Monday, February 6, 2012

Permacultur Workshop


That was the invitation

Workshop Wednesday – Permacultuur

Woensdag 18 januari van 20:00 tot 22:00 uur verzorgt Arjan de Vries van
Resilient Culture een permacultuur workshop. Permacultuur is een
ontwerpmethode die oplossingen biedt voor de uitdagingen van deze tijd,
zoals: voedsel-, water- en energieproblematiek.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en verschillende filmpjes wordt de
basis van permacultuur uitgelegd. Vervolgens brengen we de theorie in de
praktijk door een ontwerpoefening. Tijdens deze oefening wordt gewerkt met
een permacultuur kaartspel dat op dit moment in ontwikkeling is. Een
primeur!

Voor de workshop wordt een vrijwillige donatie gevraagd.

...and a bit about Resilent Culture

De filosofie van Resilient Culture is gebaseerd op drie pijlers, namelijk: veerkrachtig omgaan met grondstoffen, het versterken van (het gebruik van) natuurlijke energiebronnen en het ontwikkelen van een gebalanceerde samenleving zowel in ecologisch, economisch en sociaal opzicht.

De pijlers vormen het beginpunt van waaruit ieder vraagstuk wordt bekeken en tegelijkertijd vormen zij de doelen waar integraal naartoe gewerkt wordt.

3 Pijlers


No comments: