Thursday, July 5, 2012

De ontruiming van de Passeerdersgracht, en het ‘fictierelaas’ van de politie

De politie heeft een verslag gepubliceerd over het politieoptreden tijdens de ontruiming van de Passeerdersgracht op 5 juli 2011. Als reactie op het 'feitenrelaas' van de politie heeft Schijnheilig een weerlegging geschreven. In de links onder, vindt je de weerlegging van het feitenrelaas van de politie, de ooggetuigenverslagen en de krantenartikelen waar de tekst naar verwijst.

 

Introductie

Wij hebben met enige verbazing het feitenrelaas van de politie ontvangen. Het lag in de lijn der verwachting dat de politie haar versie van de werkelijkheid zou presenteren en dat de burgemeester deze zijn zegel van goedkeuring zou geven. Maar wij hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat het feitenrelaas van de politie zo openlijk zou afwijken van de beelden van de NOS[2] en van de verslaglegging van het Parool en de Volkskrant. Daarbij is de burgemeester, na het maken van een statement dat er geen gewonden zijn gevallen, bezocht door een vrijwilliger van het collectief Schijnheilig met een gebroken arm, en het raadslid Tamira Combrink die als observant door een ME'er in haar gezicht is geslagen, en buiten de linies werd gehouden. Dat, en het feit dat er 160 mensen zijn opgepakt en vastgezet (sommigen voor zeer lange tijd), terwijl er slechts 6 worden vervolgd, zou op zich al genoeg moeten zijn om enige twijfels te doen rijzen over de proportionaliteit van het politieoptreden.

Het is voer voor discussie waar precies de grenzen liggen van een proportioneel politieoptreden. Duidelijk is dat in dit geval excessief en onnodig geweld is gebruikt door de politie. We willen niet verbloemen of goedpraten dat er door een kleine minderheid vanuit de menigte ook geweld is gebruikt of flessen zijn gegooid. Maar dit vond, zoals het Parool tot drie maal aan toe heeft geschreven, plaats als reactie op het onnodig brute politieoptreden. Bovendien zijn de demonstranten die geweld hebben gebruikt door de politie opgepakt en worden zij vervolgd. Het optreden van de politie wordt echter door niemand tegen het licht gehouden. Demonstranten werden in een fuik gedreven, waarna zij van beide kanten werden geknuppeld, ook op het hoofd. De demonstranten hebben zich daarna kunnen verwijderen naar de Prinsengracht, en hebben daarmee feitelijk gehoor gegeven aan de politievordering. Dat zou het logische einde van de ontruiming en het politieoptreden moeten zijn geweest. Toen koos de politie ervoor verder te escaleren door met busjes op de menigte in te rijden. Vervolgens is op de Prinsengracht de hele groep op Kafkaeske wijze vastgezet en opgepakt voor… juist: het niet opvolgen van de politievordering om zich te verwijderen naar de Prinsengracht. Gebrek aan humor kan de politie in ieder geval niet verweten worden.

 

In wat volgt, zullen kort enkele kernpunten uit het feitenrelaas van de politie worden weerlegd.

 

1)    Er was geen sprake van een gewelddadige sfeer voor de aanvang van het politieoptreden.

 

2)    De vordering was voor het grootste deel van de demonstranten helemaal niet te horen.

 

3)    Het politiegeweld was hoofdzakelijk gericht tegen vreedzame demonstranten. Het overgrote deel van de demonstranten, zelfs de zwartgemaskerde demonstranten die het feitenrelaas noemt, pleegde passief verzet.

 

4)    De politie probeerde direct na het inzetten van de eerste charge de groep in te sluiten.

 

5)    De massa-arrestatie was nergens voor nodig, omdat het geweld wel degelijk geïndividualiseerd kon worden.

 

6)    Er waren onregelmatigheden na de arrestatie.

 

Daarna sluiten we af met een conclusie over het bredere thema van het demonstratierecht in de stad, dat naar onze mening bedreigd wordt door onnodig gewelddadig en escalerend politieoptreden.

 

Hier de weerlegging van het feitenrelaas van de politie, de krantenartikelen en de ooggetuigenverslagen:

 

Weerlegging
Appendix I- Krantenartikelen

Appendix II Ooggetuigenverslagen anoniem

 

De video die we bij de weerlegging hebben geproduceerd:

 

 

 Het originele feitenrelaas van de politie

 


[1] Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden mevrouw T.J. Combrink, en mevrouw G.A.M. van Doorninck van 7 juli 2011 inzake de arrestatie van circa 150 demonstranten. Gemeenteblad 697. In het vervolg 'beantwoording' genoemd.

[2] Wij hebben beelden hiervan gebruikt voor de video van de weerlegging. Voor de originele NOS beelden zie: http://nos.nl/artikel/253530-arrestaties-bij-ontruiming-kraakpand.html

Politie Brengt Mensenslevens in Gevaar Street Medic about Police Violence Buurt Over Krakers.Ontruiming Schijnheilg Schijnheilig Eviction.Part 4

No comments: