Wednesday, December 7, 2011

[Doorbraak Info] Actievoerende vluchtelingen opgepakt

Werklozen straks gedwongen sneeuw te ruimen onder mom van "normale burgerplicht"

Met zijn wetsvoorstel om bijstandsgerechtigden tot onbetaalde arbeid te
verplichten als tegenprestatie voor hun uitkering gaat VVD-staatssecretaris
van Sociale Zaken Paul de Krom lijnrecht in tegen de VN-arbeidsorganisatie
ILO, die dwangarbeid verbiedt. Daar heeft zelfs de zo regeringsgezinde Raad
van State onlangs op gewezen. De Krom probeert die kritiek te pareren door
botweg te beweren dat de voorgestelde dwangarbeid zou vallen onder "de normale
burgerplichten", waartoe bijvoorbeeld ook sneeuwruimen zou behoren. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8209


---------------------------
Leids Participatiecentrum: opvoeding tot gehoorzame arbeiders in de geest van
Le Poole

Het op 7 november geopende Leidse Participatiecentrum bevindt zich treffend
genoeg aan de Le Pooleweg, in het gebouw van de sociale werkvoorziening DZB.
De Leidse fabrikantenzoon Samuel Le Poole pleitte al in de negentiende eeuw
voor het disciplineren van de arbeidersklasse. Vandaag de dag vormen kneden en
drillen – naast het onbetaald laten werken – het voornaamste doel van de
dwangarbeid die bijstandsgerechtigden in dat centrum moeten verrichten. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8203


------------------------------------
Nederlandse staat biedt eindelijk excuses aan voor bloedbad in Rawagede

Na 64 jaar en na een veroordeling door de rechter gaat de Nederlandse staat
eindelijk excuses aanbieden en een schadevergoeding betalen voor het bloedbad
dat Nederlandse militairen in 1947 aanrichtten in het dorp Rawagede. De
excuses worden overgebracht tijdens de herdenking van de massamoord aanstaande
vrijdag in Indonesië. Negen nabestaanden, weduwen van mannen die indertijd
door het Nederlandse leger werden afgeslacht, krijgen ter compensatie elk een
bedrag van 20 duizend euro. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8196


------------------------------
Joke Kaviaar: Vluchteling? Geen dak boven je hoofd? Je kunt het krijgen!!

De Dienst Terreur en Verrek (DT&V) maakte deze week zijn naam waar. Negentien
mensen die in tenten op de stoep van de 'vrijheidsbeperkende locatie' Ter Apel
protesteerden omdat zij letterlijk gedwongen werden op straat te leven, zijn
in de val gelokt en opgesloten. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8170


-------------------------------
Vluchtelingen Ter Apel naar binnen gelokt en opgesloten

De afgelopen nacht is op schandalige wijze het vluchtelingenprotestkamp bij
Ter Apel ontruimd. Alle deelnemers zijn opgepakt. De vluchtelingen kampeerden
al een week in tentjes voor het vertrekcentrum, nadat ze daar zelf eerst
uitgegooid waren. Ze protesteerden met hun actie tegen het op straat zetten
van vluchtelingen. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8164


---------------------------------
Column: Moderniseren

Hé, collega, het wordt toch echt eens tijd dat we Nederland een beetje
moderniseren, vind je niet? De economie vooral, want daar gaat het toch om.
Moderniseren voor de toekomst, echt investeren in het concurrentievermogen van
het bedrijfsleven. Wacht even, wat voor leven? Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8156


---------------------------------
Actievoerende vluchtelingen in Ter Apel vragen om solidariteit

Sinds een week voert Vluchtelingen Op Straat (VOS) actie bij
asielzoekerscentrum Ter Apel. Achttien afgewezen Somalische vluchtelingen
eisen toegang tot basisrechten als onderdak, eten, drinken en medicijnen. De
IND beweert dat Somalië veilig is en dat ze dus terug moeten keren, maar dat
is onmogelijk. In Nederland op straat leven, hoe zwaar ook, is minder
gevaarlijk dan een bestaan in Somalië. De actievoerders stellen: "Wij kunnen
niet terug. Toch worden wij op straat gezet zonder mogelijkheden om te
overleven. Wij kwamen hier om gegronde redenen en wij eisen dat onze
basismensenrechten worden gerespecteerd." Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8149


-------------------------
Noisejob: Werkende werklozen of werkloze werkenden?

Vol trots heeft de gemeente Leiden onlangs een centrum geopend om werklozen
onbetaald aan het werk te zetten. Hoe voorbeeldig komt deze gemeente toch op
voor zijn bijstandsgerechtigden, door hen geen enkel uitzicht op een baan te
geven, maar hen wel te dwingen om te zwoegen voor een inkomen ver onder het
wettelijk minimumloon en zonder arbeidsrechten. De gemeente verplicht mensen
met een uitkering tot arbeid, maar blijft hen werklozen noemen. Sinds wanneer
zijn mensen die werken, werkloos? Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=8142


-----------------------------
Schoonmakers-ministeries: 1-0

Na 50 dagen staken hebben de 50 schoonmakers van de ministeries van Sociale
Zaken en Buitenlandse Zaken succes geboekt. "We hebben een simpele, maar
belangrijke afspraak gemaakt. Niemand wordt ontslagen en er komt een
onafhankelijke werkdrukmeting. Daaruit zal blijken dat wat ze hier willen,
niet kan", aldus schoonmaker Najib. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=8135


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.euNo comments: