Monday, December 26, 2011

Kerstboodschap 2011/Voor wie geen plaats is in de herberg

Deze overdenking is opgedragen aan vluchtelingen en andere slachtoffers van mensenrechtenschendingen, voor wie geen plaats is in de herberg

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

HET JAAR NUL
HET KIND IN DE STAL

Het Verhaal gaat, dat een straatarm Joods echtpaar, dat op last van de Romeinse bezettende macht naar hun geboorteplaats moest trekken voor een volkstelling en daar uitgeput aankwam, na een tocht vol ontberingen
De vrouw, hoogzwanger, moest bevallen, maar voor een logement was geen geld
Voor hen was geen plaats
De herbergier was wel zo ''goedgunstig'',een koude stal als onderdak aan te bieden, zodat de vrouw kon bevallen
Die nacht werd haar een Kind geboren, Dat de wereld zou veranderen

DE TWINTIGSTE EEUW
HET PALESTIJNSE ECHTPAAR BIJ HET CHECKPOINT

Een Palestijns echtpaar staat bij een door de Israelische bezetter opgericht checkpoint
Weer is er een hoogzwangere vrouw, die dringend naar het ziekenhuis aan de andere kant moet
Maar deze keer is er geen meedogende herbergier, maar militairen, die dicht bij de Duisternis staan
Zij weigeren de vrouw doorgang, waardoor zij een doodgeboren kind ter wereld brengt
De militairen hebben bloed aan hun handen, maar worden niet bestraft, omdat zij bezetter zijn.
Deze misdaad blijft echter niet onopgemerkt, omdat een oplettende Israelische journalist, die WEL werd doorgelaten, hiervan toevallig getuige is
Een onbekende man in een ander land leest dit krantebericht en richt een mensenrechtenorganisatie op, die de wereld zal veranderen

Eindelijk zullen de slachtoffers van mensenrechtenschendingen niet meer onopgemerkt blijven

ANNO DOMINI 2011
AFRIKAANSE BOOTVLUCHTELINGEN VERDRONKEN IN DE MIDDELLANDSE ZEE

Dit is het jaar, waarin NEGENTIENHONDERDEENENZEVENTIG [1971] Afrikaanse bootvluchtelingen, die de tocht over de Middellandse Zee waagden in de hoop op een beter bestaan, verdronken
Onder hen was een echtpaar waarvan de vrouw hoogzwanger was
Wie weet, wat dit Kind nog voor deze wereld had kunnen betekenen, als het in leven gebleven was
Of misschien was het een gewoon, gelukkig mens geworden, met dezelfde mogelijkheden op een beter bestaan als de bewoners in Europa
Als het asiel gekregen had en niet was tegengehouden door Europa, dat uit egoisme en winstbejag vluchtelingen weert

Een onbekende vrouw leest dit bericht en komt net zolang in actie, tot Europa een plek wordt, waar vluchtelingen welkom zijn

Voorbeelden uit de geschiedenis, waarvan ik er nog zovele trieste tientallen, kan noemen [uitgemoorde Indianen. Aboriginals, Joden, zigeuners]
Ik kies deze

Kernwoord is onrecht
Antwoord is de moed, hiertegen te vechten

ZOALS HET KIND UIT HET JAAR NUL

Misschien vanwege zijn ongastvrije ontvangst op de aarde, of omdat Zijn ouders met hem naar Egypte moesten vluchten uit angst voor vervolging, groeit Hij anders dan anderen op, met een revolutionnaire in zijn hart gegrift

Geen populaire Boodschap, ondat deze een andere vorm van samenleven propageert
Waarbij er ruimte is voor iedereen, ongeacht afkomst, met als kernwaarden respect en menselijkheid, ook voor ''tegenstanders in de oorlog'' en krijgsgevangenen
Ook voor diegenen, die zich aan collaboratie hebben schuldig gemaakt

Ruimte voor vluchtelingen en een menswaardig bestaan voor minderbedeelden
Het eerlijk delen van de rijkdommen van deze aarde

Het handhaven van mensenrechten, zeggen wij in moderne tijden

''Wat Gij de Minsten Uwer Broederen gedaan hebt, hebt Gij Mij gedaan''
Zo zei HET KIND dat

Het leidde tot Zijn dood

MODERN TIMES

De Boodschap van menselijkheid, die het Kind en zoveel anderen na Hem propageerden, is nog even impopulair als in het jaar nul
Zeker in een tijd, dat racisme en populisme in Europa niet alleen electoraal wordt beloond, maar steeds meer maatschappelijk wordt geaccepteerd
Dat er onder het mom van ''bezuinigingen'' een steeds asocialer beleid wordt gevoerd jegens de maatschappelijk kwetsbaren in de samenleving
Dat vluchtelingen worden gecriminaliseerd
Dat het asielbeleid, in fundament reeds onrechtvaardig, steeds meer wordt aangescherpt

Dat de Derde Wereld nog steeds op schandelijke wijze wordt uitgebuit door het Westen [en tegenwoordig ook China] en de eigen elites
Dat het Westen, het belangrijkste machtsblok in deze wereld, daar zijn imperialistische oorlogen voert [Afghanistan, Irak, Libie, etc] uit machtsbelang en winstbejag, zonder zich een moment druk te maken om alle burgerslachtoffers'
Dat het Westen nog steeds enthousiast Derde Wereld dictaturen, die haar welgevallig zijn, steunt
Dat het in de zogenaamde ''beschaafde'' Westerse politieke kringen steeds ''gewoner'' wordt om over buitengerechtelijke executies van tegenstanders [Osama bin Laden, Kaddafi] ''verheugd'' te zijn
Vroeger had men tenminste nog het fatsoen, dit te veroordelen

En nog steeds worden bezettingen, zoals de Israelische in de Palestijnse gebieden, door het Westen gebagatelliseerd en impliciet gesteund

WIE TEGEN DEZE EN ANDERE MISDADEN WIL AGEREN, MAAKT ZICH ER NIET POPULAIRDER OP!
Maar baant WEL de weg voor een betere wereld, ook voor degenen, die met de inzet voor verzet niet blij zijn

Mij maakt het niet uit, of ik mij al dan niet ''populair'' [ook zo'n Facebook waan van de dag] maak, omdat ik het als mijn morele plicht beschouw, mij in te zetten voor diegenen, die dat zelf door omstandigheden niet kunnen
Om het verhaal van de doodgezwegenen en niet gehoorden te blijven vertellen

En met mij zijn gelukkig vele anderen

Want het verzet tegen racisme, egoisme en machtshonger groeit

Zodat er ooit voor iedereen plaats zal zijn in de herberg

Aan u allen de Vreugde van het Licht toegewenst

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

No comments: