Friday, June 1, 2012

[Doorbraak Info] Quebec en sukkels op sokkels

Quebec: van studentenverzet naar volksprotest

Onwaarschijnlijk groot zijn de straatprotesten van de laatste tijd in de
Canadese provincie Quebec, en onwaarschijnlijk langdurig ook. Intussen breiden
de protesten zich uit buiten de deelstaat Quebec, naar andere delen van
Canada. Het begon als studentenprotest tegen een forse verhoging van het
collegegeld. Het groeide uit tot een protest tegen een noodwet waarmee de
regering het studentenprotest probeerde te beteugelen. Van studentenprotest is
het uitgegroeid tot een indrukwekkende volksbeweging. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10309


-----------------------------------
Uitzetcommissie draait duimschroeven van deportatiemachine aan

Evenals in de jaarverslagen over 2008, 2009 en 2010 laat de Commissie
Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) in zijn jaarverslag over 2011 zien aan
welke kant men staat: aan de zijde van de beleidsmakers en -uitvoerders die de
deportatiemachine op volle toeren willen laten draaien. Als loopjongen van de
staat wenst de commissie de uitzettingen nog repressiever, efficiënter en
intensiever uit te voeren. Toch heeft de commissie het lef om zichzelf te
typeren als "onafhankelijk, vrij en onverveerd". Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10299


-----------------------------------
Wet Werken Naar Vermogen – De geschiedenis van een zeperd

Het begon al voor 9 oktober 2008. Op die datum verscheen de nota "Fundamentele
herbezinning WSW". De nota was samengesteld door de zogenaamde commissie De
Vries. Een van de conclusies van de commissie: het ineenschuiven van
verschillende regelingen zoals de bijstand, de Wajong en de WSW geeft een
grotere eenduidigheid van verplichtingen en rechten, levert bezuinigingen op,
en geeft meer mogelijkheden om arbeidsgehandicapten een betere ondersteuning
te bieden bij het vinden van betaald werk. Lees naar vermogen:
http://www.doorbraak.eu/?p=10291


------------------------------------
Lauwe kritiek van Amnesty op mensenrechtensituatie in Nederland

Om de vier jaar beoordeelt Amnesty International de mensenrechtensituatie in
alle landen van de Verenigde Naties. Morgen bespreekt de VN-Mensenrechtenraad
de situatie in Nederland. In een rapport dat daarop vooruitloopt, levert
Amnesty kritiek op Nederland, onder meer vanwege de behandeling van migranten
en vluchtelingen. Maar de mensenrechtenorganisatie blijft weigeren om een
principieel standpunt in te nemen tegen de fundamenten van de politiek van
migratiebeheersing. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10287


---------------------------------
UWV ziet achter elke boom een uitkeringsfraudeur

Ondanks een vorig jaar verschenen kritisch rapport van de Nationale Ombudsman
houdt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in zijn
jaarverslag over 2011 een juichverhaal over het eigen reilen en zeilen. Maar
de "klanten" van de organisatie – mensen met een WW-, ZW-, WIA-, WAO-, WAZ-,
Wazo- of Wajong-uitkering – worden strenger bestraft en meer gedisciplineerd,
waarbij hun privacy toenemend wordt geschonden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=10278


--------------------------------
Wat schrijft rechts?

De PVV heeft niets, maar dan ook helemaal niets, met het buitenland. Daar
komen immers die ingebeelde enge horden moslims vandaan die de Nederlandse
cultuur vernietigen. Maar toch zijn er twee landen op de aardkloot waar de PVV
wel wat mee heeft. Het ene is natuurlijk Israël dat een frontstaat tegen de
islam zou zijn. Het andere is Zuid-Afrika, en niét omdat de PVV nu zo begaan
is met de zwarte medemens aldaar. Nee, de PVV voelt zich alleen verwant met de
witte Boeren. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=10268


---------------------------
16 juni, Deventer: documentaire over "het wonder van Baskenland"

Doorbraak organiseert voor de zomer in Deventer twee openbare bijeenkomsten
waarbij afleveringen worden vertoond van het programma Tegenlicht van de VPRO.
De plaatselijke Doorbraak-afdeling is nog relatief klein, en heeft het
afgelopen najaar actief deelgenomen aan Occupy Deventer. We vinden het leuk om
gezamenlijk naar deze documentaires te kijken en er na afloop over na te
praten. De tweede documentaire heet: "Het wonder van Baskenland". Zaterdag 16
juni, 12:00 uur. Filmzaal van de openbare bibliotheek Deventer, Brink 70


-------------------------------
Ka over sukkels op sokkels
zie: http://www.doorbraak.eu/documenten/KA0019.jpg


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

No comments: