Thursday, January 13, 2011

2006.Buurtfeest Leidsbezet short video report from the pastVandaag, Zaterdag 14 Oktober, is vanaf 15:00 de Leidsetraat in
Amsterdam totaal geblokeerd. Om 15:00 brak er een spontaan buurtfeest
uit. De anders zo drukke koopgoot van Amsterdam word vandaag terugveroverd
van de immer aanwezige consuptiewaan.
Komt allen naar de Leidsestraat !!! en let op voor de smeris !!!


Het LeidsBezet, Leidsestraat 43
Het LeidsBezet, Leidsestraat 43

Buurtfeest tegen commercieel gewin: Leids Bezet is niet te koop!

Zaterdagmiddag 14 oktober zal er door de kraakgroep 'Leids Bezet' een groot buurtfeest in de Leidsestraat gehouden worden. Aanleiding is de op handen zijnde ontruimingsgolf (dinsdag 17 oktober) die weer een groot aantal mensen van woon- en werkplaats zal beroven. Ook het Leids Bezet, gevestigd op de Leidsestraat 43, zal haar functie als sociale plek en woonruimte verliezen om de commercie ongestoord haar gang te laten gaan. Vanaf 14.30 uur is iedereen daarom uitgenodigd om nog een keer aan sociale activiteiten deel te nemen daar waar ze horen te zijn: op straat!

Door middel van de IAMsterdam campagne wil de gemeente Amsterdam zich manifesteren als een sociaal, cultureel en economisch aantrekkelijke stad. Wij zien deze campagne en de koers die de burgemeester en het college varen als niet aflatende pogingen de bestuurlijke tentakels dieper uit te slaan en ook het culturele leven in de stad surveilleerbaar te krijgen. Cultureel gezien is er alleen bestaansrecht voor hen die zich binnen de eenheidsworst van het beleid willen schikken, voor projecten en festivals die de stad dát imago geven waar massatoerisme, nieuw bedrijfsleven en andere economische impulsen op afkomen.
Met het woningbeleid wordt door de gemeente aan hetzelfde imago gewerkt door (tegen de grote woningnood in) sociale huur te vervangen voor koopwoningen en dure huurappartementen. Projectontwikkelaars bouwen door aan allerlei nieuwe prestigieuze kantoorpanden, terwijl in Amsterdam nu al 1,2 miljoen m² aan kantoorruimte leegstaat. Mensen met minder geld en sociale ruimtes die zonder winstoogmerk willen werken, kunnen de woekerprijzen niet betalen en zo veegt de gemeente ze de stad uit. Niet zo sociaal dus... Waar wil Amsterdam nu eigenlijk voor staan?

Wij hebben in oktober 2005 één van die vele onbenutte bedrijfsruimtes gekraakt na vijf jaar leegstand. Hier vestigden wij de sociale ruimte 'Leids Bezet', met o.a. een dagcafé, ecologische voedselcoöp, weggeefwinkel en gratis cinema. Belangrijk was het niet-commerciële en open karakter waarmee we een plek boden aan iedereen die zonder de gebruikelijke consumptiedwang van een kopje koffie wilde genieten. Mensen konden elkaar er ontmoeten, informatie lezen over allerlei maatschappijkritische activiteiten en gratis kleding en spullen krijgen.
Binnenkort wordt deze plek in zelfbeheer door de politie ontruimd hoewel de eigenaar, de staat Bulgarije, er nog geen nieuwe functie voor heeft, behalve haar geheel uit te slopen. We zullen onze activiteiten in de buurt moeten staken, maar willen nog een laatste gebaar maken door middel van een buurtfeest. De Leidsestraat die gedomineerd wordt door het consumptiespektakel, reclame en surveillance, zal op 14 oktober teruggenomen worden door de buurt in de vorm van een straatfeest. We vragen geen toestemming om spullen weg te geven, muziek te maken en te dansen op straat, om een alternatief voor uitbuiting van mens en milieu te bieden. We nodigen iedereen uit met ons mee te vieren. Komende zaterdag vrij verkrijgbaar: een vrije straat.

Kraakgroep Leids Bezet

No comments: