Monday, July 9, 2012

[Den Bosch] Poortblokkade door Landbouwactiekamp veevoerfabriek De Heus

Maandag was gepland als de actiedag van het landbouwactiekamp. Als actiedoelwit was de veevoederfabriek De Heus is het centrum van De Bosch gekozen. De activisten wilden gedurende een aantal uur de toegang voor de vrachtwagens blokkeren en de mogelijkheid hebben om voor de camera met een directielid van De Heus in gesprek te gaan. De politie was van te voren op de hoogte van de actie en was 's ochtends vroeg al met 3 ME busjes aanwezig op de locatie waar de actie plaats zou vinden. Toch is de actie erg succesvol geweest en zijn de actievoerders in hun doelen geslaagd.
Eerder in de week waren er al verschillende workshops geweest om de deelnemers voor te bereiden op de actie. Als thema voor de actiedag was het gebruik van genetisch gemanipuleerde soja gekozen. De actievoerders willen dat veevoederproducenten stoppen met het gebruik van gentechsoja als grondstof voor veevoer. Voor de productie hiervan wordt op grote schaal regenwoud en savanne gekapt en platgebrand. Ook worden kleine boeren van hun land verdreven door de grote sojaboeren. De soja dient als voedsel voor miljoenen dieren die in Europa onder barbaarse omstandigheden worden gehouden. Daarmee wordt een zeer niet-duurzame en inefficiënte voedselketen in stand gehouden. Nederland is na China de grootste importeur van soja.

Toen 's ochtends duidelijk werd dat er al volop politie en zelfs ME aanwezig was bij De Heus, is na overleg besloten om rustig richting de fabriek te lopen en alleen het laatste stukje de spandoeken tevoorschijn te halen. Onderweg kwamen we langs bushokjes waar in plaats van de gebruikelijke reclames, posters hingen die aandacht vroegen voor de schadelijke gevolgen van gentechsoja. Aangekomen bij De Heus bleek dat de hoofdingang was afgesloten en op dat moment niet werd gebruikt. In plaats daarvan gebruikte men nu een zijpoort. De politiewoordvoerders waren onderweg al in contact getreden met de politie en gingen nu ook direct in gesprek. Vrij snel splitste de groep en is een deel van de activisten naar de tweede poort gelopen, waar een nog grote groep ME stond. Ook deze poort werd nu niet meer gebruikt, omdat de ME en nu ook de activisten deze blokkeerden. Na onderhandelingen zijn Ad Loos, algemeen directeur van De Heus, en een PR medewerker vanuit Ede naar Den Bosch gekomen om voor de camera met de actievoerders in gesprek te gaan.

In het gesprek zei de directeur zich te realiseren dat er problemen zijn bij de productie van soja. Daarom doet het bedrijf (via de brancheorganisatie) mee aan de Round Table on Responsible Soy (RTRS). Volgens de actievoerders is dit echter een wassen neus, georganiseerd door bedrijven als Monsanto, Cargill, BP, Unilever en Ahold, waarbij de stem van de kleine boeren en kritische milieuorganisaties niet wordt gehoord . Volgens Ad Loos doet de Heus "alles wat binnen het vermogen van het bedrijf ligt om tot een duurzamere productie te komen." Hij verwees hierbij expliciet naar de oké-stempel van de NGO's in de Ronde Tafel, maar de actievoerders konden hier geen genoegen mee nemen en beschouwen de rol van het Wereldnatuurfonds en Solidaridad in de RTRS als pure greenwash.
Uit het gesprek werd duidelijk dat de leiding van De Heus duurzame bedrijfsvoering niet ten koste wil laten gaan van de productie en winstgevendheid. Op de lange termijn zou het bedrijf wel willen overgaan op regionale eiwitproductie. De actievoerders benadrukten dat je alleen verantwoord bezig bent als je eerst de problemen met de productie oplost en pas daarna eventueel doorgaat met de import. 'Het zal overigens niet mogelijk zijn de huidige hoeveelheid veevoer en vlees duurzaam en lokaal te produceren. Een radicale inkrimping van de vleessector is noodzakelijk, vooral in Nederland,' aldus een van de activisten die aan het gesprek deelnam.

Na afloop van het gesprek toen de actievoerders net waren vertrokken werd onverwachts en zonder directe aanleiding een van de actievoerders hardhandig door de politie gearresteerd en afgevoerd. Het bleek te gaan om 'vandalisme'. Er was slechts eerder op de dag met stoepkrijt en waterverf op de straat getekend en de arrestant was daarmee gestopt zodra de politie daarom vroeg. De arrestant werd weer snel zonder aanklacht vrijgelaten.

Voor eerdere verslagen van het actiekamp zie https://www.indymedia.nl/node/5895 en https://www.indymedia.nl/node/5881

1 comment:

Bosgeus said...

Stoepkrijt verdwijnt bij de eerste regenbui.
Zoiets vandalisme noemen is een misdadige leugen, gepaard aan machtsmisbruik van door de gemeenschap gedoogde bevoegdheden en onterecht uitgekeerde gemeenschapsgelden ter salaris.