Thursday, July 12, 2012

[Doorbraak Info] Kijken bij de rijken

Ter Apel: moedige vluchtelingen, inspirerende solidariteit en keiharde
staatsrepressie

Mei 2012 was de maand van in tenten bivakkerende en demonstrerende
vluchtelingen. Twee weken lang was het veld voor het aanmeldcentrum in Ter
Apel het podium waar de onmenselijke gevolgen van het migratiebeleid, met zijn
afwijzings- en uitsluitingsregels, in het volle daglicht kwamen te staan.
Tegelijk was het terrein ook het strijdtoneel waar de bikkelharde
staatsrepressie tegen vluchtelingen in botsing kwam met tegenstanders van dat
beleid. De gewelddadige ontruiming op 23 mei door de ME maakte een voorlopig
einde aan deze confrontatie. Maar de strijd gaat door tegen de
uithongeringspolitiek van minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10465


-------------------------------------
Joke Kaviaar: De vuist van Leers (en zijn opvolgers)

Telkens weer zie ik die foto van Leers met de gebalde vuist wanneer er een
artikel over hem op internet verschijnt. Vastberaden om zijn doel te bereiken,
zo ziet hij eruit. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10660


--------------------------------------
Utrechtse studenten leren migratie te beheersen

"De afgelopen decennia worden steeds meer westerse landen geconfronteerd met
migranten die afkomstig zijn uit een grote diversiteit van landen en onderling
grote verschillen vertonen in de mate van integratie in sociaal, economisch,
cultureel en politiek opzicht." Aldus de handleiding van het vak "Migranten en
integratie" dat ik volgde aan de universiteit van Utrecht. Dat zet meteen de
toon voor dit studie-onderdeel: migranten worden afgeschilderd als "een
confrontatie". "Een probleem" waar wetenschappers graag hun hoofd over breken,
en waar beleidsmakers een oplossing voor willen vinden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10400


------------------------------------
Wapengigant EADS bouwt mee aan Fort Europa

European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) is een van de grootste
Europese wapengiganten. Het miljardenbedrijf maakt wapentuig en gaat over
lijken, maar probeert tegelijk zijn imago op te poetsen door zich voor te doen
als humanitaire weldoener die vluchtelingen bijstaat. De Campagne tegen
Wapenhandel prikt die propaganda door en klaagt EADS publiekelijk aan. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10639


--------------------------------------
Van verzorgingsstaat naar neo-liberale strafstaat

Onlangs is de brochure "Europa en sociaal beleid. Van verzorgingsstaat naar
neoliberale strafstaat" verschenen, een gezamenlijke uitgave van het Comité
Ander Europa en het Comité Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale
uitsluiting. De brochure is het zevende deel in de serie "Europa in de
praktijk". Een introductie door de auteur ervan, Doorbraak-lid en
Bijstandsbond-medewerker Piet van der Lende. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10627


-----------------------------------
Zonder papieren: Geen nieuws is slecht nieuws

Hij was ongetwijfeld een van de laatste overgebleven "witte illegalen", een
term die zo'n 15 jaar geleden op de voorpagina's van de kranten was te vinden,
maar later in onbruik raakte. Hij behoorde tot de laatste generatie
Marokkaanse arbeidsmigranten die voor de invoering van de uitsluitingsregels
nog wit konden werken, ook al hadden ze geen verblijfsrecht. Hij werkte zich
in die tijd kapot, altijd bang om te worden opgepakt. Hij probeerde zo zuinig
mogelijk te leven. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10397


------------------------------
Zonder papieren: Kijken bij de rijken, door de ogen van een huishoudelijk werker

"Een van de mensen voor wie ik werk, zei eens tegen me: 'Mauro mag niet worden
uitgezet, hij heeft zelfs een zachte g. Maar al die illegalen moeten het land
uit. Vol is vol, ze komen alleen maar hier om te profiteren.' Ik zweeg en
dacht: er staat er eentje tegenover je, die elke week je huis schoonmaakt en
op je kinderen past, maar je weet het niet", zo vertelt Seyonara, een
huishoudelijk werker zonder verblijfsrecht. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10553


--------------------------------
Protest tegen gluren bij de huurder

Het rammelt aan alle kanten met het huurbeleid. Daardoor dreigt betaalbaar
wonen voor de lage en middeninkomens een schaars goed te worden. Het tekort
aan sociale huurwoningen neemt toe, de huurprijzen rijzen de pan uit, op de
huurtoeslag wordt bezuinigd, en de privacy van huurders wordt geschonden.
Huurdersorganisaties zijn pisnijdig. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10596


------------------------------------
Overheid maakt vluchtelingen steeds sneller dakloos

In het voortgaande uitsluiten en rechteloos maken van vluchtelingen is onlangs
weer een nieuwe stap gezet. Volgens een beslissing van de Raad van State op 2
mei kunnen vluchtelingen al tijdens de behandeling van hun beroep in de eerste
asielprocedure op straat worden gezet, ook al heeft de rechter bepaald dat ze
"rechtmatig" in Nederland mogen zijn. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10580


---------------------------------------
Slavernij-instituut moet sluiten door afbraakbeleid van regering

Het slavernij-instituut NINSEE, de organisator van de jaarlijkse
slavernijherdenking op 1 juli, ziet zich gedwongen om per 1 augustus 2012 de
deuren te sluiten als gevolg van bezuinigingen door het kabinet Bruin I.
Gelukkig heeft het centrum aangekondigd dat de jaarlijkse herdenking en het
Keti koti-festival de komende jaren zullen doorgaan. Terwijl het NINSEE onder
verantwoordelijkheid van Mark Rutte de nek is omgedraaid, komt de premier
cynisch genoeg nog wel een praatje houden tijdens de aanstaande herdenking.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10561


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu


No comments: