Monday, December 10, 2012

Krakers steunen Van der Pekbuurt.Deel 2:Huurder interview

tekst van www.vdpekbuurt.nl

Vereniging

De Huurdersvereniging Van der Pekbuurt vindt:

dat de huidige bewoners moeten kunnen blijven wonen in de buurt.

dat achterstallig onderhoud gedaan wordt.

dat bewoners na woningverbetering terug kunnen keren in hun eigen woning.

Dat de huurcontracten behouden blijven, zodat de huur alleen beperkt verhoogd kan worden.

Huurdersvereniging Van der Pek:
De Huurdersvereniging Van der Pek vindt dat woningverbetering ten goede moet komen aan de huidige bewoners. Ymere heeft ca. 20 jaar geen groot onderhoud gedaan in de woningen in de Van der Pekbuurt. Veel bewoners willen daarom dat achterstallig onderhoud gedaan wordt met e.v. een beperkte comfortverbetering en beperkte huurverhoging.

De vereniging vindt dat bewoners na woningverbetering terug moeten kunnen keren in de huidige woning. De huurcontracten dienen daarbij behouden te blijven, zodat de huur alleen beperkt verhoogd kan worden. Dit kan omdat een deel van de verbeteringen dan kan worden aangemerkt als achterstallig onderhoud, wat het ook is.

Maar Ymere wil in haar plannen alle huurcontracten ontbinden en de huur met honderden euro's optrekken naar de maximaal redelijke huur. De huur die bewoners dan moeten betalen wordt veel hoger, vaak ook met huurtoeslag. Veel bewoners kunnen dit niet betalen en worden, als deze plannen doorgaan, zo hun huis en de buurt uitgejaagd.

Om dit te voorkomen is het daarom hard nodig dat bewoners zich organiseren om de wensen van bewoners meer invloed te geven op de plannen. Als vereniging hebben bewoners meer rechten en kunnen zo beter invloed uitoefenen. Hoe meer leden de vereniging heeft, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met Ymere.

Wilt u actief worden en zich inzetten voor het behoud van de Van der Pekbuurt? Meld u aan en neem contact op met de vereniging!

No comments: