Friday, November 2, 2012

persverklaring bewoners kinkerstraat 63 - Groep agenten bestormt pand in Amsterdam-West

Vandaag, 1 november 2012, heeft de Amsterdamse politie Kinkerstraat 63 bestormd met 30 man . Dit pand wordt bewoond door een woongroep, die de bovenste drie verdiepingen huurt.
Omstreeks 15 uur werd er door agenten aangebeld die eisten binnengelaten te worden. Zij weigerden herhaaldelijk de grond van hun eis te verklaren of een bevel tot binnentreding te tonen, waarop de bewoners in eerste instantie weigerden de deur te openen. Toen de bewoners aangaven alsnog de deur te willen openen, werd dit inmiddels onmogelijk gemaakt door het geweld waarmee politie en brandweer de deur forceerden. Hierop traden agenten het pand binnen, arresteerden de vier bewoners en verklaarden dat het om een melding van moord ging . Enkele uren later werden de bewoners zonder aanklacht vrijgelaten, omdat gebleken was dat het een valse melding betrof.

De bewoners zijn erg boos en teleurgesteld over dit optreden van de Amsterdamse politie en zullen verdere juridische stappen in overweging nemen.
Woongroep Kinkerstraat 63

1 comment:

Anonymous said...

De politie in West heeft wel vaker moeite met burgers met respect behandelen. Daar loopt sowieso nog een klacht over bij de commissie politieklachten. Dat ging ook om een valse aangifte waar ze niet meer van af te brengen waren, niet naar burgers wilden luisteren en zeer intimiderend waren jarenlang.

Tips: vraag het politiedossier op. Zet onmiddelijk een klachtenprocedure in gang, ga niet eindeloos praten met het bureau in West want de wijkteamchef doet toch niks. En die klachtenprocedure duurt heel lang, dus die kun je beter ook snel opstarten.

En laat zoveel mogelijk burgers alert zijn. Want in West begint het op een politiestaat te lijken. Vermoedelijk zijn er ook heel veel Marokkaanse jongeren daar ten onrechte de klos van overigens. Want als je in de wachtkamer van het bureau aan de Constantijn Huygensstraat zit, dan worden er aan de lopende band Marokkaanse jongentjes binnen gebracht.

Ook heel verontrustend is dat men de rechten van burgers schendt door onbekommerd over burgers te praten met andere ambteljke instanties. Dan komt het voor dat op basis van valse informatie van instanties (neem bijvoorbeeld de jeugdzorg die daarom bekend staat) mensen ten onrechte vervolgd worden en eindeloos geintimideerd blijven worden door de politie.

Vermoedelijk mogen zulke dingen niet eens in verband met de privacy van de burgers. Maar dat is wel de trend, burgers doen er niet zoveel toe en de overheid zal wel eens even repressief optreden. Naar allochtonen, naar krakers en naar willekeurige burgers als die instanties foute informatie hebben en daar aan vast blijven houden.

Heel gevaarlijk. Goeie actie daarom om een briefje door de bus te doen van de bewoners. ER zijn dus meer zorgen over de politie ook van andere burgers in West