Monday, July 16, 2012

[Doorbraak Info] Fort Europa in de film

"Ons succes zal uiteindelijk liggen in onze capaciteit om onze gemeenschap te
laten groeien" (crisis-discussie deel 14)

Enige tijd terug publiceerde Doorbraak de respons van Mathijs van de Sande op
Jan Mulders bespreking van het boek "Crack Capitalism" van John Holloway.
Zowel Holloways boek als Mulders bespreking en Van de Sandes respons daarop
zijn uitermate interessante bijdragen aan de crisis-discussie en de algemene
discussie rondom revolutionaire strategie binnen het anti-autoritaire
radicaal-linkse milieu. Hoe verhoudt Van de Sandes kritiek zich ten opzichte
van het optimisme van Holloway en Mulder, en welke conclusies moeten we
trekken uit deze analyses? Wat zijn de consequenties voor het oude vraagstuk
"Wat te doen"? Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10800


---------------------------
Wat schrijft rechts?

In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en
christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse
migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een
aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën
zijn aan de orde van de dag. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10485


------------------------------
Stiekem begluurd door de baas

Cameratoezicht, afluisteren van telefoongesprekken, e-mailmonitoring,
recherchebureaus, casemanagers, en fishing expeditions. Dat soort middelen
zetten de bazen in om hun personeel op de werkvloer in de gaten te houden, zo
blijkt uit recent onderzoek van De Groene Amsterdammer. Diverse journalisten
hebben vier maanden lang onderzocht hoe het is gesteld met de privacy van
arbeiders. Bar slecht, zo blijkt. Schending van hun privacy is meer regel dan
uitzondering. Tweederde van de bazen bespiedt namelijk hun personeel. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10481


-----------------------------
Leers wil gevluchte kinderen "veilig" deporteren naar oorlogsgebieden

Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel heeft weer eens een doelgroep
gevonden die hij nog intensiever wenst weg te pesten. Ditmaal zet de CDA-er
"alleenstaande minderjarige vreemdelingen" (amv's) het mes op de keel.
VluchtelingenWerk en Defence for Children leveren geen principiële kritiek op
de deportatie van kinderen en jongeren zonder ouders, maar verlangen
"veiligheid bij terugkeer". Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10779


------------------------------
Deelnemers aan slavernijherdenking boos over Ruttes afbraakbeleid

Een helpdesk-tent tegen Zwarte Piet, een protestmars tegen het wegbezuinigen
van het slavernij-instituut NINSEE en een huichelachtige minister-president
die activiteiten ophemelt waar hij onlangs financieel het mes in heeft gezet.
Ziedaar een greep uit het programma van de nationale herdenking van de
afschaffing van de slavernij, die eergisteren in Amsterdam plaatsvond. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10713


---------------------------
Een korte geschiedenis van dwangarbeid en het verzet ertegen

Doorbraak is actief tegen dwangarbeid, een fenomeen dat sterk in opkomst is in
de westerse "liberale democratieën". Dat onbetaald werken "voor je uitkering"
lijkt een nieuwe stap in het opvoeren van de druk op werklozen. Maar dat
gebeurde eerder ook al. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10450


-------------------------
Islamisme en revolutie in "de Arabische Lente"

Kort nadat in de Tunesische opstand dictator Ben Ali was verdreven, dook er
een argument op rond wat al snel bekend werd als "de Arabische Lente". Het
argument kwam op het volgende neer. Ja, landen in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten werden door dictators bestuurd. Maar de uitkomst van de
opstanden kon niet anders zijn dan een nieuw autoritair bestuur. De reden was
dat het vooral de politieke islam was die zich naar voren zou schuiven, de
opstanden zou kapen en nieuwe regimes zou vormen die niet veel beter, net zo
erg of mogelijk nog erger waren dan de bestaande dictaturen. Van soms
religieus-conservatieve, soms seculiere dictaturen zouden de landen omgevormd
worden in fundamentalistische regimes. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10437


-------------------------
Fort Europa in de film

De komst van vluchtelingen naar Europa is de afgelopen decennia steeds vaker
een onderwerp in de politiek en de media, op de werkvloer en aan de
borreltafel, en tegenwoordig ook in de cinema. Een groeiend aantal
mainstreamfilms gaat over vragen als: hoe komen vluchtelingen hier? Wat moeten
ze doorstaan? Welke hobbels hebben ze te nemen? En wie helpt hen daarbij? Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10414


-------------------------
Dortmund bolwerk van autonome nationalisten

Dit voorjaar ontstond er onder linkse groeperingen in en rond de Duitse stad
Dortmund veel onrust toen neo-nazi's aankondigden om op 1 mei een mars in de
stad te gaan organiseren. Het is op zich niets nieuws dat extreem-rechts op de
dag van de arbeid probeert om haar anti-democratische propaganda te
verspreiden. Vooral de extreem-rechtse partij NPD organiseert regelmatig 1
mei-manifestaties en -demonstraties, zoals in 2004 in Berlijn-Liechtenberg, in
2005 in Leipzig, in 2007 in Dortmund, in 2008 in Hamburg, in 2009 in
Berlijn-Köpenick, en in 2010 in Berlijn. De redenen waarom de oproep voor dit
jaar in Dortmund zoveel verontwaardiging losmaakte, liggen dieper. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10404


-----------------------------
Chronisch zieken, allemaal aan het werk!

"Onder één paraplu trekken NFK (Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties), Reumapatiëntenbond en VSN (Vereniging
Spierziekten Nederland) gezamenlijk op om de arbeidsparticipatie van chronisch
zieken te verhogen. Dat cijfer is 37 procent, en dat steekt schril af tegen de
66 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Het gaat om een enorm
arbeidspotentieel, want ons land telt maar liefst 4,5 miljoen chronisch
zieken." Aldus "de maatschappelijke investeerder" Start Foundation, die samen
met het VSB-Fonds het project "Werken aan werk" financiert, bedoeld om
chronisch zieken de arbeidsmarkt op te jagen. In de neo-liberale strafstaat
moet iedereen zo productief mogelijk worden gemaakt. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10673


----
Ka over de tentenkampramp. Bekijk de cartoon:
http://www.doorbraak.eu/documenten/KA0020.jpg


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: