Friday, December 7, 2012

Protest bij C&A Am*dam.Schone Kleren Campagne

De Schone Kleren Campagne hield donderdag avond een demonstratieve wake voor de C&A op het Damrak. Dit in verband met de brand in de kledingfasbriek Tazreen Fashions in Bangladesh waarbij meer dan 100 mensen om het leven kwamen. In de fabriek werd onder meer kleding voor C&A gemaakt.

C&A,Schone Kleren Campagne
C&A,Schone Kleren Campagne

Eisen aan C&A
Sinds 2006 kwamen meer dan 700 mensen om bij fabrieksbranden in Bangladesh. De Schone Kleren Campagne wil dat C&A een onafhankelijk onderzoek opzet naar de oorzaken van de brand. We willen ook dat de prijsvechter ervoor zorgt dat gewonden de juiste medische behandeling krijgen, en slachtoffers en nabestaanden volledig worden gecompenseerd voor de geleden schade en verlies aan inkomsten.

Ook willen we dat C&A deelneemt aan ons veiligheidsprogramma. Om nog meer fabrieksbranden te voorkomen, heeft de Schone Kleren Campagne samen met Bengaalse en internationale vakbonden en NGO's een speciaal veiligheidsprogramma ontwikkeld. Onderdeel hiervan zijn onafhankelijke en transparante fabrieksinspecties, verplichte doorvoering van verbeteringen bij gebreken aan de gebouwen en herziening van bestaande wetgeving en veiligheidsregulering. Een belangrijk onderdeel is dat merken toezeggen om de prijs te betalen die nodig is om de kosten te dekken voor het doorvoeren van verbeteringen. En natuurlijk zijn de vakbonden direct bij het programma betrokken.
http://www.schonekleren.nl/

No comments: