Monday, June 18, 2012

Voormalig arbeidsbureau Leiden gekraakt

Ondertussen in Leiden, als het voetbalspel het Europese toneel domineert...
Een van onze verslaggevers ter plaatse: ''Vandaag heeft de lokale kraakvereniging Leiden het voormalige arbeidsbureau gekraakt. Krakers:1 - gemeente: 0!''.Zondagochtend is het voormalige Leidse arbeidsbureau aan de Oosterkerkstraat aan de leegstand onttrokken. Het gebouw, dat bij de gemeente in eigendom is, stond al enkele jaren leeg en er lijken vooralsnog geen plannen met het pand te zijn; dit terwijl er in Leiden een schrijnend tekort aan betaalbare woonruimte is.

Wij geloven dat de gemeente weinig belang heeft bij de leegstand van het gebouw. Onze bedoeling, daarentegen, is om bij wijze van gebruik aan de ontwikkeling van de stad bij te dragen; onder meer door het ontplooien van culturele activiteiten, waaronder een oefenruimte voor theater, een atelier- en expositieruimte en een houtbewerkingsruimte. Hoewel deze projecten van tijd tot tijd zichtbaarheid richting de stad zoeken zal de prioriteit echter bij bewoning liggen.

De gemeente Leiden heeft zich kort na de invoering van het landelijke kraakverbod in 2010 uitgesproken over de lokale handhaving m.b.t. kraken en leegtand voor wat betreft haar eigen panden. Een meerderheid in de gemeenteraad steunde de motie van dhr. van Peijpe (GroenLinks) waarmee werd opgeroepen om bij voorkeur terughoudend met het kraakverbod om te springen. Intussen hebben wij weer een dak boven ons hoofd en voorlopig is er hier voor ons nog genoeg arbeid te verzetten.

LEEGSTAND IS MISSTAND: KRAKEN GAAT DOOR!

No comments: