Friday, April 27, 2012

eu rapporteur adviseert ACTA te dumpen

Het Europees Parlement had er speciaal een expert voor ingehuurd, maar helaas voor de war-mongers en andere vrijheidshaters: ook deze rapporteur constateert dat ACTA weinig zoden aan de dijk zet, en bovendien teveel inbreuken op fundamentele vrijheden mogelijk maakt.


Nu is het eigenlijk triest dat het EP uberhaupt een rapporteur nodig heeft om in te zien dat ACTA niet deugt, en je kun je afvragen waarom ze zich zo druk maken om vermeende inbreuken op intellectuele eigendom (wat was aangevoerd als reden om ACTA 'nodig' te maken), maar goed. In ieder geval heeft nu zelfs de ingehuurde nerd geadviseerd om ACTA te verwerpen. Let op, hij adviseert ook om een ander versie te ontwikkelen om alsnog de 'intellectuele eigendom' te beschermen, dus het kan heel goed zijn dat verzet tegen Acta 2.0 binnenkort nodig is!

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120423IPR43742...

No comments: