Friday, June 8, 2012

[Doorbraak Info] Dwangarbeid voor Leidse werklozen niet langer ‘normaal’

Dwangarbeid voor Leidse werklozen niet langer 'normaal'

Op 1 mei vierde Doorbraak de dag van de arbeid voor de deur van het Leidse
Participatiecentrum, samen met een flink aantal werklozen dat gedwongen wordt
om daar te werken. In de dagen daarop publiceerden we een vijfdelig dossier
over dat centrum: over het regime, de dwangarbeiders, de profiteurs, de bobo's
en ons maandenlange onderzoek daarnaar. Onze intensieve campagne begint
inmiddels enige vruchten af te werpen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10370


------------------------------------
VVD zet nieuwe stap in stinkende hetze tegen werklozen

VVD-Kamerlid Malik Azmani gooide deze week een schep bovenop de voortgaande
hetze tegen bijstandsgerechtigden. Werklozen die zich "onfatsoenlijk" gedragen
of zich "slecht" kleden bij een sollicitatiegesprek, zouden geen uitkering
meer dienen te krijgen, vindt hij. Ook werklozen die "een drankkegel" hebben
of naar zweet stinken, moeten zonder inkomen door het leven, als het aan de
VVD-er ligt. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10379


-----------------------------
29 juni, Leiden: bijeenkomst over arbeid voor mensen zonder verblijfsrecht

De Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), de Domestic Workers Alliance in
the Netherlands (DWAN) en de Haagse illegalensteungroep OKIA organiseren in
samenwerking met andere groepen in vijf steden bijeenkomsten over arbeid voor
mensen zonder verblijfsrecht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen zonder
papieren en hun ondersteuners, die ter plekke met elkaar strategieën, ideeën
en tips kunnen uitwisselen op het gebied van werk. De bijeenkomst in Leiden
wordt mede georganiseerd door Doorbraak. Vrijdag 29 juni, vanaf 19:00 uur
(inclusief eten), Middelstegracht 38, Leiden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10365


----------------------------------
Economisch eigenbelang stond altijd al centraal in migratiebeleid

Het migratiebeleid is er altijd al op gericht geweest om ongewensten af te
wijzen en bruikbaren toe te laten. Dat blijkt ook uit het lezenswaardige
proefschrift "Geruisloos inwilligen" van de historicus Tycho Walaardt, die het
beleid over de periode 1945-1994 onder de loep nam. Zijn onderzoek laat zien
dat veel vluchtelingen in eerste instantie werden afgewezen, maar onder druk
van belangenbehartigers uiteindelijk toch nog verblijfsrecht kregen op grond
van hun veronderstelde economische nut en verwachte aanpassing aan de
Nederlandse samenleving. Uit eigenbelang doopte de overheid hen vaak om van
"asielzoeker" tot arbeidsmigrant. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10356


--------------------------------
Veel klachten over Zwarte Piet-racisme

De invloed van de langzaam maar zeker opkomende beweging tegen de racistische
karikatuur Zwarte Piet is te merken aan de toename van het aantal klachten
over discriminatie bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).
Volgens het MDRA-jaarverslag over 2011 is de sterke stijging van het totaal
aantal meldingen – van 996 naar 1107 – vooral het gevolg van het groeiende
protest tegen Zwarte Piet en tegen het gebruik van het woord "neger" bij het
verkopen van producten, zoals "negerschmink" en "negerpruiken". Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10342


------------------------------------
Een interview met John Holloway (crisis-discussie deel 13)

De laatste twee bijdragen in onze discussie over links en de crisis gingen
over de ideeën van John Holloway, de auteur van "Crack Capitalism" en "Change
the World Without Taking Power". Hieronder een door ons vertaald interview met
Holloway, dat deels gelezen kan worden als voortzetting van die discussie. Het
gaat over de rellen in de UK, protesten tegen de bezuinigingspolitiek, de
Arabische Lente en meer. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10333


No comments: