Tuesday, May 6, 2014

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita at Rasayana Tantra Academy

Here You may invite your friends, share the event and check the latest updates:
https://www.facebook.com/events/699248456762507/

[NL vertaling beneden]

Dates: 30th of May until June 1st, 2014.

Language: English

Location: Rasayana Tantra Academy, Van Blommesteynweg 75, 3087 BV, Rotterdam (The Netherlands).

Price: Early Bird booking: € 350,- including meals, valid until 31st of March 2014.
From 1st of April onwards the price is: € 400,- including meals.

Register: You want to sign up for this master-class? Send us an e-mail: info@deconnection.org, with your name & mobile phone number. Only ffter payment your registration is valid.

THE VIGYAN BHAIRAV TANTRA, AN EXQUISTE MAP FOR LIVING

This weekend Master Class begins with a lecture on Friday night, describing in depth, the ancient science of Tantra and how it is relevant for our contemporary world.
Saturday and Sunday is devoted to experiential practice of methods from the Vigyan Bhairav Tantra. There will time for questions and answers each day, to help anchor your understanding.
The Vigyan Bhairav Tantra (meaning, methods for raising consciousness) is a 5000 year-old scripture from India. which offers 112 meditation techniques. These are given in the form of a conversation between Lord Shiva and his consort, Paravati. She asks:
"Oh Shiva, What is your reality? What is this wonder-filled
Universe? What constitutes seed? Who centres the universal wheel? What is this life beyond form pervading forms? How may we enter it fully, above space and time, names and descriptions? Let my doubts be cleared!"

Shiva answers in Sutras, which are short condensed spiritual teachings, covering each facet of human experience. When we immerse ourselves in these sutras by practicing them as meditations, we learn that each aspect of the human being can become a door into expanded consciousness.
When reading the sutras listed below, it is good to keep in mind that these are just 8, (out of 112.) This short list offers an indication of the wide scope of the Tantra experience and how this can be applied to daily life.
FOOD: "When eating or drinking, become the taste of food or drink, and be filled."
HEARING: "When listening to stringed instruments, hear their composite central sound, thus omnipresence."
SEXUALITY: "When in such embrace your senses are shaken as leaves, enter this shaking."
DEATH: "Focus on fire rising through your form from the toes up until the body burns to ashes but not you."
TRANSCENDING FEAR: "In rain during a black night, enter that blackness as the form of forms."
COSMIC JOKE: "This so-called universe appears as a juggling, a picture show. To be happy, look upon it so."
AWE: "See as if for the first time a beauteous person or an ordinary object."
MEDITATION IN THE MARKETPLACE: "When in worldly activity, keep attention between two breaths, and so practicing, in a few days be born anew."
The meditations from the Vigyan Bhairav Tantra are timeless, as relevant today as they were 5000 years ago. By practicing these methods, people transform their lives very rapidly.

About:

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, PhD

Is a world renowned Tantra teacher and author. Her two books on Tantra have been translated into many languages. She met the Enlightened Mystic, Osho, in 1973, in India and remained in his community for 26 years, receiving much personal guidance from him on the subject of Tantra and meditation.
Sarita specializes in teaching Tantra as a spiritual path, supporting people in discovering the state of Mahamudra, (meaning the great gesture, arising from the ultimate orgasm with the universe.) She teaches in 12 countries around the world, together with a team of highly gifted apprentice-teachers. She has created a Tantra Teachers Training as well as an 8 level Soul Mate Training for couples.
Each year, she offers a 9-day Tantra Meditation Retreat in Dharamsala India, to dive deeply into the 112 methods from the Vigyan Bhairav Tantra. She also offers guidance for some of the meditations in an on-line video course.
Sarita is also a gifted healer. She was trained by some of the most phenomenal healing luminaries in the world today, such as Peter Mandel, inventor of Color puncture, David Wagner, inventor of Tachyon Technologies, and Kohrogi Sensei, Ito Thermie Master.
In her courses, Sarita weaves together healing, meditation and Tantra, creating a highly supportive learning environment filled with love, joy and wisdom.Nederlandse Versie:
Rasayana Tantra Academy Tantra Weekend Special – Master-class
Door: Mahasatvaa Ma Ananda Sarita.
Data: 30 mei tot en met 1 juni 2014 .
Voertaal: Engels
Locatie: Rasayana Tantra Academy, Blommesteynweg 75, Rotterdam.

Early Bird reservering: € 350 , - inclusief maaltijden , geldig tot en met 31 maart 2014 .
Vanaf 1 april 2014 is onze de prijs: € 400 , - inclusief maaltijden .

Je wilt je aanmelden voor deze bijzondere masterclass ? Stuur ons een e-mail : info@deconnection.org , met je naam en gsm-nummer . Pas als je hebt betaald, is je aanmelding definitief.

De Vigyan Bhairav TANTRA , EEN Exquise KAART VOOR HET LEVEN

Deze weekend Master Class begint met een lezing op vrijdagavond. In deze lezing verhaalt Sarita in de diepte, de oude wetenschap van Tantra en hoe relevant tantra is voor onze hedendaagse wereld .
De zaterdag en zondag is gewijd aan ervaringsgerichte praktijkoefeningen. Hierin onderricht Sarita methoden uit de Vigyan Bhairav Tantra . Tevens zal er tijd zijn voor vragen en antwoorden om je tantrisch inzicht te helpen verankeren.

De Vigyan Bhairav Tantra ( betekenis: methoden voor het verhogen van het menselijk bewustzijn ) is een verzameling van 5000 jaar oude geschriften uit India . Het systeem biedt 112 meditatietechnieken. Deze meditatietechnieken worden gegeven in de vorm van een gesprek tussen Shiva en zijn gemalin , Paravati .
Ze vraagt :
"O Shiva , Wat is jouw werkelijkheid? Hoe is dit wonder tot stand gekomen, het universum?
Wat vormt het zaad? Wie centreert het universele wiel ? Wat is dit leven voorbij vorm wanneer wij de vormen doordringen? Hoe kunnen we de werkelijkheid helemaal binnengaan en staan boven ruimte en tijd? Hoe kunnen we onze ervaringen beschrijven? Laat mijn twijfels worden weggenomen! "

Shiva antwoordt haar in Soetra's, waarin korte gecondenseerde spirituele leringen vervat zijn, die elk facet van de menselijke ervaring weergeven. Wanneer we ons verdiepen in deze soetra's door hen te oefenen als meditaties, leren we dat elk aspect van de mens als een deur naar verruimd bewustzijn kan worden beschouwd.

Bij het lezen van de onderstaande soetra's, is het goed om in gedachten te houden dat dit slechts 8 van de 112. Deze korte lijst biedt een indicatie van de grote reikwijdte van de Tantra ervaring en hoe dit kan worden toegepast op het dagelijks leven.

ETEN : " Bij het eten of drinken, wordt de smaak van voedsel of drank geproefd opdat men verzadigd wordt."
HOREN: " Bij het luisteren naar snaarinstrumenten, hoor hun samenvloeiende geluid, aldus alomtegenwoordigheid . "
SEKSUALITEIT: "Wanneer in zo'n omhelzing uw zintuigen beven als een blad , voel deze schudden. "
DOOD : " branden stijgen door uw lichamelijke vorm van de tenen tot de kruin verbrandt het lichaam tot as, maar jouw essentie niet."
Overstijgende ANGST : " In de regen tijdens een donkere nacht, voert de zwartheid je door de vorm van vormen. "
Kosmische GRAP : "Het zogenaamde universum verschijnt als jongleren, als een show om je gelukkig te laten zijn, beschouw het slechts als een luchtspiegeling . "
ONTZAG : " Zie , alsof je voor het eerst een mooi iemand beschouwd of een gewoon voorwerp . "
MEDITATIE terwijl je een drukke markt bezoekt : "Wanneer je bezig bent met wereldse activiteiten, houd je aandacht tussen twee ademhalingen en oefenen dit, in een paar dagen zul je opnieuw geboren worden . "

De meditaties van de Vigyan Bhairav Tantra zijn tijdloos, even relevant als ze waren 5000 jaar geleden, zijn ze nog immer . Door het beoefenen van deze methoden, kunnen mensen hun leven heel snel zien veranderen.

over Sarita:

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita is een wereldberoemde Tantra leraar en tantra auteur. Haar twee boeken over Tantra zijn vertaald in vele talen.
Ze ontmoette ooit de Verlichte Mysticus , Osho , in 1973 , in India en leefde in zijn gemeenschap voor meer dan 26 jaar. Zij ontving van Osho veel persoonlijke begeleiding en onderricht, maar werd ook ingewijd op het gebied van Tantra en meditatie .
Sarita is gespecialiseerd in het onderwijzen van Tantra als een spiritueel pad., Hierin staat centraal het ondersteunen van mensen in het ontdekken van de staat van Mahamudra , (Wat "het grote gebaar" betekent, welk voortvloeit uit het ultieme orgasme met het universum).
Sarita geeft les over de hele wereld , samen met een team van zeer begaafde leerling - docenten . Ze doceert een Tantra Teachers Training, evenals een 8-levels Soul Mate Training voor koppels .

Elk jaar biedt ze een 9 - daagse Tantra Meditatie Retreat in Dharamsala India aan, waarbij je diep kunt ingaan op de 112 methoden uit de Vigyan Bhairav Tantra. Ze biedt ook een leidraad voor een deel van de meditaties in een on-line video cursus aan.

Sarita is ook een begenadigd healer. Ze werd opgeleid door een aantal van de meest fenomenale healing meesters in de wereld van vandaag , zoals Peter Mandel , de uitvinder van Color punctie , David Wagner, de uitvinder van Tachyon Technologies en Kohrogi Sensei , Ito Thermie Master .

In haar trainingen, verweeft Sarita healing, meditatie en Tantra naadloos, waardoor een motiverende leeromgeving ontstaat gevuld van liefde, vreugde en wijsheid .


No comments: