Friday, November 2, 2012

[Doorbraak Info] Over kiespijn en Grijze Wolven

9 december, Deventer: documentaire over het socialistische experiment in Fatsa

In 1979-1980 wisten revolutionairen in het Turkse stadje Fatsa een vrije,
socialistische samenleving te creëren. Dit in weerwil van de repressie door
het leger, de terreur van fascistische knokploegen en de uitbuiting door
grootgrondbezitters. Hoe de inwoners van Fatsa dit voor elkaar kregen kun je
zien in de documentaire "De waarheid van Fatsa, datgene wat vergeten moest
worden" ("Fatsa Gercegi, unutturulanlar"). Helaas hield dit socialistische
experiment niet lang stand. Revolutionair links beschikt over een grote
traditie en erfenis die ons ook vandaag kan inspireren en inzichten kan
opleveren. Fatsa maakt daar onderdeel van uit. Mehmet Kirmaci, schrijver van
het artikel "Fatsa 1979-1980: een in de kiem gesmoorde revolutie", geeft een
inleiding bij de filmvertoning. Zondag 9 december. Van 13:45 tot 15:45 uur.
Stadsbibliotheek, Brink 70, Deventer (Filmzaal bereikbaar via de
personeelsingang in de Kleine Overstraat). De film is Nederlands ondertiteld.
De toegang is gratis. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/?p=11695


--------------------
Wat schrijft rechts?

De Ark van Noach is volgens een of ander bijbelverhaal een boot waarmee de
familie Noach samen met een lading dieren de zondvloed overleefde. Al jaren
zijn gesjeesde christenen op zoek naar de overblijfselen ervan. Van mij mogen
ze. De ark zullen ze echter niet vinden, want iets dat nooit bestaan heeft, is
er gewoonweg niet. Maar leg dat maar eens uit aan een devote christen. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11681


-----------------------
Turkstalige krant Ufuk is een spreekbuis voor de extreem-rechtse Grijze Wolven

In Nederland worden meerdere Turkstalige kranten uitgebracht. Een daarvan is
Ufuk. Die krant speelt een cruciale rol bij het verspreiden van racistische
propaganda van de extreem-rechtse Grijze Wolven. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11669


------------------------
Illegale arbeidsmigranten in de film

Eerder belichtten we een aantal speelfilms waarin illegale migratie naar
Europa centraal staat, en vooral hoe moeilijk en gevaarlijk dat is geworden
door het repressieve migratiebeheersingsbeleid. We zagen dat er ook Europeanen
zijn die zich tegen de uitsluiting van migranten verzetten, en zo willens en
wetens het risico nemen om zelf in de problemen te komen. Deze keer zoomen we
in op hoe de illegalen overleven in Europa. Welk werk doen ze, en hoe komen ze
daaraan? Onder welke omstandigheden werken en wonen ze? Van wie zijn ze
afhankelijk? En lukt het hen om enige grip op het eigen bestaan te krijgen?
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11644


--------------------
4 november, Amsterdam: opnieuw actie tegen uitbuitingspraktijken van Bastion
Hotels

Sinds twee maanden voert de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) actie tegen
de Bastion Hotel Groep, dat zijn personeel zwaar onderbetaalt en respectloos
behandelt. Omdat de hotelketen weigert om zelfs maar met de activisten te
praten, gaat AGA door met de Bastion Bastards-campagne. Op 4 november
organiseert AGA een picketline voor het Bastion-filiaal waar een
schoonmaakster eerder al achterstallig loon opeiste. AGA roept op om het
aanstaande weekend ook in andere steden te protesteren tegen de
uitbuitingspraktijken van Bastion. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11636


------------------
Praatjesmaker: Het spel der verkiezingen

Eerst moet het spel van de marketing gespeeld worden. Hoe gaan we winst
behalen? Hoe moet de poster er uitzien? De reclamespotjes? Wat wordt de
boodschap? Wat zeggen we als we gaan flyeren? Hoe overtuigen we de mensen dat
ze voor ons merk moeten kiezen en niet een ander? Zoals we met onze
eurobiljetten de merken kopen die ons hebben overtuigd van hun smaak of
kwaliteit, zo kopen wij met ons stembiljet ook een soort van smaak en
kwaliteit. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11631


---------------------
Paria's van de stad

De Franse socioloog Loïc Wacquant heeft enkele boeken geschreven over het
ontstaan van getto's en het neo-liberale overheidsbeleid in de westerse
staten, die het ontstaan van deze gebieden eerder zou bevorderen dan
tegengaan. Enkele van deze boeken zijn in het Nederlands vertaald bij
uitgeverij EPO. Het boek dat enige maanden geleden bij deze uitgeverij
verscheen, is "Paria's van de stad". Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11619


-------------------
Kabaal bij illegalenbajes Alphen aan den Rijn op landelijke actiedag

Meer dan 200 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van het No Border
Netwerk om afgelopen zaterdag te demonstreren tegen het opsluiten van
vluchtelingen en migranten in gevangenissen en "vrijheidsbeperkende locaties".
Op in totaal zes plekken in Nederland waren lawaaidemonstraties in
solidariteit met de gevangenen binnen, of werd waar mogelijk in gesprek gegaan
met de vluchtelingen en migranten. Bij de illegalenbajes van Alphen aan den
Rijn had AFA Den Haag een protest georganiseerd. Daar maakten 22 activisten
een kabaal van jewelste. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11598


--------------------
Dwangarbeid in Eindhoven (week 2 en 3)

De Amsterdamse Bijstandsbond heeft contact met iemand die dwangarbeid
verricht, georganiseerd door de gemeente Eindhoven. Doorbraak publiceerde
eerder zijn/haar ervaringen tijdens de eerste week. Hieronder de tweede en
derde week. De verhalen worden gepubliceerd onder een schuilnaam: Condor. De
vele intimidaties laten het niet toe dat de betrokkene onder eigen naam
publiceert. Het is voor media dan ook voorlopig niet mogelijk om met hem/haar
in contact te komen. Wij publiceren de verhalen vanzelfsprekend in overleg met
hem/haar. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11535


----------------------
Zonder papieren: Verstrikt in de netten van de zorgbureaucratie

Gladys, een vrouw zonder verblijfsrecht, had kiespijn gekregen, waardoor ze
moeilijk kon kauwen. Ze begon ook steeds meer steken in haar kaak te voelen.
Ze ging naar de tandarts en moest voor dat bezoek contant geld ophoesten. Ook
illegalen hebben volgens de regels recht op medische zorg. De overheid heeft
voor die zorg geld ter beschikking gesteld. Dat fonds wordt beheerd door het
College van Zorgverzekeringen (CVZ). Maar sinds een paar jaar krijgen
tandartsen in het overgrote deel van de gevallen geen vergoeding meer van het
CVZ. Illegalen die geen geld hebben, moeten daarom noodgedwongen vaak rond
blijven lopen met tand- of kiespijn. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11528


------------------------
Ultra-rechtse kerk opent nieuwe kapel

Eind september 2012 opende de omstreden priesterbroederschap Sint-Pius X
officieel de deuren van haar nieuwe onderkomen aan de Sumatrastraat in Leiden.
De broederschap staat bekend om haar ultra-conservatieve opvattingen en een
notoire Holocaust-ontkenner in haar midden. Zelfs het Vaticaan is in de ogen
van de Pius X-leden niet reactionair genoeg. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11522


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

No comments: