Thursday, December 27, 2012

Persbericht – Steungroep 13 September -- 8 januari 2013: politiek proces tegen migratieactiviste Joke Kaviaar wegens ‘opruiing’

Persbericht – Steungroep 13 September

8 januari 2013: politiek proces tegen migratieactiviste Joke Kaviaar
wegens 'opruiing'
-    Poging om radicale stellingname de mond te snoeren

Utrecht, 26 december 2012 – Op dinsdag 8 januari om 13.45 uur behandelt
de meervoudige kamer van de rechtbank in Haarlem (Simon de Vrieshof 1)
de zaak tegen Joke Kaviaar wegens 'opruiing tot het plegen van strafbare
feiten of gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag' (artikel 131
lid 1 Wetboek van Strafrecht). Het gaat hierbij om citaten uit vier
artikelen over het vreemdelingenbeleid. Opvallend is dat de eerdere
aanklacht 'terroristisch oogmerk' (art. 131 lid 2) niet in de
dagvaarding is opgenomen.
De Steungroep 13 September roept op stelling te nemen tegen deze
kwalijke strafvervolging, en vindt dat een ieder het recht en alle reden
heeft om het vreemdelingenbeleid te bekritiseren.

Op 13 september 2011 werd Joke Kaviaar, dichteres, artiest, en actief
lid van verscheidene actiegroepen die zich verzetten tegen het
Nederlandse migratiebeleid, opgepakt door de Nationale Recherche en drie
dagen in beperkingen vastgehouden. Er werd haar 'opruiing en
verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk' ten laste gelegd.
Ook werd er huiszoeking gedaan. Drie maanden later, op 7 december 2011,
liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie haar website
ontoegankelijk maken. De website is op 8 december 2011, een dag later,
door sympathisanten weer online gezet en staat er nog altijd "inclusief
de opruiende teksten" aldus een proces-verbaal in het dossier.

Na een langlopend onderzoek (onder de naam 'Gulkana') door de Unit
Contra Terrorisme en Activisme van de Nationale Recherche, moet Joke
Kaviaar nu voor de rechter verschijnen. Opvallend is dat de verzwarende
aanklacht dat zij hierbij een 'terroristisch oogmerk' zou hebben niet in
de dagvaarding opgenomen.
Dat doet, aldus de steungroep, het vermoeden rijzen dat deze verzwaring
van de aanklacht ten tijde van de arrestatie, de huiszoeking, en
gedurende het hele onderzoek enkel is toegevoegd als intimidatie, en om
gebruik te kunnen maken van de vergaande opsporingsbevoegdheden uit de
terrorismewetgeving. Uit de buitensporige huiszoeking kon reeds worden
opgemaakt dat hier vooral sprake was van een fishing expedition in een
poging de radicale No Border beweging in Nederland in kaart te brengen.

Bij de start van het onderzoek 'Gulkana' stelde de Nationale Recherche
reeds dat dat "doelstellingen" van dit onderzoek, naast het "doen
ophouden feit" bestonden uit het "ontmoedigen van verdachte en
groepering" en "een signaal afgeven aan verdachte, groepering en bevolking."
Ook hieruit blijkt volgens Steungroep 13 September duidelijk dat er een
politiek show- en proefproces zal plaatsvinden, bedoeld om Joke Kaviaar
een flinke straf toe te bedelen en zo de mond te snoeren, medeactivisten
af te schrikken, de vrijheid van meningsuiting voor meningen die de
staat aanvallen in te perken, jurisprudentie te verkrijgen die het
begrip 'opruiing' oprekt en het Nederlandse en Europese migratiebeleid
ten koste van alles te verdedigen tegen toenemend verzet.

Ten tijde van de arrestatie is door een groep mensen die zich solidair
hebben verklaard met Joke de Steungroep 13 September opgezet. Met de
rechtzaak van Joke in het zicht zal de steungroep in de aanloop hiervan
regelmatig bericht geven en komen met een aantal artikelen die de zaak
van verschillende kanten belichten.
Daarnaast roept de steungroep mensen en groeperingen op de teksten van
Joke Kaviaar verder te verspreiden, mirrors op te zetten van de gehele
website 'www.jokekaviaar.nl' en zelf artikelen te schrijven die het
vreemdelingenbeleid aanklagen.

----

Voor meer informatie: 06-25533673 / info@13-september.nl
De citaten waarvoor Joke Kaviaar gedagvaard is, alsmede de betreffende
artikelen en meer achtergrondinformatie, zijn te vinden op
www.13-september.nl
De komende dagen zullen de verschillende achtergrondartikelen ook hier
verschijnen.
Website van Joke Kaviaar: www.jokekaviaar.nl
No comments: