Wednesday, May 28, 2014

Gerechtshof vermindert in hoger beroep celstraf Joke Kaviaar tot twee maanden voorwaardelijk

Vanmiddag vond de uitspraak plaats in het hoger beroep van de rechtszaak
die de staat tegen Joke Kaviaar had aangespannen wegens opruiing. Het
gerechtshof heeft Joke wederom schuldig verklaard aan opruiing, maar acht
niet alle vier de teksten die het Openbaar Ministerie (OM) als bewijs had
aangedragen strafbaar. Daarom verminderde het Hof de opgelegde straf en
veroordeelde Joke tot twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een
proeftijd van één jaar. De uitspraak is daarmee minder zwaar dan het
eerdere oordeel, maar blijft een klap in het gezicht, van Joke, van
verdedigers van het vrije woord, en van al diegenen die in woord en daad
de onmenselijk repressieve migratiepolitiek van de Nederlandse staat
willen blijven bestrijden. Het betekent ook dat Justitie nog meer ruimte
krijgt om kritische geluiden nog harder aan te pakken. De Steungroep ziet
dit als een gevaar voor iedereen die tegen het repressieve staatsbeleid in
wil gaan.

De zaak zelf draait om vier teksten waarin Joke Kaviaar de vervolging van
vluchtelingen en migranten zonder papieren hekelde, en tot actief verzet
hiertegen opriep. Het OM bestempelde de teksten als opruiend, pakte Joke
op 13 september 2011 op en hield haar enkele dagen vast zonder contact met
de buitenwereld. Vervolgens klaagde het OM haar aan. Op 22 januari 2013
veroordeelde de rechtbank in Haarlem haar in eerste instantie al tot vier
maanden, een uitspraak waar het gerechtshof dus twee maanden
voorwaardelijke celstraf van heeft gemaakt.

Joke en haar sympathisanten laten het er niet bij zitten. Het gevecht gaat
door. Langs juridische weg via cassatie, desnoods naar het Europese Hof
van Justitie. Buiten de rechtbank via solidariteitsacties en door scherp
stelling te blijven nemen tegen de onmenselijke praktijken van de
Nederlandse staat. Joke is geenszins van plan zich de mond te laten
snoeren. Het is van belang dat zij niet alleen staat, dat haar teksten
verspreid blijven worden, dat ook anderen hun nek uitsteken, en dat het
verzet tegen de onderdrukking, vervolging en deportatie van vluchtelingen
verder wordt opgevoerd. Degenen die Joke het zwijgen op willen leggen en
dit verzet willen neerslaan, mogen hun zin niet krijgen. Maar belangrijker
nog: de strijd voor vrijheid van beweging zal worden voortgezet. Daar
verandert de vervolging van deelnemers aan die strijd niets aan!

No comments: