Monday, January 24, 2011

Voor het Politiegeweld.Studentendemostratie 3 deel van de videoASB Link:  http://www.anarcho-syndicalisme.nl/wordpress/?p=463

Strijdbaar studentenprotest 21 Januari

Afgelopen vrijdagmiddag 21 Januari gingen duizenden studenten de straat op om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen in het onderwijs. De aftrap van de dag was een walkout van ongeveer 600 man vanuit de Haagse Hogeschool richting de manifestatie op het malieveld, georganiseerd door het Kenniscrisis platform. Al tijdens deze walkout was een buitensporige politiemacht aanwezig die bij vlagen zeer intimiderend overkwam. De avond daarvoor had de Haagse driehoek van Burgemeester, Politie & Officier van Justitie een hetzerige mededeling de deur uitgedaan dat 'radicalen' de studentenprotesten zouden 'aangrijpen om de orde te verstoren'. Dat dit bericht duidelijk bedoeld was om alle protest dat niet binnen de kaders van het kenniscrisis platform, de op stemmen beluste politici en baantjes-jagende studentenbonders in de kiem te smoren en zware repressie van te voren te justificeren moge duidelijk zijn.

De manifestatie op het malieveld zelf leek vooral op een verkiezingscircus voor de PvdA, SP, Groenlinks en D66 en een extra aanvulling op de CVs van het organiserend comité. In ware 'haags pluche' traditie werd zelfs staats-secretaris Halbe Zijlstra uitgenodigd die eerder meende op arrogante wijze te moeten aankondigen de bezuinigingen 'hoe dan ook' door te voeren. Zijlstra werd dan ook door de massa studenten getrakteerd op een concert van boegeroep, gefluit, rondvliegend fruit en wat protest-vuurwerk. De Haagse politie meende op deze 'gespannen sfeer' te moeten reageren door grote hoeveelheden agenten de massa in te sturen en de ME aan de rand van de manifestatie op dreigende wijze te moeten opstellen.

Toen dit impotente 'protest', door de LSVB treffend afgesloten met 'jullie waren een fantastisch publiek!', ten einde liep besloten meer dan 1000 studenten zich niet machteloos neer te leggen bij de afgebakende 'protestkaders' en trokken grote groepen richting het ministerie van onderwijs en het plein. Hier was de politie ook in zeer grote getalen aanwezig en trad ze uiterst repressief op tegen de protesterende studenten, waarbij enkele studenten het ziekenhuis in werden geslagen.

Als kers op de taart lieten de 'officiele' organisaties hun ware gezicht eens te meer zien, van LSVB en ISO wiens ordedienst zij-aan-zij met de politie stond die hun medestudenten in elkaar sloegen, tot Groenlinks. Zij meenden deze honderden studenten een distantieerende trap na te moeten verkopen en verklaarden zich liever solidair met Rutte's knuppelbrigade dan met de studenten die zij claimen te vertegenwoordigen. De complimentjes van politie en politiek zijn de op stemmen en baantjes beluste bureaucraten immers meer waard dan de studentenstrijd.

De door VVD-burgemeester Van Aartsen de media in geslingerde verhaaltjes over 'niet-studenten' die aanwezig zouden zijn hebben slechts een doel: het breken van alle solidariteit tussen studenten onderling en andere delen van de samenleving. Hebben de vaders en moeders die bij dit protest aanwezig waren geen recht daar te zijn? Het gaat immers over de toekomst van hun kinderen. Hebben de afgestuurde of reeds werkende vrienden en vriendinnen van diverse aanwezige studenten geen recht daar te zijn om een initiatief waar ze zich in kunnen vinden te ondersteunen? Hebben de andere delen van de samenleving die geraakt worden door vergelijkbare maatregelen uit de koker van hetzelfde werkgevers-kabinet geen recht om zich solidair te verklaren met anderen die zich verzetten?

Het op sensatie-beluste media-fabeltje van 'radicalen' die de 'orde zouden willen verstoren' werd natuurlijk door niemand geslikt die daar geen belang bij had. De meer dan 1000 studenten die na afloop besloten het niet te laten bij het verkiezingscircus van het Kenniscrisis platform lieten zien dat de bereidheid om te zeggen: "Tot hier en niet verder, Oprutte!" met daden bijgestaan kan worden als dat nodig is. Als dit kabinet en haar buikspreekpop Halbe Zijlstra haar poot stijf houden doen wij dat ook. Alleen als wij als studenten, met z'n allen, laten zien dat we het de heren en dames in Den Haag heel lastig kunnen maken, dan hebben onze eisen slagkracht.

De ASB verklaart zich dan ook solidair met de declaratie van de Kritische Studenten Utrecht naar aanleiding van deze gebeurtenissen:

Wij verwerpen het buitensporige politiegeweld
Tijdens de acties na de manifestatie reageerde de politie Haaglanden met buitensporig geweld. Op alle beelden was duidelijk te zien hoe de betogende studenten op verschillende locaties zonder aanleiding uiteen geslagen werden. Gewonden zijn gevallen door politieknuppels, hondenbeten en paarden die roekeloos door menigtes werden gejaagd; enkele betogers zijn zelfs opgenomen in het ziekenhuis. De politie heeft uiteindelijk rond de vijfentwintig mensen opgepakt.

Wij vinden de handelingswijze van de LSVb, ISO onaanvaardbaar
De LSVb en het ISO lieten zien hoe ver ze van hun strijdbare verleden zijn afgedwaald. De manifestatie leek meer op een verkiezingscampagne dan op een protest om onderwijs te verdedigen. Maar niet alleen op het podium ging de LSVb de mist in. Toen na afloop van de manifestatie duizenden boze studenten zowel naar het Binnenhof , Lange Poten en het Ministerie van Onderwijs (CenW) trokken, wist de organisatie zowel in woorden als in daden de studenten te verdelen. Ten eerste hebben ze na afloop van de protesten afstand gedaan van duizenden studenten die door gingen met actie voeren en zonder reden, zoals duidelijk in alle gemaakte beelden te zien is, in elkaar geslagen werden. Daarnaast wisten ze ook deze studenten direct tegen te werken; hun ordedienst werkte samen met de ME-stokken, honden en paarden om acties te voorkomen. Zo vormden ze een linie van blauwe hesjes tussen verschillende demonstranten en stuurde ze mensen terug die zich bij het protest wilden voegen. Studenten moeten zich niet laten verdelen, maar samen sterk staan in hun verzet.

Wij veroordelen de misleidende berichtgeving in de media
Overal in de media wordt gepraat over "relschoppers" en "radicalen". Dit terwijl de mensen die erbij waren wel beter weten; niet de studenten, maar de ME waren de geweldplegers.

Wij studenten eisen:

- Een stop op alle bezuinigingen, ook die op het onderwijs. Haal het geld waar het zit!

- Onderwijs dat wordt behandeld en gezien als een recht; niet als een privilege!

- Onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen ongeacht inkomen, sociale status of afkomst.

- Democratisering van het onderwijs; de macht terug van de bestuurders naar degene die weten waar het om gaat in hoger onderwijs oftewel de studenten en docenten.

- Geen ontslagronde! Juist méér docenten voor hogere kwaliteit in het onderwijs.

- Onderwijs dat bijdraagt aan sociale gelijkheid!

Organiseer! Bezet! Staak!
De strijd gaat door!

No comments: