrales in Nederland. Duizenden mensen hebben in Amsterdam laten zien dat ze schoon genoeg hebben van kernenergie tijdens de landelijke manifestatie op de Dam.  

Bekijk hier de beelden van de manifestatie!5 FAQ's over kernenergie

1. Kunnen we zonder kernenergie?
Ja, we kunnen prima zonder kernenergie. In totaal is het aandeel van kernenergie in Nederland nu maar 6 procent (deels geproduceerd door kerncentrale Borssele en deels geïmporteerd). Dat deel kan prima worden opgevangen door de gascentrales die we al hebben. Extra kerncentrales (die niet voor 2020 stroom kunnen leveren) zijn al helemaal overbodig: de capaciteit uit gas en schone energiebronnen groeit zo hard, dat alleen deze bronnen in 2020 in onze energiebehoefte kunnen voorzien.

Dus als de centrale van Borssele dichtgaat en de plannen voor extra centrales worden geschrapt, zal het licht in Nederland gewoon blijven branden. Lees meer in het Factsheet van Nederland met én zonder kernenergie.

2. Maar kernenergie is toch een schoon alternatief voor CO2-uitstotende kolencentrales?
Het klopt dat bij de opwekking van kernenergie geen CO2 wordt uitgestoten, maar daarmee is het nog geen alternatief voor kolencentrales. Bij het winnen en verrijken van uranium wordt namelijk veel CO2 uitgestoten. Zie de redenen onderaan deze pagina. Schone energiebronnen zijn het enige echte alternatief voor kolencentrales. 

3. Welke alternatieven geeft Greenpeace voor kernenergie?
Er zijn genoeg schone manieren om energie op te wekken. Wind, zon en duurzame biomassa kunnen de hele wereld van genoeg energie voorzien, in combinatie met energiebesparing. Maar dan moeten we daar wel nú mee beginnen, en geen geld meer investeren in vuile, onveilige en dure kernenergie. Het Energie[r]evolutie-scenario van Greenpeace laat de oplossingen zien.

4. Waarom is kernenergie geen optie?

Er kleven ontzettend veel nadelen aan kernenergie:

- Het risico op een kernramp is misschien klein, maar het is nooit nul. Ook niet in Nederland. Als het misgaat, komt de gezondheid van grote groepen mensen in gevaar en kan een groot gebied voorgoed onbewoonbaar worden. Uit onze analyse 'Nucleaire noodscenario's onvoldoende' blijkt dat Nederland slecht voorbereid is op een kernramp.

- Het radioactieve kernafval blijft 240.000 jaar gevaarlijk voor mens en milieu. Er is geen oplossing voor dit afval. De Nederlandse regering wil dit afval op termijn diep in de grond stoppen, maar wat de gevolgen hiervan zijn weet niemand. Als het afval gaat lekken en in het grondwater terechtkomt, kan een groot gebied radioactief besmet raken.

- Omdat iedere euro maar een keer kan worden uitgegeven, staat alles wat wordt geïnvesteerd in kernenergie investeringen in schone energie in de weg. Terwijl het juist de hoogste tijd is dat we de overstap naar schoon maken.

- Kernenergie is de enige vorm van energie die steeds duurder wordt en de belastingbetaler betaalt de prijs. De overheid neemt de kosten voor het beheer van het kernafval, de beveiliging van de kerncentrale en afvaltransporten en de schade van een eventuele kernramp op zich. Er is namelijk geen verzekeraar bereid de risico's te verzekeren. Dit is ook wel begrijpelijk: in Japan worden de kosten geschat op minimaal 143 miljard dollar.

- Tot slot: door het gebruik van uranium in kerncentrales, ontstaat plutonium. Plutonium is een van de giftigste stoffen ter wereld en is een grondstof voor kernbommen. Er is nu al genoeg plutonium om al het leven op aarde te verwoesten.

5. Heeft Nederland kerncentrales?

Op dit moment is er in Nederland één kerncentrale die elektriciteit produceert: kerncentrale Borssele in Zeeland. Er zijn plannen voor twee extra centrales van energiebedrijven Delta en ERH. Na de ramp in Japan, gaat het kabinet-Rutte gewoon door met de inplanning van een nieuwe kerncentrale in Nederland. 

lndien de plannen doorgaan, worden deze centrales elk vijf zo groot als die in Borssele. De overheid zal op zijn vroegst begin 2014 vergunningen verlenen voor de bouw. In dat geval kunnen de nieuwe centrales tussen 2020 en 2025 stroom gaan leveren. Greenpeace vindt dat de centrale in Borssele dicht moet en de plannen voor de nieuwe centrales van tafel moeten.

Spirit Of Squatters CollectiveSpirit Of Squatters Collective
Spirit Of Squatters Collective


Spirit Of Squatters Collective : This is solidarity action (like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired. TOGETHER WE ARE STRONGER !!!
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters
Spirit Of Squatters Collective is always trying to report and support good things what are happening around us. We trying at least one time a day show You some news.  We waiting for You to help us support good things with our video channel and with creating independent media.

and that's few words from our pages:
With our activities we want to make this world a better place.Reclaim the media with us.Feel free to use our videos.Now all up to you !!!Real life is beginning when you turn off the tv, computer. See you on the streets in actions !!!
If You think its important and good what we are doing You can donate what can help us to find more time to improve our activity. Click here:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com
OR EVEN BETTER YOU CAN OFFER US WORK.Thanks !!!

WATCH!
READ!
THINK!
REALIZE!
TALK!
COMMUNICATE!
LISTEN!
DEFEND!
DESTROY!
CREATE!
CHANGE!
GET INSPIRED!
RECLAIM MEDIA WITH US!
JOIN US!
FIGHT FOR YOUR RIGHTS!
LOVE !!!
SQUAT!

No comments: