Friday, February 10, 2012

[Doorbraak Info] 15 februari, Leiden: actie tegen sociale kaalslag

15 februari, Leiden: actie tegen sociale kaalslag

We zijn het zat dat bijstandsgerechtigden worden gekort op hun uitkering en
worden verplicht tot dwangarbeid. Daarom voeren activisten en sympathisanten
van Doorbraak op 15 februari actie voor zelfbeschikking en een leefbaar
inkomen, met onder meer een quiz over asociale politici, het ballenwerpspel
"Bekogel de bestuurders" en het oprichten van een klaagmuur tegen de
bezuinigingen. Laat je stem horen, en kom ook meedoen!

Woensdag 15 februari
Van 12:00 tot 14:00 uur
Stadsbouwhuis
Langegracht 72, Leiden

Al 30 jaar worden de rijken steeds verder in de watten gelegd met
belastingverlaging en andere maatregelen. Om dat mogelijk te maken wordt op de
uitgaven voor de rest continu bezuinigd. Het kabinet Rutte voert het tempo van
die verslechteringen nu nog verder op, met de crisis als excuus. Men bezuinigt
grof op de bijstand, de sociale werkplaatsen, de zorg, het onderwijs, de
kinderopvang, de natuur, en kunst en cultuur. Ook de gemeente Leiden doet een
duit in het zakje. Zo wil CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan zoveel mogelijk
mensen uit de bijstand drukken, of anders via dwangarbeid onbetaald en
rechteloos aan het werk zetten via het Participatiecentrum en
participatieplaatsen. Maar wie werkt, moet minstens een normaal
arbeidscontract krijgen en behoort minimaal het wettelijk minimumloon te
ontvangen. De gemeente moet dan ook direct stoppen met het ronselen van
werklozen voor dwangarbeid.

Maar wie niet betaald werkt, zal ook eten! Er is genoeg geld en welvaart. Het
is alleen volkomen scheef en onrechtvaardig verdeeld. De rijken worden rijker
en de armen armer. Mensen in de bijstand behoren niet gekort te worden op hun
uitkering, als ze weigeren om zinloze en geestdodende arbeid te verrichten
zonder uitzicht op een baan. De gemeente moet stoppen met het korten van
bijstandsgerechtigden die op een kamer wonen. Wie niet in zijn eigen
levensonderhoud kan voorzien, moet voldoende inkomen kunnen krijgen om van te
kunnen bestaan.

Onze eisen:
- Voor zelfbeschikking en een leefbaar inkomen
- Weg met dwangarbeid
- Geen huishoudtoets
- Behoud de sociale werkplaatsen
- Stop het korten op de bijstand
- Stop de afbraak van de bestaanszekerheid

Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8789


-------------------------
Leers bestrijdt mensenhandel om migratie beter te kunnen beheersen

Volgens minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel maken flink wat migranten
misbruik van de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel. Hij
geeft openlijk toe dat hij dat niet kan onderbouwen, maar neemt toch alvast
maatregelen om de uit zijn duim gezogen fraude tegen te gaan. Organisaties die
opkomen voor de belangen van slachtoffers van mensenhandel, vegen er in een
protestbrief de vloer mee aan. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8808


----------------------------
Containerleven

Op zoek naar goedkope woonruimte? Voor slechts driehonderd euro per maand huur
je nu een zelfstandige woning, midden in de Randstad. Waar vind je dat
tegenwoordig nog? Bij nader inzien blijkt deze mogelijkheid die geboden wordt
door het Nederlandse bedrijf Tempohousing toch niet zo aantrekkelijk. De als
hotel omschreven woning blijkt in werkelijkheid een zeecontainer, gelegen bij
een bedrijventerrein aan de binnenkort te openen provinciale weg A201 bij
Aalsmeer. De blokkendozen met containers, door het bedrijf omschreven als
'hotelkamers', zijn bestemd voor flexmigranten. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8797


---------------------------
Steun de schoonmakers en stuur een mail naar OSB-voorzitter Hans Simons

Meer dan drie weken zijn de schoonmakers alweer aan het staken. Met Marsen van
Respect in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen trekken
duizenden actievoerders door het land en eisen ze respect en hun rechten op.
Met ludieke acties zetten ze opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven onder druk.
En ze roepen iedereen op om de staking te ondersteunen door een mail te sturen
naar schoonmaakbaas Hans Simons. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8773


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor de [Doorbraak info]-nieuwsbrief:
http://www.doorbraak.eu/blog/?page_id=381
Ook voor afmelden.


No comments: