Monday, January 17, 2011

WIKILEAKS over AWACS (GroenFront!)

Uit gelekte documenten via Wikileaks is duidelijk geworden dat de Amerikaanse regering weigert mee te werken aan het reduceren van de overlast door stillere motoren op de Awacs-vliegtuigen te plaatsen. Tot op heden wordt vanaf luchtbasis Geilenkirchen, net aan de Nederlandse grens bij Onderbanken, Brunssum, Schinnen en Schinveld, dagelijks gevlogen met deze sterk verouderde Awacs radar-spionagevliegtuigen. Dit met enorme geluidsoverlast, milieuvervuiling en volksgezondheids-problematiek als gevolg. Politiek Den Haag doet niets vanwege de druk vanuit de VS plus het internationaal belang van de NAVO die deze toestellen nog steeds inzet voor haar missies. 

De locale bevolking van Onderbanken, Brunssum, Schinnen en Schinveld strijden inmiddels al jaren voor een sluiting van de NAVO-luchtbasis. GroenFront! hield in 2006 wekenlang een perceel bos bezet vanwege het feit dat NAVO-basis Geilenkirchen over wilde gaan tot kappen. Dit met als enig doel om de lucht-verkeersveiligheid van de Awacs-vliegtuigen optimaal te kunnen garanderen. GroenFront! haalde met de bezettingsactie landelijke media-aandacht en wist los van de problematiek de zaak op de nationale politieke agenda te zetten. Zo ook wist GroenFront! 14 van de 20ha bos van het bedreigde perceel te besparen. Na een Raad van State uitspraak in 2008 bleek dat het kappen van 6 ha bos alsnog onrechtmatig was. 


De Nederlandse regering drong in drie gesprekken in 2007 en 2008 bij de Amerikanen aan op vernieuwing van de motoren, omdat de oude veel lawaai maken en vervuiling uitstoten. De Amerikanen wimpelden het verzoek af en verwezen Nederland door naar de Navo. Zij stelden dat de VS geen operationele noodzaak zien voor vervanging van de motoren. Bovendien hechtte Amerika meer belang aan de inzet in Irak en Afghanistan en met het land bezuinigen. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van Wikileaks die via de NOS openbaar zijn gemaakt. 

De Nederlandse regering staat onder druk van het parlement, dat meermaals eiste dat de overlast wordt verminderd. Vorig jaar beloofde defensie dat de overlast in 2012 met eenderde zal zijn verminderd. Dat moet worden bereikt door het aantal vluchten te verminderen, vliegroutes aan te passen en een vliegsimulator in te zetten voor trainingen. 

Het parlement dreigde met een vliegverbod voor Awacs in het Nederlandse luchttruim als de overlast niet vermindert. Inwoners van de gemeenten Onderbanken, Brunssum en Schinnen hebben al jaren last van vlieglawaai en vervuiling door de Awacsbasis. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ruim veertigduizend mensen in de regio hier last van hebben. Die overlast leidt ook tot gezondheidsproblemen. 

Zie;  http://www.limburger.nl/article/20110117/REGIONIEUWS05/110119584/1030#Wikileaks_versterkt_eis_sluiting_Awacsbasis 


De NOS heeft van WikiLeaks duizenden ambtsberichten gekregen die Amerikaanse diplomaten vanuit Nederland naar de Verenigde Staten stuurden. 
De cables die de basis vormen voor NOS-berichtgeving, zijn te downloaden in pdf-formaat. 

Zie hier alle Nederlandse WikiLeaks-cables; 

 http://nos.nl/artikel/211837-de-nederlandse-wikileakscables.html 


NOS heeft tot heden 3 AWACS-gerelateerde cables op zijn site staan, lees ze hier; 

-Cable 1 07THEHAGUE714 (17-04-07); 

 http://content1d.omroep.nl/a268907ebba180e47979ec07f743a175/4d346d6d/nos/docs/wikileaks/07THEHAGUE714.pdf 

-Cable 2 07THEHAGUE1364 (19-07-07); 

 http://content1b.omroep.nl/ad3bb7aaee03f7fafa8ffece204caafe/4d346aed/nos/docs/wikileaks/07THEHAGUE1364.pdf 

-Cable 3 08THEHAGUE185 (27-02-08): 

 http://content1c.omroep.nl/e8ce8f479cfc1e3a69b599b1ceaa20d5/4d346c92/nos/docs/wikileaks/08THEHAGUE185.pdf 

Al duidelijk was dat Nederland zich ondergeschikt opstelt als het gaat om het blijven openstellen van het Nederlands luchtruim t.a.v. de omstreden AWACS-vliegtuigen die tot op heden buitengewoon schadelijk zijn voor bevolking en omgeving. Nu is gebleken dat cruciale informatie t.o.v. de mogelijkheden om de betreffende Awacs-vliegtuigen aan te passen met nieuwere en minder overlast veroorzakende motoren stelselmatig is achtergehouden. De bevolking is jarenlang in de waan gelaten dat politiek Den Haag alles uit de kast zou halen om deze problematiek aan te pakken. 

GroenFront! en Vereniging Stop Awacs roepen al jaren op om de omstreden NAVO-luchtbasis Geilenkirchen per direct te sluiten. 

 http://www.groenfront.nl/ 

 http://www.stopawacs.nl/ 

No comments: