Friday, April 26, 2013

[Doorbraak Info] Nazi-proces, vluchtelingen en dwangarbeiders

Recht op bestaan-vluchtelingen roepen op om de PvdA onder druk te zetten

Al meer dan acht maanden duurt de strijd van vluchtelingen in Den Haag en
Amsterdam voort, eerst in tentenkampen en daarna in gekraakte kerken. Sinds de
zomer van 2011 voeren afgewezen vluchtelingen actie voor verblijfsrecht en
onderdak. Maar een menswaardige oplossing is er nog steeds niet. De Haagse
vluchtelingen, die zich hebben georganiseerd onder de naam "Recht op bestaan",
roepen nu iedereen op om de PvdA landelijk en lokaal onder druk te zetten via
het mailen van protestbrieven "De PvdA moet om!" Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14352


-------------------------
De neo-liberale waanzin

In zijn boek "De neoliberale waanzin. Flexibel, efficiënt en… gestoord"
behandelt psychotherapeut en hoogleraar Paul Verhaeghe de invloed die dertig
jaar neo-liberalisme heeft gehad op hoe mensen zichzelf zijn gaan zien: als
competitieve wezens die continu uit zijn op eigen voordeel. De ontwikkelingen
hebben volgens de auteur geleid tot een mensbeeld waarbij het niet kunnen
meekomen binnen het neo-liberale systeem gelijk is komen te staan aan
immoraliteit. De huidige criminalisering van mensen met een bijstandsuitkering
geeft aan dat de auteur daarmee een punt heeft. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14331


-------------------------
Duitsland: onderzoek rond nazi-terroristen moet staat beschermen

Op maandag 6 mei, precies op de 68e verjaardag van de overgave van
nazi-Duitsland, zal het proces beginnen tegen de neo-fascistische
terreurorganisatie Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Of in ieder geval
tegen Beate Zschäpe en vier medeplichtigen. Maar of het proces zal leiden tot
waarheidsvinding is maar zeer de vraag. Hieronder twee uit het Duits vertaalde
artikelen over de zaak, geschreven door de linkse activist Wolf Wetzel die
onder meer betrokken is bij de anti-nazi-coördinatie van Frankfurt/Main. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14320


----------------------
De positie van "asielzoekers" en hun strijd in de structuur van moderne
samenlevingen

De afgelopen elf maanden, tot februari 2013, hebben we door heel Duitsland een
sterke protestgolf van vluchtelingen gezien. Deze protesten duren nog steeds
voort en hebben aanzienlijke resultaten geboekt. De beweging heeft een nieuwe
manier van organiseren benut, namelijk een van onderop, iets dat nauwelijks
een precedent kent in de sociaal-politieke sfeer van Duitsland van de
afgelopen twee, drie decennia en voorbij de muren reikt die vluchtelingen en
de samenleving van elkaar scheiden. Dat had daarmee een grote impact op het
publiek en op activistische groepen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14304


-----------------------
Amsterdam: een waslijst aan klachten van boze dwangarbeiders

Zo'n 50 mensen, waaronder flink wat dwangarbeiders, bezochten afgelopen
maandag de bijeenkomst van het Amsterdamse comité Dwangarbeid Nee. Daar werden
misstanden in kaart gebracht op het gebied van verplicht onbetaald werken voor
bijstandsgerechtigden, met name op de Laarderhoogteweg, waar stichting
Herstelling en het Praktijkcentrum van de Dienst Werk en Inkomen van de
gemeente Amsterdam zijn gevestigd. Daarnaast werd gediscussieerd over de
mogelijkheden om daar wat tegen te doen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14293


-----------------------
Vlissingen: Orionis onder vuur van dwangarbeiders

Afgelopen maandag toonden de cliënten, dwangarbeiders en WSW-ers van Orionis
Walcheren hun emoties, scepsis en boosheid tijdens een openbare debatavond van
de SP. In "heftige bewoordingen", volgens omroep Zeeland, uitten ze hun
kritiek op hun leidinggevenden, klantmanagers, jobcoaches, de hele organisatie
en Marin de Zwarte, de bestuursvoorzitter van Orionis en tevens wethouder van
de gemeente Vlissingen. De Zwarte zat in de zaal stilletjes te luisteren. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14282


----------------------
Ook na Rawagede-rechtszaak blijft overheid bot tegenover Indonesische
nabestaanden

Ruim 65 jaar na de koloniale oorlog tegen Indonesië blijft de Nederlandse
overheid zijn starre en benepen houding handhaven ten opzichte van
Indonesische nabestaanden die genoegdoening eisen. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken blijkt onlangs de onderhandelingen te hebben laten
mislukken met tien hoogbejaarde weduwen van mannen die in 1947 door
Nederlandse militairen op Celebes, het huidige Sulawesi, werden vermoord. Dat
bloedbad door troepen onder leiding van de beruchte kapitein Raymond
Westerling kostte in totaal duizenden Indonesiërs het leven. De weduwen zetten
nu hun aanklacht voort bij de rechter. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14270


------------------------
Caribische Nederlanders ook doelwit van migratiebeheersing

"Kansarme" Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten moeten in Nederland
worden uitgesloten van uitkeringen en sociale huurwoningen. Aldus de strekking
van een initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid André Bosman. Daarmee wil hij
de sociale en bestuurlijke apartheid, die geldt voor mensen zonder
verblijfsrecht, deels ook invoeren voor een groep Nederlanders met een
specifieke etnische herkomst. Tot ergernis van het Overlegorgaan Caribische
Nederlanders (OCaN), dat de "raswetgeving" van het Kamerlid verwerpt en
waarschuwt voor racistische stereotypering en registratie. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14260


------------------
Cartoon: Verdringing
Zie: http://www.doorbraak.eu/documenten/Rip001%20Verdringing.jpg


------------------
Vakbeweging of arbeidersbeweging? (vakbonds-discussie)

Een bespreking van teksten van de Internationale Socialisten (IS) en de
Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB) over vakbonden en arbeidersstrijd. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14210


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: