Wednesday, February 22, 2012

Opleidingscentrum IND beklad

Afgelopen nacht heeft de actiegroep 'Decoratieve Technieken' leuzen ('Stop deportaties' en 'Sloop de IND') geschilderd op de muren van het Kennis- en Leercentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Utrecht (Nijenoord 6). De ingang werd besmeurd met rode verf, symbool voor het bloed dat aan de handen van de IND-medewerkers kleeft. De actie is een protest tegen de IND en tegen het Nederlandse migratiebeleid als geheel.

In het Kennis- en Leercentrum van de IND worden IND-medewerkers opgeleid in het zo snel mogelijk een verblijfsvergunning weigeren aan en het land uitwerken van mensen die hier een beter bestaan zoeken. Deze praktijken moeten gestopt worden. We hebben geen IND nodig, maar vrijheid van beweging in een wereld zonder staten en grenzen. Een wereld waarin welvaart eerlijk verdeeld is, en er geen sprake is van macht, dwang en uitbuiting van mens, dier en natuur.

De huidige globale samenleving wordt beheerst door de dictatuur van het kapitalisme, van het recht van de sterkste, gegoten in staatsvormen die geen van alle werkelijk democratisch zijn. Dit creƫert in grote delen van de wereld omstandigheden als oorlog, vervolging, onderdrukking, armoede en honger. Omstandigheden die mensen dwingen tot het ondernemen van, vaak gevaarlijke, vluchtpogingen om aan deze ellende te ontsnappen. Omstandigheden ook die uiteindelijk een uitvloeisel zijn van de internationale politiek van precies dezelfde rijke landen die hen vervolgens met alle mogelijke middelen proberen buiten te houden. De enkeling die de mede door de gemilitariseerde FRONTEX-eenheden bewaakte muren van Fort Europa weet over te komen, heeft grote kans hier in de illegaliteit of in een van de vluchtelingengevangenissen te belanden.

De IND is een cruciale schakel in het geheel van de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en van de repressie waarmee deze samengaat. Het zijn IND-medewerkers die beslissen of iemand hier wel of niet mag blijven, beslissingen die bij een rechtsgang door de vluchteling meestal klakkeloos gevolgd worden door rechters, andere serviele lakeien van het xenofobe beleid van dit uiterst rechtse kabinet en haar voorgangers.
Met zijn rol heeft de IND geen enkel bestaansrecht en zijn al zijn kantoren een legitiem doelwit voor acties in welke vorm dan ook.

No comments: