Sunday, May 18, 2014

Christine le Duc ‘getrasht’!
Christine le Duc 'getrasht'!

Schoonmakers in Nederland zijn in staking voor betere werkomstandigheden. Ze eisen een opslag van 50 cent per uur en afschaffing van wachtdagen bij ziekte. Ze zijn onder andere gestopt om de treinen schoon te maken (zie: http://www.schoongenoeg.nu/).

Daarop vatte de lingerie keten Christine le Duc het briljante idee om vrouwen te betalen om in hun ondergoed de treinen schoon te maken (see: http://www.nieuws.nl/entertainment/20140511/Lingerieteams-maken-treinen-...). Wat een geweldig idee! Immers, geen betere manier om reclame te maken voor je winkel dan een staking voor betere arbeidsomstandigheden te breken door het bevestigen van seksistische vooroordelen en daarmee ook nog geld te verdienen: joehoe!

Aangezien Christine le Duc blijkbaar van vuilnis houdt, dacht we: laten we hen dan vuilnis geven! Afgelopen woensdag trokken daarom 25 activisten richting de Cristine le Duc winkel op het Spui 6 in Amsterdam. Schaars gekleed, met een tiental volle vuilniszakken en begeleid door de klanken van Rhythms in Onderbroek ging het richting de winkel. De door ons persoonlijk verzamelde troep werd netjes voor de deur gedeponeerd. Wat schetst onze verbazing: Christine le Duc bleek toch niet zo van smeerlapperij te houden als gedacht: deuren gingen dicht en licht ging uit.

Opdat onze boodschap toch niet verloren ging werd de gemaakte flyer voorgelezen en uitgedeeld aan de verzamelde omstanders. Sommigen van de laatste werden terstond enthousiast en deden een duit in het vuilniszakje door hun viezigheden op de hoop te gooien.

Je kunt dit geheel zelf natuurlijk herhalen, door je vuilnis te deponeren bij je dichtstbijzijnde Christine le Duc winkel. Zodoende kun je hen steunen in hun strategie om rijk te worden over de ruggen van slecht betaalde schoonmakers, het schenden van vakbondsrechten en het bevestigen van seksistische vooroordelen!

Solidariteit met het stakende schoonmaak personeel! Nee tegen seksisme!

--
Christine le Duc trashed!

Cleaners in the Netherlands have been on strike for better working conditions. They demand an increase in their wage of 50 cents per hour and paid sick-leave. Therefore, among others, they stopped cleaning the trains (see: http://www.schoongenoeg.nu/).

Lingerie store Christine le Duc got the brilliant idea to pay women in underwear to clean the trains for them (see: http://www.nieuws.nl/entertainment/20140511/Lingerieteams-maken-treinen-...)! What a great idea! What better promotion for your store than to break a strike for better working conditions by promoting sexist standards and get rich while doing so: yeah!

As apparently Christine le Duc likes trash, we thought let's bring it to them! Therefore, last wednessday evening, 25 activists went to the Christine le Duc store on Spui 6 in Amsterdam. They were dressed in their most dirty underwear, carrying their garbage, dancing to the Rhythms in Underwear sambaband. Our collected trash was neatly deposited in the door opening of the store. We were surprised to see Christine le Duc doesn't like to be trashed after all: they closed the store and put out the lights.

To make sure our message was heard, we read our dirty statements in from on the store and spread our flyers to the bystanders. Several of them got enthusiastic and showed their solidarity by dumping their precious trash on the pile.

We invite everyone to bring their garbage to their nearby Chrtistine le Duc store, to show your support for Christine le Duc's strategy to get rich over the backs of exploited cleaners, violating unions rights and stereotyping women.

Solidarity with the striking cleaners! No to sexism!

No comments: