Friday, April 27, 2012

Ferdinand bolstraat 6 - Anti eviction campaign started

Na 3 jaar gekraakt te zijn is het zover. De ontruimings brief is aangekomen.

Na 2 jaar leegstand is dit pand in 2009 gekraakt en hebben wij kost noch moeite gespaard om dit speculatie object in de pijp om te toveren in een thuis. Dat hield in uitruimen, muren , keuken , badkamer en warmwater bouwen plaatsen en leggen. En na deze lange tocht word er verwacht dat wij vrijwillig opzij stappen en toe kijken naar hoe ons huis weer opgeleverd word aan de speculanten die het jaren leeg hebben laten staan.


Ferdinand Bolstraat 6 BLIJFT !!!!!

"Ideeën ontruim je niet, kraken gaat door!"

Beste buren,

Na ruim drie jaar gekraakt te zijn is het zo ver; deze week ontvingen wij op de Ferdinand Bolstraat 6hs een ontruimingsbrief. Toen wij op 15 februari 2009 onze intrek namen in dit prachtige pand in de pijp had het al twee jaar leeggestaan en was het volledig uitgesloopt door de eigenaar, dhr. Yung Wu.

De afgelopen jaren hebben wij kosten noch moeite gespaard om dit speculatie object in de pijp om te toveren in een thuis. Dat hield in uitruimen een schoonvegen, maar ook muren , een keuken , een badkamer en elektra, gas- en waterleidingen bouwen plaatsen en aanleggen.

Daarbij transformeerden wij de etalage tot een expositieruimte welke een goede plek voor jonge kunstenaars bood om hun werk gratis te exposeren. Dit is in de afgelopen anderhalf jaar uitgegroeid tot een enorm succes. Niet alleen fleurde de geëxposeerde kunst het straatbeeld op, ook heeft het de kunstenaars ontzettend op weg geholpen. Wij betreuren het dan ook zeer dat deze etalage door de steeds dreigende ontruiming de afgelopen tijd leeg was.

Na deze lange tocht wordt er verwacht dat wij vrijwillig opzij stappen en toekijken hoe ons huis weer opgeleverd wordt aan de speculanten die het jaren leeg hebben laten staan. Er is geen enkel plan met dit pand. De vele pogingen van ons om het pand te legaliseren zijn steeds afgewezen door de eigenaar. We hebben maar liefst zes keer in de afgelopen jaren aangeboden de ruimte te huren of zelfs aan te kopen, maar keer op keer bleek dat dhr. Wu zijn pand liever leeg laat staan dan het nuttige invulling te geven.

Nu is dit niet de laatste stap. Wij willen natuurlijk voorkomen dat er ontruimd wordt voor leegstand en hebben dan ook besloten om een rechtszaak aan te spannen tegen de staat der Nederlanden. Wij zijn van mening dat er geen enkel belang is om ons te ontruimen, gezien de grote leegstand in combinatie met een enorme woningnood in Amsterdam. Als dit huis ontruimd wordt zal het slechts leegstaan en verkrotten. Wij weigeren te vertrekken totdat er zinvolle invulling voor het pand is gevonden. Hiermee bedoelen wij geen anti-kraak of tijdelijke bewoning, maar betaalbare woonruimte gebaseerd op de huurrechten waar jarenlang voor gestreden is.

Op onze website www.ferdinandbolstraat6.wordpress.com zullen wij bekend maken waar en wanneer deze rechtszaak zal plaatsvinden, zodat u deze kan bijwonen als u dat wil. Voor verdere vragen of opmerkingen mag u altijd bij ons langskomen. U kunt ons ook bereiken via bewonersfebo6@gmx.com.

Tot slot willen wij graag iedereen die ons de afgelopen jaren heeft gesteund en heeft geholpen de Ferdinand Bolstraat 6hs te bezetten en te behouden bedanken voor de inzet.

Ferdinand Bolstraat 6 blijft! Kraken gaat door!

met vriendelijke groet,

De bewoners van Febo6

No comments: